Zoekresultaten voor: Romeinen 8

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Geloof

Als een moederpelikaan

Ouderlingenblad 2022 11 | Marleen Hengelaar-Rookmaker | Beeldmeditatie | Geloofsbelijdenis, Media, Verlossing | Jezus

Er is heel veel te vertellen bij de afbeeldingen die kunstenaars van Jezus hebben gemaakt. We zouden ze ‘als preken’ kunnen lezen, als dogmatische formuleringen of geloofsbelijdenissen. Verstaan we dan wat we lezen...?
Bijbelwetenschappen

Slaagt de Bijbel voor de Bechdel Test?

23 december 2022 | Mariecke van den Berg | Column | Seksualiteit, Theologisch drieluik | Gender, Inclusie

Wanneer ik in een kerkelijke (zeker protestantse) context iets zeg over het belang van feministische theologie gebeurt het niet zelden dat mijn gesprekspartner iets antwoordt in de trant van: “Maar het gaat in de Bijbel juist heel vaak over vrouwen! Eva, Deborah, Sarah, Maria… Vrouwen zijn in de Bijbel super belangrijk!”
Bijbelwetenschappen

Hoe wordt Hij geroepen en wat betekent dat?

De eerste dag 2020 01 | Jan Engelen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Je naam is waarmee je gevonden wordt. Het nog volstrekt onbekende van alles wat komen moest en moet, wordt samengebald en aangeduid in de naam waar ‘ze’ je mee gaan noemen, waarmee je, bijbels gesproken, geroepen wordt, want ‘naam’ is ‘roeping’. Daar wordt verwachting in geïnvesteerd. Eenmaal genoemd ben je niet meer anoniem. Je naam staat ergens voor, zelfs: voor iemand, staat voor jou. Heel je wezen, je ‘er staan’, ligt beslist niet opgeslagen in de grijze massa die ze ‘je hersenen’ noemen. Heel je wezen wordt uitgesproken, gekend en vermoed, ja, aangevoeld in je naam.
Prediking

Preekschets Romeinen 8:16

Postille 2007 | Hans van Walsum | Preekschets | Vergeving | Geest, God, Navolging, Pastoraat

Romeinen 8:16 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Schriftlezing: Romeinen 8:12-17 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november. In veel mensenlevens spreken onzekerheid en angst voor bijvoorbeeld de toekomst een aardig woordje mee. Als aan het einde van het kerkelijk jaar in […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:22

Postille 2007 | Hans van Walsum | Preekschets | Lijden | Bidden, Geest

Romeinen 8:22 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Schriftlezing: Romeinen 8:18-30 Het eigene van de zondag Paulus kiest ervoor om het lijden van deze tegenwoordige tijd als geboortepijn te interpreteren. Als tegen het einde van het kerkelijk jaar de laatste dingen onze […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:37

Postille 2007 | Hans van Walsum | Preekschets | Gerechtigheid, Verdriet | Eeuwigheidszondag, God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Relaties

Romeinen 8:37 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november. De dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in vele gemeenten in het teken van het gedenken van de gestorvenen. […]

Boek (paperback): Romeinen 8-16 – gespreksgids

Auteur: Tim Keller

Hoe leidt het evangelie van Jezus Christus tot veranderingen in je dagelijkse leven? Dat is de vraag die Paulus centraal stelt in de tweede helft van zijn belangrijke brief aan de Romeinen. Middenin Romeinen 8-16 staat deze sleuteltekst: 'Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig[...]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:1

Postille 2007 | Hans van Walsum | Preekschets | Geest, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Pastoraat

Romeinen 8:1 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Schriftlezing: Romeinen 8:1-11 Het eigene van de zondag Op de laatste vier zondagen van het kerkelijk jaar kiezen we voor een doorgaande lezing uit Romeinen 8, een centraal hoofdstuk in de Romeinenbrief. In het ‘nog niet’ […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Eleonora Hof | Preekschets | Geest, Inclusie, LHBTQIA+

Roze Zondag valt dit jaar na Pinksteren en zondag Trinitatis. Het is dus een heel geschikte zondag om dieper in te gaan op de concrete werking van de Heilige Geest in het leven van de toehoorders en om de Heilige Geest zo concreet aan het werk te zien. Roze zondag besteedt aandacht aan de emancipatie en de inclusie van de LHBT-gemeenschap in de kerk. Het is dus een zondag die iedereen aangaat: ook heteroseksuelen!
Prediking

Preekschets Romeinen 8:27

Evangelisch Werkverband 2015 | Hans Eschbach | Preekschets | Lijden | Bidden, Geest

…maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Romeinen 8:27b Schriftlezing: Romeinen 8: 12 – 27 Thema: Zuchtend bidden of biddend zuchten Bidden is hard werken. Elke christen weet in principe hoe belangrijk het is, maar ook dat de praktijk weerbarstig is. Vaak komt het er niet van. Zuchtend proberen we te bidden. […]