Zoekresultaten voor: joel 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Woorden voor de toekomst

De eerste dag 2019 03 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Hier, zes zondagen na Pasen, wanneer voor velen van ons de herinnering aan de blijdschap en inspiratie van het hoogfeest wat begint te vervagen, worden ons lezingen gegeven die ons kunnen helpen het paasvuur weer wat aan te wakkeren.

Bijbelwetenschappen

Gods Geest die je overkomt

De eerste dag 2019 03 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

In onze tijd, waarin het zo veel gaat over eigen ervaringen en belevingen in de manier van geloven, zetten de lezingen voor vandaag ons op een totaal ander been. Daarom is het boeiend voor deze zondag je te laten gezeggen door de Schrift en dan ook door alle voorgeschreven lezingen. Juist door de herhalingen in de verschillende Schriftgedeelten en de andere context waarin ze staan, blijken die lezingen één ding gemeenschappelijk te hebben: in alle drie de lezingen gaat het over de Geest die je overkomt.

Bijbelwetenschappen

Verandering: van inkeer naar ommekeer

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Bidden

Bij Joël 2,12-19 en Matteüs 6,16-21 Bidden en vasten Met de lezing van de profetie van Joël staat de gemeente op de drempel van de Veertigdagentijd, een periode van bidden en vasten, van boeten – in de betekenis van ‘herstel’, zoals een visser zijn netten ‘boet’ – en van overdenken van het evangelie. Bij elkaar […]

Bijbelwetenschappen

Dicht bij elkaar!

De eerste dag 2016 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Verdriet | Relaties

Bij Joël 2,21-27 en Johannes 14,23-29 Verhaal (Zet een laptop neer en ga erachter zitten. Vertel dan het volgende verhaal.) Sanne woont tijdelijk in een pleeggezin. Daar heeft ze een broertje en een zusje, Joop en Liesje. Sanne is de oudste. Thuis spelen ze vaak schooltje. Sanne is dan de juf en Joop en Liesje […]

Bijbelwetenschappen

Aswoensdag: begin van de vasten?

De eerste dag 2017 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Joël 2,12-19, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Vastentijd De Veertigdagentijd ofwel vastentijd begint met Aswoensdag. De lezingen staan ieder jaar op gespannen voet met het ritueel van de bestrooiing met as, zoals dit gebruik is in veel gemeenten die de waarde van symbolen en kerkelijke traditie hooghouden, en met de praktijk van het […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Herkenning – nu snap ik het!

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Vrede | Geest, Kerkelijk jaar, Pasen

Zesde zondag van Pasen Bij Joël 2, 21-27, Johannes 14,23-29 Uit de bijbel De afscheidswoorden van Jezus zijn voor de leerlingen eerder een raadsel, dan dat ze meteen bemoedigen. Aan deze passage gaat de vraag van Judas Taddeüs (de zachtmoedige) vooraf: ‘Waarom maakt u zich wel aan ons maar niet aan de wereld bekend?’ Het […]

Bijbelwetenschappen

De Heer wordt zichtbaar in de zijnen

De eerste dag 2016 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Joël 2,21-27, Openbaring 21,10-14.22-23 en Johannes 14,23-29 (31) De evangelielezing van vandaag bestaat uit Jezus’ antwoord op een vraag van ‘Judas, niet Iskariot’ (Johannes 14,22). Deze Judas is de zoon van Jakobus, die later een brief zou schrijven die in het Nieuwe Testament werd opgenomen. Hij draagt – evenals zijn beruchte naamgenoot – de […]

Prediking en liturgie

Redactie Theologie.nl

Theologie.nl helpt je bij de viering Uitgelicht materiaal Relevante zoekopdrachten Lente in de KerkDossier Hemelvaartsdag (50)Dossier Pinksteren (81)Preekillustraties Pinksteren (3)Kindermomenten Pinksteren (6) Materiaal zonder specifieke zondag Preekschets bij Johannes 15:15: een zondag na Pasen Preekschets bij Handelingen 1:1-14 (volgt) kerkelijk jaar oecumenisch leesrooster geselecteerd materiaal 6e zondag van Pasen22 mei 2022 Joël 2:21-27; Psalm 67; […]

Bijbelwetenschappen

Venster

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Zegen | Israël

In onze taal roept een venster, nauw verwant met raam, associaties op met zien en openheid. Wie het venster nog openlaat, stelt zich open voor contact en communicatie. De zegswijze ‘de ogen zijn de vensters der ziel’ houdt in, dat we aan de ogen van iemand kunnen zien wat er in zijn of haar binnenste […]

Prediking

Preekschets Joël 3

Preekwijzer 2016 | Ruud ter Beek | Preekschets | Jezus

Elfde zondag van de zomer Daarna zal zich dit voltrekken:Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.Jullie zonen en dochters zullen profeteren,oude mensen zullen dromen dromen,en jongeren zullen visioenen zien;zelfs over slaven en slavinnenzal ik in die tijd mijn geest uitgieten.Dan zal ik tekenen gevenaan de hemel en op aarde:bloed en vuur en zuilen […]