Zoekresultaten voor: Romeinen 10

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Romeinen 10:4

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Gerechtigheid | Israël, Seculariteit

Romeinen 10:4 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren De wet vindt zijn doel in Christus… Schriftlezing: Romeinen 10 Uitleg Paulus trok in de laatste verzen van hoofdstuk 9 een voorlopige conclusie waarin we op de achtergrond de kernwoorden uit de Romeinenbrief (1:16, 17) konden herkennen. De trouw van God, zijn genadige toewending en gerechtigheid, is altijd de […]

Prediking

Preekschets Romeinen 10:12

Postille 1999 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Heilig | Jezus

Romeinen 10:12 Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die hem aanroepen. Schriftlezingen: Deut. 30:1-20; Luc. 18:9-14; Rom. 10:4-13 Het eigene van de zondag Algemeen Zevende zondag na Trinitatis. SpecifiekDe tekst in Deuteronomium is deel van de afscheidsrede van Mozes. Hierin houdt hij het volk Israël een scherpe keuze voor tussen […]

Bijbelwetenschappen

Verkondigen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Marco Rotman | Artikel, Overige artikelen | Verlossing | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘verkondigen’ is – evenals ‘prediken’, dat er in betekenis dichtbij staat – heden ten dage een typisch christelijk woord geworden. We vinden het vrijwel uitsluitend in een godsdienstige context (‘het evangelie verkondigen’). In het seculiere taalgebruik roept het woord weerstand op: het impliceert eenrichtingsverkeer. Eén persoon spreekt, de meute luistert […]

Praktische theologie

Nederlandse boeken in het Israëldebat

30 juli 2019Redactie Theologie | Blog

Op deze pagina vindt u een overzicht van actuele Nederlandse boeken in het Israëldebat, samengesteld door dr. Steven Paas.

Prediking

Preekschets Jesaja 52:7-10 – Kerstdag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Schriftlezingen: Jesaja 52,7-10, Psalmen 98, Hebreeën 1,1-12, Johannes 1,1-14 Aanwijzingen voor de liturgie Wie in de afgelopen weken ieder zondag een kaars heeft aangestoken kan de brandende kaarsen op het kerstfeest laten staan. Ze branden dan al voor de dienst. Het aansteken van steeds een volgende kaars en het aftellen naar kerst is op de […]

Dag 7: Preekschets bij de Tweede Adventszondag

Redactie Theologie

In de Adventstijd wordt er veel gepreekt over bekende Bijbelgedeelten. Vandaag een preekschets bij een wat minder bekend Bijbelgedeelte: een preekschets van ds. D. de Jong over Sefanja 2 vers 14b en 15a. Tweede adventszondag Sefanja 2:14b, 15a Een stem zal door het venster zingen, puin zal op de drempel liggen, want het cederwerk is […]

Prediking

Preekschets Sefanja 2:14b, 15a – Tweede Advent

Postille 2013 | D. de Jong | Preekschets | Advent

Sefanja 2:14b, 15a Tweede adventszondag Een stem zal door het venster zingen, puin zal op de drempel liggen, want het cederwerk is blootgelegd.Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei: Ik en verder niemand. (hsv) Schriftlezing: Sefanja 2:4-15 Het eigene van de zondag In het kerkelijk jaar heet de […]

Prediking

Preekschets Jesaja 55:3

Postille 2012 | Johan Tekelenburg | Preekschets | Verbond, Verlossing, Zegen | Israël, Relaties

Jesaja 55:3 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Leen mij je oor en kom bij mij,luister en je zult leven.Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Schriftlezing: Jesaja 55:1-6 Het eigene van de zondag We hebben de laatste zondagen van het kerkelijk jaar. Het is eerder en langer donker. Het […]

Prediking

Preekschets Johannes 1:23 – Eerste Advent

Preekwijzer 2015 | Paul Voorberg | Preekschets | Advent

Eerste adventszondag Johannes 1:23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft Schriftlezingen: Johannes 1:1-18; Jesaja 40:1-11; Openbaring 3:14-21 Het eigene van de zondag De eerste adventszondag. We moeten er met elkaar wat inkomen. Sinterklaasfeest is een duidelijke concurrent. […]

Prediking

Preekschets Joël 3

Preekwijzer 2016 | Ruud ter Beek | Preekschets | Jezus

Elfde zondag van de zomer Daarna zal zich dit voltrekken:Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.Jullie zonen en dochters zullen profeteren,oude mensen zullen dromen dromen,en jongeren zullen visioenen zien;zelfs over slaven en slavinnenzal ik in die tijd mijn geest uitgieten.Dan zal ik tekenen gevenaan de hemel en op aarde:bloed en vuur en zuilen […]