Zoekresultaten voor: openbaring 19

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Openbaring 19:9a

Postille 2013 | Jurrien Mol | Preekschets | Avondmaal, Goede week, Veertigdagentijd

Openbaring 19:9a Witte Donderdag Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ Schriftlezing: Openbaring 19:6-10 Het eigene van de dag Witte Donderdag is het begin van een Paaskring (de drie dagen van Pasen) die in veel gemeenten een eigen invulling kent. In tal van […]

Bijbelwetenschappen

Loven, prijzen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal De loftuiting ‘halleluja’ is een internationaal bekend woord, dat in tal van talen een plaats heeft gekregen. Naast ‘amen’ en ‘Coca-Cola’ behoort de uitroep ‘halleluja’ tot de woorden die in de meeste landen van deze wereld direct herkend worden. Het is de vraag of de diepe betekenis van het woord ook door […]

Bijbelwetenschappen

Kleurensymboliek in het boek Openbaring

Interpretatie 2012 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Relaties

Wit staat in onze cultuur symbool voor alles wat schoon en smetteloos is. Witter dan wit wast het beste wasmiddel. Ook bij Johannes speelt wit een grote rol. Als contrast tot kleuren als rood, purper en zwart verwijst het wit in Openbaring naar zuiverheid, reinheid. ‘Laten uw kleren altijd wit zijn’, maant hij met een […]

Bijbelwetenschappen

Als uw kinderen u vragen

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Mystiek | Pastoraat

Bij Jozua 4,19-5,1.10-12 en Johannes 6,(1)4-15 Jozua 4,6b vertelt ons over de opdracht die Jozua geeft bij de twaalf stenen om je kinderen te antwoorden als ze vragen: ‘Wat hebben deze stenen voor jullie te betekenen?’ (NBG ’51). Maar ook in het vervolg van het verhaal van Jozua (4,20-24; 5,1-12) wordt er (impliciet) door kinderen […]

Bijbelwetenschappen

Thuiskomen

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Pastoraat

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 24, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De Perzen hebben het Babylonische rijk op de knieën gedwongen. Koning Cyrus laat de ballingen na vijftig jaar (587-537 v.Chr.) terugkeren naar hun land. En ondanks de problemen die er zijn na de terugkeer, schrijft een profeet die de Trito (derde) Jesaja genoemd wordt, deze […]

Bijbelwetenschappen

‘Ík weet dat mijn Losser leeft!’

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Geloofsbelijdenis, Opstanding, Verlossing

Bij Job 19,23-27a, Psalmen 119,1-8 en Marcus 12,18-27 We lezen de woorden van Job op de zevende zondag van de herfst, samen met het evangelie over het gesprek van Jezus met de sadduceeën, van wie enkelen zeggen dat er geen opstanding is (Marcus 12,18). Is het eigenlijk wel een gesprek? Het lijkt eerder op het […]

Prediking

Preekschets bij Johannes 2:7 voor de 3e zondag van Epifanie

Redactie Prediking en liturgie 2021 | Joan Bonhof | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Jezus verandert water in wijn. Dit is het eerste wonder van de Heere Jezus wat beschreven wordt in het Evangelie van Johannes. In Johannes 2:11 staat: “Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.” Dit is een ander ‘verschijnen’ dan bij de andere zondagen, omdat het voor het eerst toont dat de kracht van God aan het werk is in Jezus.

Diaconaat | Prediking

Preekschets Lucas 14:14

Postille 2013 | Theo Pleizier | Preekschets | Armoede, Gerechtigheid | Navolging, Veertigdagentijd

Lucas 14:14 Oculi Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Schriftlezing: Lucas 14:1-24 Het eigene van de zondag Zondag Oculi is genoemd naar de woorden in Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer’. In […]

Prediking

Preekschets 4e advent – Zacharia 9:9

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent

‘Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.’ Schriftlezingen: Zacharia 9 en Matteüs 21: 1-11 Zie ook: Preekschets voor 1e advent – 1 Samuël 9:20a en 16:11b Preekschets voor 2e advent – Genesis 49:11 en 12 […]

Prediking

Preekschets Openbaring 1:5a – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2018 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Hemelvaartsdag

… en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige … Openbaring 1:5a Schriftlezing: Openbaring 1:1-8 Het eigene van de feestdag Hemelvaartsdag is voor de christelijke kerk geen gemakkelijke feestdag. Daar is een aantal redenen voor: De vraag of Jezus letterlijk naar de hemel is opgestegen, zoals beschreven in Lucas 24 en Handelingen 1, wordt door christenen […]