Zoekresultaten voor: Psalmen 95

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Hebreeën 4:10

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Yorick Breemes | Preekschets | Rust | Navolging

De tijd tussen Pinksteren en Advent is de tweede periode van de tijd door het jaar. De liturgische kleur is groen, een kleur die zowel hoop als verwachting uitdrukt. In deze periode wordt de kerk erbij bepaald, dat wij leven tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst van de Heer.
Prediking

Preekschets Hebreeën 4:12-13

Preekwijzer 2021 | Henk van der Meulen | Preekschets

Hebreeën 4:12-13 ‘Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles […]
Spiritualiteit

Hier en nu

Herademing 2018 03 | Wim Reedijk | Artikel, Overige artikelen | Bekering

Een bestaan van radicale ommekeer Kairos kent momenteel een revival. In haar boek Kairos, een nieuwe bevlogenheid schrijft Joke Hermsen hoe in de Griekse Oudheid onderscheid werd gemaakt tussen chronos (tijd) en kairos (beslissend ogenblik). Zij waren goden die niemand ontzagen: Vader Tijd, Chronos of Saturnus, grimmig kijkend en oud van jaren, naast de jongeling Kairos […]
Bijbelwetenschappen

Rust, rustdag, sabbat, zondag

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | R.D. Anderson | Artikel, Overige artikelen | Rust, Verbond | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal De eeuwen door zien we inzake de viering en de beleving van de rustdag een pendelbeweging tussen wetticisme en vrijblijvendheid. Vandaag de dag zien we vooral het laatste, want de traditionele rustdag in onze maatschappij staat de laatste jaren onder druk (24-uurs economie; openstelling van de winkels op zondag etc.). De politieke discussies […]
Bijbelwetenschappen

Verharding

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal In de cultuurtaal heeft ‘verharding’ een concrete betekenis als het gaat om wegen die geasfalteerd worden of om weefsels en spieren die hun soepelheid verliezen. In overdrachtelijke zin wordt gesproken van verharding van standpunten. In de geloofstaal wordt ‘verharding’ gebruikt voor de houding van mensen die niet meer toegankelijk zijn voor het evangelie en […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 3:7-14

Preekwijzer 2015 | Redactie | Preekschets

3e zondag van de herfst Hebreeën 3:12, 13 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. Schriftlezing: Hebreeën 3:7-14 Het eigene […]
Bijbelwetenschappen

Zullen wij ooit tot Zijn rust ingaan?

De eerste dag 2016 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Rust | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Hebreeën 4,1-13 en Lucas 9,57-62 Bij Aswoensdag Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Veertig dagen van bezinning, nuchterheid, inkeer. Jezus vastte veertig dagen in de woestijn, vandaar. Dat verhaal is een recapitulatie van de veertig jaar die Israël in de woestijn doorbracht. Het is een tijd van beproeving, van leren leven uit het geloof. Woestijn is leegte, […]
Bijbelwetenschappen

Wat wil dit roepen toch beduiden?

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-23, (Nieuw)Liedboek voor de kerken 2013, 44:1.9.11, 2 Petrus 3,3-14 en Matteüs 25,1-13 Drie voleindingszondagen, oplopend naar een climax: sta op, de bruidegom genaakt! Hij staat voor de deur. Advent is coming. In de voleinding wordt niets afgesloten, maar alles ontsloten, geopend. Tenzij de olie op is en het licht dooft. Niet het licht […]
Prediking

Preekschets Ruth 1:16b

Postille 2006 | Henk Poot | Preekschets | Dienen, Zegen | God, Israël, Navolging

Ruth 1:16b Zeventiende zondag na Pinksteren Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Schriftlezing: Ruth 1 Het eigene van de zondag Het is Israëlzondag. Aan de vooravond van Grote Verzoendag staat de gemeente stil bij haar verbondenheid met Israël. De kerk mag niet vergeten […]
Prediking

Preekschets Matteüs 21:31

Postille 2006 | Leo Smelt | Preekschets | Gerechtigheid | God

Matteüs 21:31 Misericordia Domini Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Schriftlezing: Matteüs 21:23-32 Zie bij deze schriftlezing ook: Bijbels-theologisch artikel bij Matteüs 21:23-32 Kindermoment bij Matteüs 21:28-31 Het eigene van de zondag Op de tweede zondag na Pasen en op Koninginnedag mag het Koninkrijk Gods centraal staan. Wie zullen daar […]