Zoekresultaten voor: handelingen 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Gods Geest die je overkomt

De eerste dag 2019 03 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

In onze tijd, waarin het zo veel gaat over eigen ervaringen en belevingen in de manier van geloven, zetten de lezingen voor vandaag ons op een totaal ander been. Daarom is het boeiend voor deze zondag je te laten gezeggen door de Schrift en dan ook door alle voorgeschreven lezingen. Juist door de herhalingen in de verschillende Schriftgedeelten en de andere context waarin ze staan, blijken die lezingen één ding gemeenschappelijk te hebben: in alle drie de lezingen gaat het over de Geest die je overkomt.

Prediking

Preekschets Romeinen 8:15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Eleonora Hof | Preekschets | Geest, Inclusie, LHBTQIAP+

Roze Zondag valt dit jaar na Pinksteren en zondag Trinitatis. Het is dus een heel geschikte zondag om dieper in te gaan op de concrete werking van de Heilige Geest in het leven van de toehoorders en om de Heilige Geest zo concreet aan het werk te zien. Roze zondag besteedt aandacht aan de emancipatie en de inclusie van de LHBT-gemeenschap in de kerk. Het is dus een zondag die iedereen aangaat: ook heteroseksuelen!

Pastoraat

Kleur bekennen

Handelingen 2021 04 | Eric Luijten | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Ziel | Pastoraat, Samenleving

De aanleiding voor dit nummer over de publieke rol van de theologie is een interview door Tom Lormans met Erik Borgman in Handelingen 2020/2, waarin de laatste zich de vraag stelt in welke mate de theologie zich moet aanpassen aan wat in een seculiere samenleving in de publieke ruimte gezegd kan worden.

Pastoraat

Pleidooi voor een theologische visie op geestelijke verzorging

Handelingen 2021 04 | Erik Borgman | Artikel, Overige artikelen | Angst, Geestelijke verzorging | Samenleving, Ziekte

De opleidingen tot geestelijk verzorger hebben de oren te veel laten hangen naar wat ze dachten dat de samenleving van hen vroeg, stelde Erik Borgman in een interview in Handelingen 2020/2. In dit artikel werkt hij dit uit en hij benadrukt dat in de geestelijke verzorging naar de mens moet worden gekeken als iemand met een ziel, en niet als een consument met behoeften.

Bijbelwetenschappen

Een wolk bedekte Hem

De eerste dag 2019 03 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie geeft een sober bericht van Jezus’ hemelvaart: ‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God’ (24:50-53).

Systematische theologie

Meditatie Handelingen 2:4

Kerk en Theologie 2016 | Liuwe Westra | Artikel, Preek of meditatie | Geest, Pinksteren

… en allen werden vervuld van de heilige Geest (Handelingen 2:4) Het zijn soms de eenvoudigste woorden die ons bij het lezen van de Schrift op het verkeerde been zetten. Weinig gelovigen zullen zonder blikken of blozen durven te stellen, dat ze begrijpen wie of wat de heilige Geest is en wat deze doet. Maar […]

Prediking

Preekschets Handelingen 2:4 – Pinksteren

Postille 2009 | Karel Blei | Preekschets | Geest, Navolging, Pinksteren

Handelingen 2:4 Pinksteren Allen werden vervuld van de heilige Geest Schriftlezing: Handelingen 2:1-33 Het eigene van de zondag Van de drie grote feesten is Pinksteren in de kerk vanouds het minst populair. Anderzijds is er de (wereldwijd snel groeiende) pinksterbeweging en als binnenkerkelijk zusje de charismatische beweging. En ook buiten de kerk is er bijzondere […]

Prediking

Preekschets Handelingen 2:42

Preekwijzer 2016 | Martin Snaterse | Preekschets

PinksterenHandelingen 2: 42 ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’ Schriftlezingen: Handelingen 2:1-11 en 2:41-47Thema: Getuige van Hem – een levend bewijs (NLB 388:5) Het eigene van de zondag Met Pinksteren lezen we dóór na het enthousiaste begin met […]

Prediking

Preekschets Handelingen 2:4 – Pinksteren

Preekwijzer 2015 | Christiane Karrer | Preekschets | Geest, Pinksteren

Zondag 24 mei 2015 – Pinksteren Handelingen 2:4 (…) en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Schriftlezing: Handelingen 2:1-12 Het eigene van de zondag Pinksteren is het derde grote feest in de christelijke traditie en behoeft niet […]

Prediking

Preekschets Handelingen 2:11b – Pinksteren

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Bekering | Geest, Pinksteren

…Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Handelingen 2:11b Schriftgedeelte: Handelingen 2: 1-13 Het eigene van de zondag Op de 50e dag na de opstanding van Jezus doet God wat Hij bij monde van profeten (bijvoorbeeld Joël 2) al eeuwenlang beloofd heeft: de uitstorting van de Heilige Geest op […]