Zoekresultaten voor: Psalmen 96

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 96:1

Postille 2007 | Jaap Doolaard | Preekschets | Dienen, Heilig | Dankdag, God

Psalm 96:1 Vierde zondag na Pinksteren Zing voor de Heer een nieuw lied. Schriftlezing: Psalm 96 Uitleg Dit gedicht is een en al lofprijzing van de HEER die meer is dan alle goden van andere volken. Het is een koningshymne en zij die worden opgeroepen tot de lofprijzing of die daadwerkelijk uitvoeren, vereren deze God […]

Bijbelwetenschappen

Een strikvraag over het betalen van belasting

De eerste dag 2014 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Jezus, Kerk in de wereld

Bij Jesaja 45,1-7, Psalm 96 en Matteüs 22,15-22 Over de vraag hoe het joodse religieuze leven al of niet kon samengaan met het aanvaarden van het Romeinse gezag, bestonden onder joodse groeperingen in de eerste eeuw zeer uiteenlopende visies. In priesterlijke kringen, bijvoorbeeld in de sadduceese beweging, werd een vergelijk gezocht met de Romeinse overheid: […]

Geloofsopbouw

Zing een nieuw lied voor de Heer – psalm 96

18 april 2012 | Redactie Theologie.nl | Blog

Zaterdag 14 april 2012 presenteerde Psalmen voor Nu haar nieuwe album Heilig boven alles. Heeft u het concert gemist? Of nog even nagenieten? Bekijk de fotoimpressie, alle bandleden komen voorbij, en ondertussen luisteren naar psalm 96 Zing een nieuw lied voor de Heer, een van de nieuwe psalmen. Met dank aan Gert Jan Kole die de […]

Prediking

Preekschets Jesaja 9:5,6 – Kerstnacht

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Schriftlezingen: Jesaja 8: 23b-9:7, Psalmen 96, Titus 2: 11-14, Lucas 2: 1-20 Het eigene van de Kerstnachtdienst De kerstnachtdienst is een moment om mensen te ontvangen die niet (meer) vertrouwd zijn met de kerkgang. Het is een uitgelezen gelegenheid om iets te latenzien van wat de kerk te bieden heeft op het gebied van liturgie […]

Bijbelwetenschappen

De Kerstnacht gezien vanuit de andere lezingen

De eerste dag 2016 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

De Kerstnacht gezien vanuit de andere lezingen Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In de Kerstnacht kun je er niet omheen: je móét Lucas 2,1-20 lezen. Zowel de eenmalige als de trouwe bezoeker verwacht nu eenmaal het kerstverhaal te horen. Het perspectief van de overdenking zou je deze keer eens uit […]

Bijbelwetenschappen

De wilde loot geënt op de edele olijf

De eerste dag 2014 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerk in de wereld

Bij Sirach 50,1-24, Psalm 96 en Romeinen 11,16-24 Een apart boek, De Wijsheid van Jezus Sirach. Ik ben blij dat we 42,9 en volgende verzen niet gelezen hebben, want vrouwenhaat stemt niet vrolijk. Goed dat het niet canoniek is. Het onderhavige hoofdstuk is het laatste in een reeks die begint bij hoofdstuk 44, waarin Gods […]

Bijbelwetenschappen

Een groene kerst

De eerste dag 2013 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Openbaring, Vrede | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In zijn beginverhalen laat Lucas het wemelen van lofzangen in blijde verwachting van een nieuwe tijd van recht, vrede en trouw. De geboorte van een kind zal daarvan het teken zijn. Zacharia, Elisabet en Maria uiten hun vreugde daarover. Later voegen engelen en herders zich […]

Bijbelwetenschappen

Timmerman zoekt vrouw!

De eerste dag 2013 | Trinus Hibma | Kindermoment | Zegen | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96 en Lucas 2,1-20 Verhaal Jozef was timmerman. Onder het werk floot hij als een vogel en zong hij het hoogste lied. Net als zijn broers wilde Jozef graag trouwen. Broer Simon was een schapenboer. Toevallig was Rachel aan de andere kant van het dorp dol op lammetjes. Dus dat was […]

Prediking

Preekschets Handelingen 17:21

Postille 1999 | Ab Noordegraaf

Handelingen 17:21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die, zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Schriftlezingen: Psalm 96, Handelingen 17:16-34; 1 Tess. 1 Serie Dit is deel 3 van een serie preekschetsen van A. Noordegraaf over Handelingen. Zie ook: Preekschets Handelingen 15:39 Preekschets […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets ‘Geef voor je kerk’ – 2e zondag na Epifanie

Actie Kerkbalans 2018 | Jos Aarnoudse | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Johannes 2:1-11 Deze preekschets is geschreven tegen de achtergrond van de Actie Kerkbalans 2019. Het eigene van de zondag Evangelielezing voor de tweede zondag na Epifanie in 2019 is volgens het oecumenisch leesrooster Johannes 2:1-11 (de bruiloft te Kana). Lezing uit de profeten voor deze zondag is Jesaja 62:1-5 (‘Zoals de bruidegom zich verheugt […]