Zoekresultaten voor: Zacharia 9

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Praktische theologie | Wereldkerk

Een stad zonder muren

Woord en dienst 2023 06 | Martijn van Leerdam | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Israël, Kerk in de wereld

Vanouds moeten muren een stad of een land beschermen. Hoe zit dat met de muren uit onze tijd? Wie zijn de vijanden en wiens veiligheid staat op het spel? Martijn van Leerdam woonde de presentatie bij van De andere kant van de muur. Bespiegelingen over kerkpolitiek...
Bijbelwetenschappen

Jeremia in de put

Schrift 2023 02 | Eric Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Lijden, Profeet

De titel van deze bijdrage, ‘Jeremia in de put’, kent drie opzichten: ten eerste omdat hij een uiterst pijnlijke boodschap moet brengen waar hij zelf geestelijk onder lijdt, ten tweede omdat hem psychisch en fysiek geweld wordt aangedaan door afwijzing en doodsdreiging, en ten derde omdat hij deelt in het onvoorstelbare trauma van Juda’s ondergang, met de nog verdere afbraak daarna.
Prediking

Preekschets 4e advent – Zacharia 9:9

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent

‘Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.’ Schriftlezingen: Zacharia 9 en Matteüs 21: 1-11 Zie ook: Preekschets voor 1e advent – 1 Samuël 9:20a en 16:11b Preekschets voor 2e advent – Genesis 49:11 en […]
Bijbelwetenschappen

Paard of ezel

De eerste dag 2014 | Leo van den Bogaard | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Kwaad | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Zacharia 9,1-13 en Matteüs 21,1-5 Verrassenderwijs wordt deze evangelietekst op Aswoensdag gelezen, en niet, zoals in het Gemeenschappelijk Leesrooster, op zondag Palmarum (Palmzondag).1 Zie ook: Palmzondag 13 april (Gemeenschappelijk Leesrooster), p. 39. Toch bevatten de lezingen elementen die buitengewoon geschikt zijn om de Veertigdagentijd (vastentijd) mee in te gaan. Als ‘vasten’ uitsluitend wordt […]
Bijbelwetenschappen

20. Getekend en hoopvol

Eep Telstra 2017 | Eep Talstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | God

Zie ook Register artikelen prof. E. Talstra over Zacharia Zacharia 9:9-13 Christenen lezen het OT wel zoals toeristen soms het Rijksmuseum doen. Eigenlijk alleen de beroemde stukken en benieuwd of de Nachtwacht er echt net zo uitziet als het plaatje in het eigen kunstboek. Dan heb ik het niet over mijn vader die aan […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Marcus 11:1-11 – Palmzondag – 6e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Gerard Nederveen | Preekschets | Vrede | Kerkelijk jaar, Palmzondag

‘… rijdende op een ezel…’ Zacharia 9:9 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van deze zondag, Palmzondag Op deze zondag, het begin van de lijdens- of de Goede Week, worden we meegenomen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De evangelielezing van deze […]
Bijbelwetenschappen

Palm en Passie

De eerste dag 2017 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Jesaja 50,4-7 en Matteüs 21,1-11 Dubbelheid Palm- en Passiezondag: ‘Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem’ (LB 556); ‘Uw statie, dat is toorn en pijn: er zal een kroon van doornen zijn. / Zoudt Gij daartoe geboren zijn? Hosanna – de zoon van David?’ Je zou er bijna een vraagteken achter zetten, al staat dat er niet […]
Bijbelwetenschappen

Te volbrengen deze laatste dagen

De eerste dag 2020 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Dit is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013, 556:5). Deze laatste zondag van de Veertig dagen heeft twee gezichten, want bijna letterlijk gaandeweg slaat de stemming rigoureus om. Eigenlijk is er op deze zondag sprake van twee vieringen die in de liturgische praktijk gecombineerd worden als opmaat voor het vieren van de Stille Week. Begonnen wordt er met de feestelijke gebeurtenis van Jezus’ intocht in Jeruzalem, gevolgd door een integrale lezing van het lijdensverhaal (Palm- en Passiezondag).
Bijbelwetenschappen

24. Omscholing tot pelgrim

Eep Telstra 2017 | Eep Talstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | God

Zie ook Register artikelen prof. E. Talstra over Zacharia Zacharia 14 Het boek Zacharia bestaat uit twee behoorlijk verschillende delen. Voor mensen met een geloof voelt dat waarschijnlijk niet zo heel erg vreemd. Er is een deel ‘visioenen’ over herstel, vernieuwing en hoop (Zacharia 1 – 8) en er is een deel ‘verzetspoëzie’ over […]
Bijbelwetenschappen

De intocht in Jeruzalem

De eerste dag 2014 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

Bij Matteüs 21,1-111 Zie ook: Aswoensdag 5 en zondag 9 maart (alternatief spoor), p. 9 en 14., Psalm 118,1-2.19-29 en Jesaja 50,4-7 Het gedeelte uit Jesaja 50 (vertaling NBG ’51) dat op het rooster staat, geeft misschien wel het beste aan hoe we met dit overbekende verhaal (Mat. 21,1-11) moeten omgaan. Spreken als […]