Zoekresultaten voor: Titus 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Kerkopbouw

Hoe exclusief is het christendom?

Boeken 2022 | Désanne van Brederode | Boek | Inclusie

De vraag in hoeverre het christendom exclusief is, roept bij mij onmiddellijk een wedervraag op. Die luidt: welk christendom? Het christendom is een verzamelnaam – generaliserend en abstract. Iedereen begrijpt wat ermee wordt bedoeld en in wetenschappelijke teksten kan de term toereikend zijn, bijvoorbeeld waar het de historische ontwikkeling en geografische verspreiding van de christelijke godsdienst betreft. Maar dat het christendom talrijke denominaties kent die elkaar lang niet altijd aanvaarden als zusterstromingen – iets wat voor veel meer godsdiensten geldt –, is een feit.
Kerk- en religiegeschiedenis

Heeft Jezus geleefd?

4 november 2022 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Column | Conflicten, Geloofsbelijdenis, Theologisch drieluik | Jezus

Wie was Jezus? Met die vraag houdt onderzoek naar de historische Jezus zich bezig – in tegenstelling tot de vraag ‘Wie is Jezus?’. In drie columns deelt Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament, de bevindingen van onderzoek naar de historische Jezus. In deel 1 buigt hij zich over de vraag hoe we kunnen weten of Jezus geleefd heeft.
Prediking

Preekschets Titus 2:11 – Kerst

Postille 2009 | Erica Hoebe-de Waard | Preekschets | Openbaring, Verlossing | Kerst, Navolging

Titus 2:11 Kerstnacht Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Schriftlezing: Titus 2:11-14 Het eigene van de kerstnacht In de kerk zijn vanavond veel mensen die je de rest van het jaar niet of nauwelijks ziet. Zij komen vanavond voor het kerstverhaal, voor herkenning, traditie, maar ook zoeken ze het Licht. Deze groep […]
Bijbelwetenschappen

Kerstmoraal

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 9,1-6(7), Micha 5,1-4a, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 Te midden van de kerstweelde is er altijd wel iemand die de ‘kerstgedachte’ in herinnering brengt. En inderdaad, het feest heeft ook een immateriële, niet-eetbare kant. De engelen zingen over vrede op aarde. Ontroerend zijn de kerstbestanden uit de Eerste Wereldoorlog. Je loopgraaf […]
Prediking

Preekschets Ruth 3:9 – Derde Advent

Postille 2000 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Dienen | Advent, Jezus

Derde AdventszondagRuth 3:9 ‘…spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser’ Schriftlezingen: Ruth 3; Marcus 10:35-45 Het eigene van de zondag In deze serie schetsen (zie ook: Preekschets Ruth 1:19 – Eerste Advent, Preekschets Ruth 2:20 – Tweede Advent en Preekschets Ruth 4:17 – Vierde Advent) wordt het boek Ruth in de adventsperiode […]
Bijbelwetenschappen

De Kerstnacht gezien vanuit de andere lezingen

De eerste dag 2016 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

De Kerstnacht gezien vanuit de andere lezingen Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In de Kerstnacht kun je er niet omheen: je móét Lucas 2,1-20 lezen. Zowel de eenmalige als de trouwe bezoeker verwacht nu eenmaal het kerstverhaal te horen. Het perspectief van de overdenking zou je deze keer […]
Prediking

Preekschets Jesaja 9:5,6 – Kerstnacht

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Schriftlezingen: Jesaja 8: 23b-9:7, Psalmen 96, Titus 2: 11-14, Lucas 2: 1-20 Het eigene van de Kerstnachtdienst De kerstnachtdienst is een moment om mensen te ontvangen die niet (meer) vertrouwd zijn met de kerkgang. Het is een uitgelezen gelegenheid om iets te latenzien van wat de kerk te bieden heeft op het gebied van […]
Bijbelwetenschappen

Davids zoon, lang verwacht

De eerste dag 2015 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 Kerstnacht vindt op het noordelijk halfrond plaats in de donkerste dagen van het jaar. Mede daarom zullen mensen snel geneigd zijn Jesaja 9,1 op zichzelf te betrekken, waarin het gaat om een ‘volk dat in duisternis wandelt’ en ‘hen die wonen in een land van […]
Bijbelwetenschappen

Waar is ‘het passende’ gebleven?

Schrift 2017 04 | Myriam Klinker-de Klerck | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Onlangs hebben de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op hun generale synode alle ambten voor vrouwen opengesteld. Dat zorgt voor nogal wat beroering binnen het kerkverband. Maar ook de band met de buitenlandse zusterkerken komt met dit besluit flink onder druk te staan.
Bijbelwetenschappen

Kerstavondromantiek?

De eerste dag 2019 01 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Kerst

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door helder licht beschenen’ (Jesaja 9:1). Al te gemakkelijk is het om op Kerstavond deze regels te verbinden met hartje winter en de donkere winteravond, en het oergevoel dat komt met de viering van de zonnewende. Er komen andere tijden! Het donker gaat wijken en het licht is bezig door te breken.