Zoekresultaten voor: Psalmen 78

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De leerschool in de woestijn

De eerste dag 2020 02 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

Israël leeft te midden van andere, machtigere volkeren. Hoe dan omgaan met elkaar, met leiderschap, het verlangen naar vrijheid, maar ook naar bestaanszekerheid? Tegen die achtergrond schrijven bijbelse auteurs de verhalen over de uittocht.
Bijbelwetenschappen

Een onverwacht feestmaal

De eerste dag 2014 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Jezus

Bij Romeinen 8:31-39, Nehemia 9:15-20, Psalm 78:13-22 en Matteüs 14:13-21 De epistellezing is onderdeel van de Romeinenlezingen (5-14) die de hele zomer beslaan (Gemeenschappelijk Leesrooster). Door de lezingen uit de profeten, de psalmen en het evangelie loopt als een rode draad het wonder dat de Heer zijn mensen genoeg te eten geeft in […]
Bijbelwetenschappen

Manna

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Hemel | Israël

In de Nederlandse taal is de figuurlijke betekenis van het woord ‘manna’ dicht bij het oorspronkelijke gebleven: een hemelse gave of een geschenk uit de hemel. Grondtekst Het Nederlandse woord ‘manna’ is via het Griekse manna ontleend aan het Hebreeuws: man. Dit woord komt in het Oude Testament in de volgende teksten voor: Exodus 16:15,31; Numeri 11:7; […]
Geloof

Leven

Ouderlingenblad 2018 03 | Rudy Van Moere | Artikel, Overige artikelen

De Bijbel valt meteen met de deur in huis met zijn focus op het leven. De levenloze aarde (woest, doods en duisternis op de oervloed) krijgt door Gods adem (zijn ruach) energie. Die levensadem zweeft immers over al die dode materie en brengt daarmee zijn vitaliteit over op de aarde (Genesis 1:2) zoals een vogel dat liefdevol over zijn kleintjes doet en …. zoals God over zijn volk Israël (Deuteronomium 32:11). Eigenlijk wil de Bijbel zeggen dat de aarde begint te ademen waarop licht, lucht en alle leven ontstaat met de mens als Gods kroonjuweel.
Bijbelwetenschappen

Engel

Schrift 2019 01 | Harm van Grol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Those were the days. We lazen Bijbel in de Verdeutschung van Martin Buber en Franz Rosenzweig en we ontdekten dat engelen eigenlijk boden waren. Wat een opluchting dat ze hun vleugels verloren en hun braaf-burgerlijke blik. En theologisch, dat de aandacht weer uitging naar wat ze zeiden, naar het woord van God, en niet naar al die poespas.
Prediking

Preekschets Exodus 8:1 – Epifanie

Preekwijzer 2016 | L.W. de Graaff | Preekschets | Seculariteit

Exodus 8:1 Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf geheven houdt boven de rivieren, kanalen en moerassen om overal in Egypte kikkers tevoorschijn te laten komen.’ Schriftlezing: Exodus 7:26-8:11Thema: Pas op voor kikkers Het eigene van de zondag De zondagen in de maand januari zijn geschikt om aandacht te besteden aan geschiedenissen in […]
Prediking

Preekschets Matteüs 7:7

Postille 2006 | Herman de Vries | Preekschets | Gerechtigheid | Bidden

Matteüs 7:7 Vijfde zondag na Pinksteren Vraag en er zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Schriftlezing: Matteüs 7:7-12 Het eigene van de zondag Een zondag in de zomer. Geschikt voor een alternatieve opzet van de eredienst met speelse elementen. Naast mogelijke vakantiegasten zullen er vast gezinnen met kleine kinderen […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

12.5. Ouders en kinderen

Goed Gelovig 2015 | Bert Weerd | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.6. Respect voor het leven 12.7. Zuivere relaties 12.8. Geven maakt rijk 12.9. Eerlijk duurt het langst 12.10. Zuivere motieven 12.11. Loon naar werken Heidelbergse Catechismus Vraag 104: Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord: Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die […]
Bijbelwetenschappen

Hagel

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Openbaring | God

hagelstenen Hagelbuien in de zomer boezemen fruittelers vrees in. Binnen enkele minuten kunnen de stenen de vruchten waardeloos maken. Ook het oude Israël kende dit weersverschijnsel. Men wist door de verhalen of uit eigen ervaring de kwalijke verwoestende kant van hagel. Daarom boezemde hij vrees in. Een hevige hagelbui werd door de Israëlieten theologisch geïnterpreteerd. Achter hagel […]
Bijbelwetenschappen

Een mens leeft niet van brood alleen

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Zegen | Jodendom

Bij Nehemia 9,15-20, Psalmen 78,13-22 en Matteüs 14,(1)13-21 Zo op het eerste gezicht hebben de beide lezingen en de psalm een duidelijk gezamenlijk thema: ‘brood’ voor mensen in moeilijke omstandigheden, als blijk van compassie en trouw van de Eeuwige. Expliciet of impliciet, zoals bij Matteüs, wordt verwezen naar het manna in de woestijn […]