Zoekresultaten voor: deuteronomium 6

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het grote gebod

De eerste dag 2017 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij Deuteronomium 6,1-9 en Matteüs 22,34-46 Voor de jood is Tenach allereerst de Tora: Genesis tot en met Deuteronomium. Die wordt in de sjoel gelezen en is de onderwijzing van sabbat tot sabbat. De Tora functioneert nog steeds in de samenkomsten van de joodse gemeente, het is de heilige leer. Elke joodse jongen heet bar […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Deuteronomium 6 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2013 | J.E. van Maanen-Witteveen | Preekschets | Jodendom | Israël

Gods gemeente(t)huis – Leren van de Joodse huisgodsdienst ‘Men moet ’s morgens opstaan met de kracht van een leeuw om zijn Schepper te dienen’. (Openingswoorden uit de Sjoelchan Aroech, samenvatting van de Joodse leer door Jozef Karo) Volgens de Joodse traditie is het de plicht van iedere vader zijn zoon niet alleen te laten besnijden […]

Bijbelwetenschappen

De vergeestelijking van de tempel

De eerste dag 2017 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Geest

Bij Deuteronomium 6,20-25, 1 Petrus 2,1-10 en Johannes 14,1-14 Deuteronomium 6 biedt een goede indruk van het hele boek, met het Sjema‘ (6,4vv), de aansporing tot trouw aan de Heer en een aantal praktische aanwijzingen om steeds bij de Heer bepaald te worden. Onze perikoop begint met de karakteristieke ‘kindsvraag’ naar betekenis. Zoals het in […]

Prediking

Preekschets Deuteronomium 6:24

Postille 2011 | W. van der Molen | Preekschets | Verlossing | God, Israël

Deuteronomium 6:24 Zevende zondag na Epifanie Daarom gebood de Heer, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Deuteronomium 6:20-25 Het eigene van de zondag In de jaren dat […]

Bijbelwetenschappen

Gelukkig wie vreugde vindt in de Tora van de Eeuwige

De eerste dag 2014 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël, Jezus

Bij Deuteronomium 6,1-9, Psalm 1 en Matteüs 22,34-46 Met de gave van de Tora op Sinai, bemiddeld door Mozes, werden de stammen van Israël tot één volk verbonden met de Eeuwige, met als opdracht licht te zijn voor de volken. Wanneer eeuwen later dat ‘tot licht zijn’ te wensen overlaat, treedt er in Juda een […]

Bijbelwetenschappen

Geloofsonderricht: driemaal ‘nee’, driemaal ‘ja’

De eerste dag 2017 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Matteüs 4,1-11 en Psalmen 91 Invocabit Invocabit is de naam van de eerste zondag van de vasten. Die naam komt uit Psalmen 91,15: ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden.’ Een citaat uit diezelfde psalm wordt door de duivel ge/misbruikt in de klassieke lezing van deze zondag, Matteüs 4,1-11, Jezus’ verzoeking in de […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Herkenning – in liefde

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Pasen

Vijfde zondag van Pasen Bij Deuteronomium 6,1-9 en Johannes 13,31-35 Uit de bijbel Tweemaal eerder in het evangelie van Johannes heeft Jezus duidelijk gemaakt aan de Joden met wie hij in discussie treedt, dat ze niet kunnen komen waar hij naar toe zal gaan (Johannes 7,34 en 8,21). Nu Judas vertrokken is om Jezus te […]

Dag 21 Bidden is stil worden

Redactie Theologie.nl

Over bidden zijn al heel veel boekjes geschreven en opengedaan. Dat is niet voor niets. In de Bijbel staat dat wij onophoudelijk moeten bidden en dat lijkt een onmogelijke opdracht. Niet zelden voelen we ons schuldig over ons gebedsleven. Bidden we wel genoeg? Zijn onze motieven om te bidden wel eerlijk en oprecht? Benedictus heeft […]

Bijbelwetenschappen

Liefhebben ten einde toe

De eerste dag 2013 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij Deuteronomium 6,1-9 en Johannes 13,31-35 In het evangelie van Johannes (hoofdstuk 13) is Jezus met zijn leerlingen bijeen. In vers 13 brengt Jezus ter sprake hoe de leerlingen hem noemen: ‘meester’ en ‘Heer’. Hoe zou Hij zijn leerlingen noemen? In vers 33 noemt Hij zijn leerlingen ‘kinderen’. Volgens Rashi worden in Deuteronomium 6,7 leerlingen […]

Bijbelwetenschappen

Geloven is God liefhebben

De eerste dag 2013 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Dienen, Verdriet | Relaties

Bij Deuteronomium 6,1-9, Johannes 13,31-35 als je me zietmis je me niet,maar als ik weg benen het duurt te langrolt er een traanover je wang. ga dan niet eenzaam en alleenzitten huilen op een steen,maar speel met ieder kind dat je zieten voor je het weet,weg is je verdriet. Wie mis je weleens? Wie zou […]