Zoekresultaten voor: johannes 3

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Ik kom spoedig’

De eerste dag 2019 03 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?

Bijbelwetenschappen

Een wolk bedekte Hem

De eerste dag 2019 03 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie geeft een sober bericht van Jezus’ hemelvaart: ‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God’ (24:50-53).

Bijbelwetenschappen

Uitzien naar Gods huwelijkstrouw

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-25, Psalmen 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24 en Johannes 3,22-30 De derde zondag van de Adventstijd staat in het teken van Johannes de Doper, die, ook in het evangelie volgens Johannes, de aandacht van zichzelf afleidt en op Jezus wijst als degene om wie het werkelijk allemaal draait. De verhouding tussen Johannes en Jezus […]

Bijbelwetenschappen

De belichaming van Gods bevrijding

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Navolging

Bij Deuteronomium 4,32-40, Psalmen 119,17-24, 1 Johannes 3,18-24 en Johannes 15,1-8 In alle lezingen van deze zondag gaat het over daden. Over God die zijn grote woorden daadwerkelijk waarmaakt (Deuteronomium 4). Over zijn Tora die niet alleen gelezen maar ook onderhouden moet worden (Ps. 119). Over het liefdegebod dat geen woorden maar daden vergt (1 […]

Bijbelwetenschappen

‘Van omhoog’ geboren worden

De eerste dag 2018 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Exodus 3,1-6, Psalmen 93, Romeinen 8,12-17 en Johannes 3,1-16 Exodus 3 begint eigenlijk in Exodus 2,23. Twee keer horen we daar het woord slavernij, dienstwerk (Hebr.: ‘abhodah). Daartussenin schreeuwen de Israëlieten om hulp. En God laat zich kennen. Niet ‘horen, zien en zwijgen’, maar ‘horen, zien en kennen’ is wat God doet. De stem […]

Bijbelwetenschappen

Geboorte van boven af aan

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verlossing | Geest

Bij Johannes 3,1-15 Het gesprek tussen Nikodemus en Jezus wil maar niet vlotten. Tot driemaal toe spreekt Jezus een stellig amèn, amèn uit. Onverbiddelijk stelt Hij de eis van de ‘geboorte van boven af aan’. Is dat een truc om zijn gesprekspartner buiten spel te zetten als buitenstaander? Want zo functioneert het spreken over ‘wedergeboorte’ […]

Prediking

Preekschets 1 Johannes 3:20

Postille 2014 | Peter Verbaan | Preekschets | Geest, God, Relaties

1 Johannes 3:20 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart. Schriftlezing: 1 Johannes 3:11-24 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan vanouds in het teken van de voleinding. Over zowel onze individuele afwegingen van goed en kwaad als […]

1, 2 en 3 Johannes

Bijbelwetenschappen

Schone lei

De eerste dag 2016 | Marloes Meijer | Kindermoment | Verdriet, Vrede | Pastoraat

Bij Johannes 3,1-16 Nodig: whiteboard, krijtbord, flipover of groot blocnote 1 Kies niet alleen het makkelijkst te vinden materiaal, maar kies wat past bij jouw theologie: wordt al het oude waardeloos als je opnieuw begint, of mag er ook iets overeind blijven staan (het goede bijvoorbeeld)? en schrijfmateriaal. Vertel de kinderen dat je een geheim […]

Bijbelwetenschappen

Nu al blij

De eerste dag 2011 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Johannes 3,22-30 ‘Hoera, hoera, het is kerst!’ roepen Sander en Eline als vader de kerstboom binnensleept. ‘Ho, ho, niet zo snel. Het is nog lang geen kerst. Dat duurt nog twee weken,’ zegt papa. ‘Maar we hebben een kerstboom, dan is het toch Kerstmis,’ protesteert Sander. ‘Op school hebben we al een kerstboom en […]