Zoekresultaten voor: johannes 13

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Ik kom spoedig’

De eerste dag 2019 03 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?

Prediking

Preekschets Romeinen 8:15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Eleonora Hof | Preekschets | Geest, Inclusie, LHBTQIAP+

Roze Zondag valt dit jaar na Pinksteren en zondag Trinitatis. Het is dus een heel geschikte zondag om dieper in te gaan op de concrete werking van de Heilige Geest in het leven van de toehoorders en om de Heilige Geest zo concreet aan het werk te zien. Roze zondag besteedt aandacht aan de emancipatie en de inclusie van de LHBT-gemeenschap in de kerk. Het is dus een zondag die iedereen aangaat: ook heteroseksuelen!

Bijbelwetenschappen

Om in zijn voetspoor te kunnen gaan

De eerste dag 2017 | Klaas Goverts | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Johannes 13,1-15 Logos In Johannes 13,1 bevinden we ons op een grens. De eerste twaalf hoofdstukken tekenen de weg die het Woord – de logos – is gegaan door de kosmos. Deze gang loopt uit op de verwerping. Aan het eind van hoofdstuk 12 is het doek gevallen. Johannes 12,36b-37 geeft een resumerende terugblik: […]

Bijbelwetenschappen

‘Weest dienstbaar aan elkaar’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Dienen | Goede week, Veertigdagentijd

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalmen 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd. In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus gearresteerd worden. Het […]

Prediking

Preekschets Johannes 13:1

Postille 2010 | Marius van Leeuwen | Preekschets | Dienen, Lijden | Goede week, Navolging, Relaties, Veertigdagentijd

Johannes 13:1 Witte Donderdag Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Schriftlezing: Johannes 13:1-15 Het eigene […]

Bijbelwetenschappen

Voorbereidingen

De eerste dag 2016 | Joost Schelling | Kindermoment | Avondmaal, Dienen | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-20 of Exodus 12,15-20 en Johannes 13,1-15 Keuze voor bijbelvertaling Op elke bijbelvertaling valt wel wat af te dingen, theologisch of literair. Juist in deze diensten, waarin je (oudere) kinderen erbij wilt betrekken, is het raadzaam te kiezen voor een toegankelijke vertaling, zoals de Bijbel in Gewone Taal (BiGT). Bijkomend pluspunt: in september […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Johannes 13:9 – Witte Donderdag

Postille 2005 | Alida Groeneveld | Preekschets | Dienen | Avondmaal, Goede week, Navolging, Relaties, Veertigdagentijd

Johannes 13:9 Witte Donderdag Simon Petrus zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd! Schriftlezing: Johannes 13:1-15 Het eigene van de dag Met deze avond begint het vieren van de drie grote dagen. Door naar oud gebruik de dagen te tellen van avond tot avond omvat dit triduum […]

Bijbelwetenschappen

Waarom?

De eerste dag 2018 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1.)15-20, Exodus 13,14 en Johannes 13,1-15 Verhaal ‘Waarom is dit een lepel, waarom ben je moe? Wat is een jager, wat is een tierelier, wat is trots, wat is een geintje?’ Rosa vraagt de hele dag door. En mama probeert telkens een antwoord te geven. Maar zoals van die tierelier, ja, dat wist […]

Prediking

Preekschets Johannes 13:5 en 13:15

Preekwijzer 2015 | Harrie de Hullu | Preekschets | Dienen | Goede week, Veertigdagentijd

Witte Donderdag Johannes 13:3-5, 15 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van […]

Bijbelwetenschappen

Witte Donderdag

De eerste dag 2014 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Dienen | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd. In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus gearresteerd worden. Het […]