Zoekresultaten voor: lucas 8

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Pastoraat

Pleidooi voor een theologische visie op geestelijke verzorging

Handelingen 2021 04 | Erik Borgman | Artikel, Overige artikelen | Angst, Geestelijke verzorging | Samenleving, Ziekte

De opleidingen tot geestelijk verzorger hebben de oren te veel laten hangen naar wat ze dachten dat de samenleving van hen vroeg, stelde Erik Borgman in een interview in Handelingen 2020/2. In dit artikel werkt hij dit uit en hij benadrukt dat in de geestelijke verzorging naar de mens moet worden gekeken als iemand met een ziel, en niet als een consument met behoeften.

Bijbelwetenschappen

Bezet

De eerste dag 2016 | Trinus Hibma | Kindermoment | Conflicten, Kwaad, Verlossing | Jezus

Bij Lucas 8,26-39 Als je naar de wc gaat, draai je de het slot om. Aan de buitenkant wordt het groene vakje rood. Dat betekent ‘bezet’. Niemand kan erin. Dat is ook niet gewenst. Zo is het bij sommige mensen ook. Die zitten ook op slot en niemand komt erin. In hun ogen kun je […]

Bijbelwetenschappen

Vertel wat God je gedaan heeft

De eerste dag 2016 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Jezus

Bij Jesaja 65,1-9, Psalm 89,1-9, Galaten 3, 23-29 en Lucas 8,26-39 Het klinkt eigenaardig, maar meer dan in ons vlees en been leven we wellicht in de woorden, onze taal, ons spreken en vermoeden, ons vertrouwen. Vier fragmenten taal om op verhaal, of met een verhaal te komen. De ‘Ik’ aan het begin van Jesaja […]

Prediking

Preekschets Lucas 8:8

Preekwijzer 2017 | Sietse van Kammen | Preekschets | Epifanie, Jezus

Zondag Sexagesima ‘Wie oren heeft om te horen, die moet horen.’ Kernvers: Lucas 8:8Schriftlezing: Lucas 8:4-15 Het eigene van de zondag De naam van deze zondag, Sexagesima (zestigste), houdt verband met de afstand in tijd naar Pasen toe. De Veertigdagentijd is nog niet aangebroken, maar de tijd van Epifaniën is afgesloten. Waar Epifaniën wit draagt, […]

Prediking

Preekschets Lucas 8:48 – Uitvaart

Postille 2007 | Saar Hoogendijk | Preekschets | Verdriet, Verlossing, Vrede | Levenseinde en rouw, Overlijden

Lucas 8:48 ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede’. Schriftlezing: Lucas 8:43-48 Het eigene van deze dienst Verschillende benamingen zijn in omloop: rouwdienst, herdenkings- of afscheidsdienst, dienst van dankbaarheid om het leven, dienst van woord en gebed. Soms wordt de term ‘dienst’ vermeden en gekozen voor plechtigheid, bijeenkomst of viering. Het laat iets zien […]

Prediking

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie – bij Lucas 8:15

Preekwijzer 2021 | Jan Swager | Preekschets | Epifanie

Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. (Lucas 8:15) Schriftlezing: Lucas 8:4-15 Zie ook Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Lucas 6:24 Liturgisch kader De periode tussen Kerst en lijdenstijd gebruiken […]

Bijbelwetenschappen

De goede schepping en de zwakke mens

De eerste dag 2017 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Verlossing, Zegen | Pastoraat

Bij Genesis 1,9-13, Liedboek 83:1.5.6, 2 Korintiërs 11,19-12,9 en Lucas 8,4-15 Gods Woord Vier schriftlezingen, waarvan één gezongen. Gods Woord op heel verschillende wijzen verkondigd. Maar het gaat allemaal om God en mensen. De mens heeft God nodig en God heeft de mens ook nodig. Schepping In het scheppingsverhaal heeft God scheiding tussen dag en […]

Prediking en liturgie

Redactie Theologie.nl

Theologie.nl helpt je bij de viering Uitgelicht materiaal Relevante zoekopdrachten Lente in de KerkDossier Hemelvaartsdag (50)Dossier Pinksteren (81)Preekillustraties Pinksteren (3)Kindermomenten Pinksteren (6) Materiaal zonder specifieke zondag Preekschets bij Johannes 15:15: een zondag na Pasen Preekschets bij Handelingen 1:1-14 (volgt) kerkelijk jaar oecumenisch leesrooster geselecteerd materiaal 6e zondag van Pasen22 mei 2022 Joël 2:21-27; Psalm 67; […]

Prediking

Kinderverhaal en tienermoment bij Lucas 4:31-37

Preekwijzer 2019 | Trinette Verhoeven | Kindermoment | Epifanie

Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’ Lucas 4:36 Vooraf Jezus is de baas over onreine geesten. Kijk ter voorbereiding […]

Bijbelwetenschappen

Een goed hart

De eerste dag 2017 | Trinus Hibma | Kindermoment | Bekering, Dienen | Relaties

Bij Lucas 8,4-15 Jezus vertelt Jezus wordt heel bekend in het land. In elke stad en elk dorp spreekt Hij de mensen moed in en maakt Hij dat ze zich beter voelen. Er zijn er nogal wat die met Hem meegaan. Ze zorgen een beetje voor Hem – eten, schone kleren, dat soort dingen. De […]