Zoekresultaten voor: Psalmen 82

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Systematische theologie

Meditatie Psalm 82:6,7

Kerk en Theologie 2011 | Rein Brouwer | Preek of meditatie | Levenseinde en rouw, Overlijden

‘Ooit heb ik gezegd: u bent goden, zonen van de allerhoogste, toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten.’ (Psalm 82, 6.7) (‘J’avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque.’ Vertaling Louis Segond […]

Liturgie

Humor in de liturgie

Laetare 2021 03 | Kees van der Zwaard | Artikel, Overige artikelen | Heilig | Kerk in de wereld

Een artikel over humor is zoiets als praten over spelen of een dissertatie over dans. Na een poosje voel je het verlangen van luisteraar en lezer: zullen we gaan spelen? Laten we dansen! En iedereen roept: ja! Dus ik kan wel iets schrijven over het verschil tussen ironie en sarcasme, over de angst voor heiligschennis, dat het uitmaakt of de grappenmaker zelf op het spel staat of niet, of de grap bedoeld is om te vernietigen of om te helen. Maar dat doe ik niet.

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

Postille 1999 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Lijden | Jezus

1 Korintiërs 1:30 …die voor ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Schriftlezingen: Jes. 48:12-22; Mat. 5:20-24; 1 Kor. 1:18-2:5 Het eigene van de zondag AlgemeenVierde zondag na Trinitatis Specifiek Traditioneel is dit de zondag ‘der overvloedige gerechtigheid’, daar de oud-Romeinse traditie op deze zondag Matteüs 5:20-24 leest. Te overwegen is, bovengenoemde […]

Bijbelwetenschappen

Godenzonen en mensendochters

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Relaties

Bij Genesis 6,1-4 Genesis 6,1-4 wordt ervaren als een ‘moeilijk’ bijbelgedeelte – zeker als je er als voorganger over moet preken. Het rooster van de Paastijd 2018 gaat dit gedeelte niet uit de weg. Maar wat moet je in vredesnaam aan met zo’n ‘zwerfkei’, zo’n mythische vertelling over de ‘zonen van God’ en hun seksuele […]

Prediking

Preekschets Genesis 6:4b

Postille 2013 | Liuwe Westra | Preekschets | Verlossing

Genesis 6:4b Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Schriftlezing: Genesis 6:1-4 Het eigene van de zondag Nu The Hobbit in filmversie uitkomt, zullen er ongetwijfeld ook weer de nodige huiskamerfilmsessies rondom de boeken van J.R.R. Tolkien worden gehouden. In de zomer kan er ruimte zijn om zo’n sessie als kerk op te […]

Prediking

Preekschets Romeinen 10:4

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Gerechtigheid | Israël, Seculariteit

Romeinen 10:4 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren De wet vindt zijn doel in Christus… Schriftlezing: Romeinen 10 Uitleg Paulus trok in de laatste verzen van hoofdstuk 9 een voorlopige conclusie waarin we op de achtergrond de kernwoorden uit de Romeinenbrief (1:16, 17) konden herkennen. De trouw van God, zijn genadige toewending en gerechtigheid, is altijd de […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Psalm 45:8 – Tweede Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Gerechtigheid | Advent, Geest, God, Relaties

Psalm 45:8 Tweede Advent U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad.Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Schriftlezing: Psalm 45 Het eigene van de zondag De koning zal zijn volk grote vreugde bereiden. Die vreugde is bijna tastbaar bij lezing van Psalm 45, een liefdeslied dat zindert […]

Bijbelwetenschappen

Adam en Eva buiten de Bijbel?

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Israël

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag. Ten minste, dat zeggen de onderzoekers Marjo Korpel en Johannes de Moor. Oude kleitabletten uit Ugarit, een vergane stad in het voormalige Kanaän, lijken een oerversie te bevatten van het verhaal van Adam en Eva. Het grote belang voor de bijbeluitleg is gelegen in de verschillen […]

Bijbelwetenschappen

Erfenis, erfdeel, erfgenaam

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘erfenis’ roept veelal iets op van een materiële nalatenschap. Toch wordt het woord ook gebruikt om een geestelijke nalatenschap uit te drukken: ‘de erfenis van Pim Fortuyn’. Dan wordt er vooral onder verstaan een bepaald gedachtegoed dat verplicht tot het uitwerken en doorgeven ervan. In onze cultuur is een materiële […]

Prediking

Preekschets 1 Tessalonicenzen 1:9-10

Postille 2010 | Coen Constandse | Preekschets | God, Navolging, Seculariteit

1 Tessalonicenzen 1:9-10 Eenentwintigste zondag na Pinksteren Iedereen praat erover (…) hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel. Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1:1-10 Het eigene van de zondag De leesroosters […]