Zoekresultaten voor: Sefanja 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Wijk van het kwade en doe het goede’

De eerste dag 2020 01 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Epifanie, Kerkelijk jaar

Sefanja is een boek vol van Gods oordeel, teleurstelling en boosheid over onrecht. Een opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad die niet luistert, niet op God gericht is, leiders die als brullende leeuwen rondgaan en rechters die als wolven mensen tot prooi maken, gewetenloze bedriegers die zich als profeten voordoen en priesters die wat heilig is ontwijden en de wet geweld aan doen. Heel Sefanja, tot aan het gedeelte dat voor deze zondag op het leesrooster staat, is er vol van.
Boekrecensie

Dag 7: Preekschets bij de Tweede Adventszondag

Redactie Theologie.nl | Recensie

In de Adventstijd wordt er veel gepreekt over bekende Bijbelgedeelten. Vandaag een preekschets bij een wat minder bekend Bijbelgedeelte: een preekschets van ds. D. de Jong over Sefanja 2 vers 14b en 15a. Tweede adventszondag Sefanja 2:14b, 15a Een stem zal door het venster zingen, puin zal op de drempel liggen, want het cederwerk is blootgelegd. Dit […]
Prediking

Preekschets Sefanja 2:14b, 15a – Tweede Advent

Postille 2013 | D. de Jong | Preekschets | Advent

Sefanja 2:14b, 15a Tweede adventszondag Een stem zal door het venster zingen, puin zal op de drempel liggen, want het cederwerk is blootgelegd.Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei: Ik en verder niemand. (hsv) Schriftlezing: Sefanja 2:4-15 Het eigene van de zondag In het kerkelijk jaar heet de tweede […]
Bijbelwetenschappen

Hoe ongeluk wordt omgekeerd

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden, Zegen | Navolging

Hoe ongeluk wordt omgekeerd Bij Sefanja 2,3; 3,9-1, Psalm 37,1-11 en Matteüs 5,1-12 De ‘zaligsprekingen’ of ‘gelukkigprijzingen’ vormen samen de aanhef van de Bergrede (Mat. 5-7). Die Bergrede wordt uitgesproken terwijl Jezus op ‘de berg’ zit en zijn leerlingen om Hem heen staan (5,1 – NBV). Jezus ‘ziet de menigten’ (5,1) staat er heel nadrukkelijk. […]
Bijbelwetenschappen

De grote ontknoping

De eerste dag 2012 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Wederkomst | God

Bij Sefanja 1,14-2,3, Psalm 93, Openbaring 1,1-8 en Marcus 13,14-27 Het is de vraag of het wel verstandig is om uit de grote rede van Jezus over ‘de laatste dingen’ in Marcus 13 precies de verzen 14-27 als zondagsperikoop los te knippen. Het is het middenstuk van een lang antwoord dat Jezus geeft op […]
Prediking

Preekschets Sefanja 1:12 – Eerste Advent

Postille 2013 | D. de Jong | Preekschets | Advent

Sefanja 1:12 Eerste adventszondag Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen, straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan en denken:De heer doet geen goed en geen kwaad. Schriftlezing: Sefanja 1:1-2:3 Het eigene van de zondag De adventstijd wordt nog altijd door velen beschouwd als de tijd waarin het kerstfeest verwacht wordt. Het gaat echter om […]
Bijbelwetenschappen

Roofvogel

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

arend (adelaar), gier, valk of sperwer, raaf Door de eeuwen heen hebben mensen via de arend of adelaar (de poëtische naam) een diepere werkelijkheid aanschouwd. Drie voorbeelden. Sommige koninkrijken en vorstendommen dragen in hun blazoen de arend of adelaar. Zij drukken met dit symbool overwinningsmacht uit. Op oude doopvonten treffen we soms een afbeelding van de […]
Bijbelwetenschappen

Sefanja

Tekst voor Tekst 1987 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Profeet, Verlossing | God

INLEIDING De man We kennen de profeet Sefanja alleen uit het naar hem genoemde boekje, dat door hem gesproken profetieën bevat. De elders in het Oude Testament genoemde Sefan-ja’s zijn andere personen. Ook van buiten de Bijbel kennen we enkele mensen, die deze naam droegen. De betekenis van de naam Sefanja is ‘de Here […]
Bijbelwetenschappen

En wij, wat moeten wij doen?

De eerste dag 2019 01 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Alle drie de teksten van de huidige Derde Advent koppelen de vormgeving van het leven aan de toekomstverwachting. De redactor van de profetieën van Sefanja kijkt in de diaspora uit naar de vreugde over het einde van de straf en over Gods onbetwist koningschap in Jeruzalem. Voor Paulus is de nabijheid van de Heer de motivatie voor goed handelen in het dagelijkse leven. En reeds voor de Doper ging, aldus Lucas, een bekering die het gedrag van mensen zichtbaar veranderde samen met de verwachting niet alleen van de dag des oordeels, maar ook van de sterkere die met de heilige Geest ging dopen.
Bijbelwetenschappen

Het oordeel als een loutering

De eerste dag 2012 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Sefanja 3:14-20 en Lucas 3:7-18 Sefanja’s profetische boekje zet niet mals in: ‘Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt JHWH.’ (Sef. 1,2). Gods toorn gaat niet alleen de volken treffen, maar evenzeer de onbetrouwbare leiders in Juda. De dag van JHWH zal Jeruzalem niet ontzien. De bijtende woorden van de […]