Zoekresultaten voor: Romeinen 5

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Jezus’ beproevingen

De eerste dag 2017 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Genesis 2,15-3,9, Romeinen 5,12-21 en Matteüs 4,1-11 Schriftlezingen De combinatie van de Schriftlezingen in dit Matteüsjaar lijkt niet verrassend. We lezen een gedeelte uit Genesis 2 en 3 over de vrouw, die de bekoorder geen weerstand biedt; en dan gaat Paulus nog even door als hij in Romeinen 5,17 zegt: ‘Door toedoen van één […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Theologische duiding van het kwaad

11 augustus 2014Redactie Theologie | Blog | Kwaad

Het is een goede zaak dat er een vertaling van een proefschrift Play and foundation uit het Hongaars in het Engels heeft plaatsgevonden en dat er op deze wijze een samenwerking tot stand is gekomen tussen uitgeverij Exit Kiadó in Kolozsvár enerzijds en het Boekencentrum in Zoetermeer anderzijds. Op deze manier kunnen wij kennis nemen van […]

Prediking

Preekschets Lucas 23:43-44 – Stille Zaterdag

Postille 2007 | Leen de Ronde | Preekschets | Hemel, Lijden | Goede week, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Lucas 23:43-44 Stille Zaterdag Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde… Schriftlezing: Lucas 23:26-24:1 Uitleg Motto: Het was reeds ongeveer het zesde uur… In vergelijking tot de evangelisten Marcus en Matteüs is Lucas’ […]

Bijbelwetenschappen

Verzoening

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Gerard den Hertog | Artikel, Overige artikelen | Schuld, Vergeving | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal In de westerse kerk is ‘verzoening’ vanouds een kernwoord, veel meer dan in de kerk van het Oosten. Aan het gebruik ervan ligt het besef ten grondslag, dat de relatie tussen God en mens door de zonde tot in de grond toe verstoord is en dat er verzoening van de menselijke zonden […]

Prediking

Preekschets Matteüs 26:42

Postille 2009 | Jelle van Nijen | Preekschets | Lijden | Epifanie, Navolging, Veertigdagentijd

Matteüs 26:42 Tweede zondag na Epifanie Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Schriftlezing: Matteüs 26:36-46 Uitleg Het is mij enkele keren overkomen dat in een kerkdienst uit het gedicht van Bonhoeffer ‘Van goede machten’ het derde […]

Bijbelwetenschappen

Vrede

Schrift 2019 01 | Marijn Zwart | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Vrede | Jezus

Bij vrede denken we tegenwoordig vooral aan de afwezigheid van oorlog. Wanneer er geen sprake is van een militair conflict, heerst er vrede. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament heeft vrede echter een bredere betekenis.

Dogmatiek | Systematische theologie

Geboren en gelijk aan God

Credo 2011 | Wim Scheltens | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De manier van zeggen is ook belangrijk. Paulus kan indrukwekkend spreken. Zo laat Paulus aan de Filippenzen in zijn tweede hoofdstuk een fantastisch getuigenis horen. Brieven werden voorgelezen in de gemeente. Zoals wij de Schriften hardop lezen in de kerk. Over Jezus laat hij geen mist verschijnen: “Hij die de gestalte van God had, hield […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Jesaja 42:3

Postille 2007 | Gert Marchal | Preekschets | Verbond | Israël

Jesaja 42:3 Negentiende zondag na Pinksteren Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlaspit zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Schriftlezing: Jesaja 42:1-7 Het eigene van de zondag Deze periode van het kerkelijk jaar krijgt doorgaans een negatieve aanduiding: feestloos. Dat kan niet waar zijn. Met de Geest […]

Bijbelwetenschappen

Adam en Eva buiten de Bijbel?

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Marjo C.A. Korpel | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Israël

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag. Ten minste, dat zeggen de onderzoekers Marjo Korpel en Johannes de Moor. Oude kleitabletten uit Ugarit, een vergane stad in het voormalige Kanaän, lijken een oerversie te bevatten van het verhaal van Adam en Eva. Het grote belang voor de bijbeluitleg is gelegen in de verschillen […]

Prediking

Preekschets bij Filippenzen 4:1-7- voor Startzondag 2021

Preekwijzer 2021 | Pieter Both | Preekschets | Missionaire gemeente

Thema: Aardige, vriendelijke mensen Zie ook: Preekschets bij Jeremia 29:1-14 voor Startzondag Preekschets bij Lucas 13:10-17 voor Startzondag Het eigene van de zondag Startzondag is in veel gemeenten een feestelijke dag. Alle activiteiten gaan weer beginnen. Mensen ontmoeten elkaar na een vakantieperiode. Vaak is de startzondag het moment om diverse cursussen en andere mogelijkheden in […]