Zoekresultaten voor: Psalmen 81

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 81:11

Postille 2014 | Sytze de Vries | Preekschets | Verlossing | God, Israël

Psalm 81:11 Quasimodo geniti ‘Ik ben de heer, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, ik zal hem vullen.’ Schriftlezing: Psalm 81 Het eigene van de zondag Ik heb ervoor gekozen de klassieke intochtspsalmen van deze eerste vier zondagen van de Paastijd eens tot preekstof te verheffen. Waar de gemeente van […]
Bijbelwetenschappen

Gij zult JHWH uw God alleen dienen

De eerste dag 2016 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust, Verlossing | Navolging

Bij Deuteronomium 5,6-21, Psalm 81 en Lucas 4,1-13 Wanneer ik de Deuteronomiumtekst van vandaag onder ogen krijg, gaan mijn gedachten terug naar de eerste plek waar ik als pastor werkzaam was. In een agrarisch gezin heerste de opvatting dat Schriftteksten zo letterlijk mogelijk dienden te worden verstaan en uitgevoerd. Een van de vaste werkzaamheden […]
Bijbelwetenschappen

‘Weest dienstbaar aan elkaar’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Dienen | Goede week, Veertigdagentijd

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalmen 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd. In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus gearresteerd worden. […]
Bijbelwetenschappen

De Mensenzoon is H/heer van de sabbat

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Rust | Jezus

Bij Deuteronomium 26,5-11, Psalmen 81, 2 Korintiërs 4,5-12 en Marcus 2,23-3,6 De Deuteronomiumlezing bevat de jaarlijkse belijdenis die elke Israëliet uitspreekt bij het offer van de eerstelingen in het Beloofde Land. Psalmen 81 zingt lof aan God voor de bevrijding uit Egypte en maant het volk Hem trouw te blijven. In de […]
Bijbelwetenschappen

Jaarlijks ritueel om door te geven

De eerste dag 2016 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Als je je aan het oecumenisch leesrooster wilt houden, klinken in de Stille Week elk jaar dezelfde lezingen. Het is een hele uitdaging om de vieringen zo vorm te geven dat deze lezingen toch elk jaar als nieuw klinken. Het is mooi dat precies dit thema […]
Bijbelwetenschappen

Witte Donderdag

De eerste dag 2014 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Dienen | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd. In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus gearresteerd worden. […]
Bijbelwetenschappen

Witte Donderdag: Zijn nabijheid

De eerste dag 2015 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Veertien regels in Exodus 1 en de mensonterende slavernij is een feit. ‘Onder mishandeling’ (1,14 – NBG ‘51) moeten de kinderen van Israël ‘dienen’ (vier keer in 1,13-14). Dan begint het verzet van de vroedvrouwen en komt Mozes in beeld. Al snel zijn er de […]
Liturgie | Praktische theologie

Vijf lessen uit de Psalmen

22 januari 2015 | Redactie Theologie.nl | Blog

Bij de Psalmen kunnen we herademen. David en de andere psalmdichters leren ons middenin de sores van het leven om ruimte te nemen. Vijf lessen van Bijbelse zangers die Mirjam van der Vegt voor ons uitlicht, naar aanleiding van haar nieuwste boek Herademen met de Psalmen dat tot 15 april 2015 verkrijgbaar is voor € […]
Prediking

Preekschets Openbaring 5:5-7 – Beloken Pasen

Preekwijzer 2019 | Harrie de Hullu | Preekschets | Pasen

Zondag na Pasen (Quasimodo geniti, beloken Pasen) Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de Leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens zag ik een Lam […]
Bijbelwetenschappen

De ijver voor uw huis zal Mij verteren

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Navolging

Bij Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-22(25) Halverwege de Veertigdagentijd horen wij deze woorden: ‘nabij is het Pesach der Judeeërs geweest’ (Johannes 2,13). Jezus ‘klimt op’ naar Jeruzalem en naar het heiligdom waar de Eeuwige wordt geëerd, samen met de pelgrims uit Psalmen 122 – ook al hoort die psalm bij de volgende zondag, zondag […]