Zoekresultaten voor: lucas 24

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Een wolk bedekte Hem

De eerste dag 2019 03 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie geeft een sober bericht van Jezus’ hemelvaart: ‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God’ (24:50-53).

Pastoraat

Pleidooi voor een theologische visie op geestelijke verzorging

Handelingen 2021 04 | Erik Borgman | Artikel, Overige artikelen | Angst, Geestelijke verzorging | Samenleving, Ziekte

De opleidingen tot geestelijk verzorger hebben de oren te veel laten hangen naar wat ze dachten dat de samenleving van hen vroeg, stelde Erik Borgman in een interview in Handelingen 2020/2. In dit artikel werkt hij dit uit en hij benadrukt dat in de geestelijke verzorging naar de mens moet worden gekeken als iemand met een ziel, en niet als een consument met behoeften.

Bijbelwetenschappen

Wachten op kracht uit de hemel

De eerste dag 2016 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jeremia 32,36-41, Psalm 33,1-11, Openbaring 5,6-14 en Lucas 24,35-48 Psalm 33 zingt de lof Gods. Zijn trouw vervult de aarde (33,5b), wat Hij beraamt, blijft (33,11b). Zo zingen mensen zich in een woelige wereld boven hun gevoel van Godverlatenheid uit. Jeremia koopt grond in Anatot als Nebukadnessar Jeruzalem dreigt te veroveren. Het koopcontract wordt […]

Bijbelwetenschappen

Een hemelse stellingname op aarde

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Opstanding | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij Ezechiël 1,3-5a.26-28a, Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,49-53 Hoe schrijf je over zaken die een mens te boven gaan? Een visioen, zoals Ezechiël ontvangt, een verdwijning in de wolken, zoals de apostelen meemaken na een zegening ten afscheid? Weinig kans dat je geloofd wordt. Dat heb je met een mystieke benadering van het heilige, het […]

Prediking

Preekschets Lucas 24:51 – Hemelvaart

Postille 2009 | Karel Blei | Preekschets | Hemel, Zegen | Hemelvaartsdag

Lucas 24:51 Hemelvaartsdag Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Schriftlezing: Lucas 24:46-53 Het eigene van de dag Ten dienste van de integratie is wel voorgesteld, bepaalde christelijke feestdagen te ruilen tegen islamitische feestdagen. Daarvoor zou bijvoorbeeld Hemelvaartsdag in aanmerking komen. Niet zozeer wegens wereldbeeldproblemen (wij leven […]

Bijbelwetenschappen

Jezus opgewekt ten leven zit aan Gods rechterhand

De eerste dag 2016 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Hebreeën 12,2 en Lucas 24,1-12 De Hebreeënbrief is een bemoedigende en vermanende oproep aan joodse christenen die weerstand ondervinden en lijden vanwege hun geloofsovertuiging. Een aantal van hen dreigt daardoor de samenkomsten te mijden en af te haken (10,25). De schrijver spoort hen aan zich te richten op Jezus, met wie een nieuw tijdperk […]

Bijbelwetenschappen

Tussen de middag of tegen de avond

Interpretatie 2008 | Adelbert Denaux | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

De betekenis van de tijdsuitdrukking in Lucas 24,29 In Lucas 24-29 lezen we een dubbele tijdsuitdrukking, die in het Grieks luidt: pros hesperan estin kai kekliken èdè hè hèmera. Een letterlijke vertaling klinkt als volgt: ‘Het is naar de avond en de dag heeft zich al gewend’. Hiermee geeft Lucas de tijd aan waarop de […]

Bijbelwetenschappen

Het grote zoenoffer

De eerste dag 2016 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Vergeving, Verlossing | Pastoraat

Bij Hebreeën 13,9-21 en Lucas 24,13-35 In de Hebreeënlezing op de eerste zondag van Pasen staat het offer centraal. In het boek Leviticus staat beschreven dat van de dieren die door het volk worden geslacht, door de priesters een deel aan de Heer moet worden geofferd (Leviticus 17). Met name het bloed van het dier […]

Bijbelwetenschappen

Ik zal opstaan

De eerste dag 2016 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Dienen, Eenzaamheid, Verdriet | Relaties

Bij Hebreeën 13:16 en Lucas 24:13–35 ‘… door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dit zijn de offers waar God van houdt.’ (Hebreeën 13:16) Ik zal opstaan Kind = niet te jonge kinderen. In plaats van vier kinderen, kun je kiezen voor 2×2 kinderen of voor één kind. Kind 1: Ik zal […]

Bijbelwetenschappen

Geloof niet wat ze zeggen

De eerste dag 2013 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Vertrouwen, Vrede | Bidden

Bij Jeremia 32,36-41 en Lucas 24,35-48 geloof niet wat ze zeggendat is helemaal niet waardat ik voor jullie neus stais helemaal niet raar wie heeft gezegddat ik jullie zou verlatenkijk naar wat je zietik houd je vast, ik verlaat je niet. Als ik nu tegen jullie zeg: jullie worden later allemaal koningin, geloof je dat? […]