Zoekresultaten voor: jesaja 66

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Op vredesmissie

De eerste dag 2019 03 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Zending

Zijn we nog missionair, of is inmiddels de missiemoeheid toegeslagen? Dan is de lezing uit Lucas een ongenode gast. Jezus zendt zeventig mensen vooruit. Hij gebiedt ons te bidden om meer: ‘Bidt dan de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst’ (10:2). Voor ‘uitzenden’ of ‘sturen’ staat letterlijk: uitwerpen. Dat weinig zachtzinnige woord hoor je meestal als het gaat om demonen die eruit gesmeten worden. Maar misschien is het voor missiemoede mensen soms wel net zo nodig uit de onwillige schuchterheid gewórpen te worden, de oogst in.

Van de Beek – Ego

Leo Smelt

Ik wil je waarschuwen voor dit nieuwste boek van professor Van de Beek. Als je er namelijk in begint te lezen boeit het je (weer) enorm en kom je niet los van de appellerende boodschap die Van de Beek op ons afvuurt. Menig keer hoor ik via hem een profetische stem die om bekering vraagt. Van de Beek erkent dat hij vooral ongenuanceerde hoofdlijnen trekt door het veld van filosofie, theologie en ethiek. Maar waar hij voor waakt en waarschuwt is dat we als postmoderne mensen God al snel stuk-relativeren en er een god-naar-onze-ik-middelpuntige-smaak van maken.

Systematische theologie

De gekruisigde regeert

2 mei 2022 | Bram van de Beek | Column | Hemel, Theologenblog, Wederkomst | Jezus

Als laatste van de christelijke feestdagen die direct betrekking hebben op Jezus’ komst op aarde, vieren we Hemelvaart. Het is de dag van zijn intronisatie: het is de bevestiging van zijn koningschap. Al te makkelijk vergeten we daarbij dat Hij is weggegaan naar de hemel en dat de gestalte van zijn koningschap op aarde die van de aan het kruis doodgemartelde man is.

Bijbelwetenschappen

Leven vanuit de toekomst en leven vanuit het verleden

De eerste dag 2013 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Jesaja 66,10-14 en Lucas 10,1-20 Wie verband wil leggen tussen de oudtestamentische lezing en de evangelielezing kan dit doen via het onderwerp ‘Gods volk en de volkeren’. Want zoals uit Jesaja 56-66 blijkt, hebben ook de gojim te maken met de onverwachte (kinder)rijkdom van vrouwe Sion. Zij, de volkeren der wereld, zijn het tot […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Jesaja 66:10 – Hongerigen eten en drinken geven – 4e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Relaties, Veertigdagentijd

‘Verheugt u …’ Jesaja 66:10 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Laetare We zitten nu halverwege de vastenperiode. Traditioneel is dit een zondag waarop al een beetje paasfeest gevierd mag worden. Vandaar ook Laetare, wat ‘verheugt u’ betekent, en […]

Bijbelwetenschappen

Voetbank

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Op een afbeelding uit het oude Egypte zien we een kind dat op de schoot van de verzorgster zit. Het is de toekomstige koning, wiens voeten rusten op een voetenbankje. Op het bankje staan de traditionele vijanden van Egypte afgebeeld. De tekening verwijst naar de heerschappij van de toekomstige koning over volkeren die Egypte bedreigen. […]

Bijbelwetenschappen

Op weg naar Jeruzalem

De eerste dag 2016 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Jesaja 66,7-14 en Lucas 10,1-20 De teksten van deze zondag hebben slechts één overeenkomst: in beide is sprake van een intocht in Jeruzalem. In Jesaja gaat het om terugkerende ballingen. Onder hen bevindt zich een zoon. Is hij een profeet, of is hij een nieuwe koning? In ieder geval is hij een belangrijke representant […]

Prediking

Preekschets Exodus 2:10

Postille 2010 | Cokkie Groot-Korstanje | Preekschets | Lijden, Verbond | Israël, Veertigdagentijd

Exodus 2:10 Laetare Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao.Deze nam het aan als haar eigen zoon.Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ Schriftlezing: Exodus 2:1-10 Het eigene van de zondag Zondag Laetare is genoemd naar de introïtus uit Jesaja 66:10-11: […]

Prediking

Preekschets Matteüs 15:33

Postille 2006 | M.F. de Vries | Preekschets | Navolging, Seculariteit, Veertigdagentijd

Matteüs 15:33 Laetare De leerlingen antwoordden: ‘Maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden?’ Schriftlezing: Matteüs 15:29-39 Het eigene van de zondag Laetare is de vierde zondag van de veertigdagentijd, de derde zondag voor Pasen. Op deze zondag maakt het donkere paars, de kleur van het lijden, […]

Bijbelwetenschappen

8. Jesaja

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Verbond, Vertrouwen | Israël

Het boek Jesaja is een groots boek dat onderverdeeld kan worden in meerdere, door allerlei literaire technieken onderling verbonden eenheden en subeenheden. Theologisch getuigt het boek Jesaja eveneens van een doordachte samenhang, waarbij godsvertrouwen en Jeruzalem de twee vaste constanten zijn, ook naar de lezer van het boek Jesaja toe. Oproep tot godsvertrouwen Vertrouwen stellen […]