Zoekresultaten voor: johannes 20

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Gods Geest die je overkomt

De eerste dag 2019 03 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

In onze tijd, waarin het zo veel gaat over eigen ervaringen en belevingen in de manier van geloven, zetten de lezingen voor vandaag ons op een totaal ander been. Daarom is het boeiend voor deze zondag je te laten gezeggen door de Schrift en dan ook door alle voorgeschreven lezingen. Juist door de herhalingen in de verschillende Schriftgedeelten en de andere context waarin ze staan, blijken die lezingen één ding gemeenschappelijk te hebben: in alle drie de lezingen gaat het over de Geest die je overkomt.

Bijbelwetenschappen

Verrijzenis en nieuwe schepping

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Schepping | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Johannes 20,1-18 en Jesaja 25,6-9 Het ‘paasevangelie’ volgens Johannes – het hele Johannesevangelie is een paasevangelie – is een dramatisch verhaal. Het speelt met motieven uit het scheppingsverhaal en kent ook een bijzondere omgang met het opstandingsgeloof. Het eerste kan de verrijzenis van Jezus in een bredere horizon plaatsen, het tweede kan aanknopingspunten bieden […]

Bijbelwetenschappen

Gemeenschap door de Geest tot dienst bezield

De eerste dag 2017 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Vrede | Geest

Bij Genesis 8,6-16, 1 Petrus 1,3-9 en Johannes 20,19-31 Sleutelwoorden De evangelielezing bevat de leessleutel voor het Johannesevangelie (Johannes 20,30-31) en verbindt daardoor met sleutelwoorden als ‘Messias’, ‘Zoon van God’, ‘geloven’ en ‘leven’ belangrijke thema’s die elk hun uitwerking zouden verdienen. ‘Gelovende, hebben jullie leven’ (Johannes 20,31): jullie samen, als gemeenschap, ‘in zijn naam’. Volgens […]

Bijbelwetenschappen

Consolidatie van het heil

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jesaja 26,1-13 en Johannes 20,(19)24-31 Deze zondag staat ook bekend als ‘Beloken Pasen’ omdat er iets wordt afgesloten. Vandaag gaan de luiken dicht, de luiken van het Paas-octaaf. Het is de achtste dag van het Surrexit Dominus Vere. De juichstemming van Pasen klinkt bij Jesaja door in het danklied vanwege de redding en de […]

Bijbelwetenschappen

De verrijzenis: een voortgaande geschiedenis

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jesaja 43,1-12 en Johannes 21,1-14 Dag van de verrijzenis De eerste dag van de verrijzenis, ‘de eerste dag der week’ (Johannes 20,1), zet zich voort. Sinds die tijd ontwikkelt de geschiedenis zich – met horten en stoten – als een voort-durende verrijzenis. Tijdsaanduidingen daarbij zijn achtereenvolgens: ‘De vroege morgen, terwijl het nog donker was’ […]

Bijbelwetenschappen

Pasen: inzien wie God is

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Exodus 14,9-14, Psalmen 118,15-24, Kolossenzen 3,1-4 en Johannes 20,1-18 Herkennen en erkennen Herkennen en erkennen wie God is, dat is het thema vandaag. Zowel de auteur van Exodus als Johannes laten zien hoe dit thema tot volle scherpte komt waar mensen zich afvragen of dit nu het einde is. Of vanuit de wereldmachten gezien: […]

Bijbelwetenschappen

Niet zien en toch geloven

Interpretatie 2009 | Johan Goud | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren met Thomas ‘Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven’ (Johannes 20:29b). Deze zaligspreking, vermeld in het Johannes-evangelie, staat geheel in de lijn van andere zaligsprekingen die Jezus zou hebben uitgesproken. Het zijn spreuken die iets zeggen over de zaligheid, het geluk, van gelovigen, over de vervulling van hun leven. Door de manier […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Johannes 20:16,17 – Pasen

Areopagus IZB 2015 | Hanneke Ouwerkerk | Preekschets | Opstanding | Jezus, Kerkelijk jaar, Pasen

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’. Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zegen tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die jullie […]

Bijbelwetenschappen

Geloven en bewijzen

De eerste dag 2017 | Marloes Meijer | Kindermoment | Openbaring, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Johannes 20,19-31 Een grote doos Neem een grote doos mee, met daarin een knuffelkonijn. Leg een theedoek over de doos. Ga met de kinderen in gesprek en pak, héél voorzichtig en geheimzinnig, de doos erbij. Zet hem zachtjes op de grond of op tafel. Als je veel jonge kinderen hebt, laat je het hierbij. […]

Bijbelwetenschappen

De tweeling

De eerste dag 2018 | Joen Drost | Kindermoment | Relaties

Bij Johannes 20,(19)24-31 Twee broertjes, Tom en Dido. Ze lijken sprekend op elkaar. Ze houden iedereen voor de gek, omdat niemand weet wie wie is, Tom of Dido. Zelfs hun vriendjes niet. Alleen hun moeder weet het. Papa vergist zich nogal eens. Hij roept: ‘Tom, waar was je? Je zou helpen in de tuin!’ Dan […]