Zoekresultaten voor: openbaring 21

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Woorden voor de toekomst

De eerste dag 2019 03 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Hier, zes zondagen na Pasen, wanneer voor velen van ons de herinnering aan de blijdschap en inspiratie van het hoogfeest wat begint te vervagen, worden ons lezingen gegeven die ons kunnen helpen het paasvuur weer wat aan te wakkeren.

Bijbelwetenschappen

‘Ik kom spoedig’

De eerste dag 2019 03 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?

Bijbelwetenschappen

De bruid en de hoer

De eerste dag 2017 | Noortje Blokhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring

Bij Openbaring 21,9-23, Ezechiël 34,11-16, 1 Petrus 2,21b-25 en Johannes 10,11-16 Het nieuwe Jeruzalem In de tekst van de eerste lezing bevinden we ons aan het slot van het boek Openbaring. Johannes heeft in Openbaring 21,1-4 het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zien neerdalen. Hij heeft Hem die op de troon zit horen zeggen dat […]

Preekschets Openbaring 21:5 – Hervormingsdag

Preekwijzer 2020 | Teunis Martinus Hofman | Preekschets | Openbaring | Hervormingsdag

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Kernvers: Openbaring 21:5a HSVPerikoop: Openbaring 21:1-8Thema: God maakt alles nieuw Liturgisch kader De (kerk-)historische gebeurtenissen van 1517 krijgen vanuit het kernvers een eigen belichting. Het accent valt in Openbaring 21 niet allereerst op ons menselijk handelen, maar Gods universele, vernieuwende werk […]

Prediking

Preekschets Openbaring 21:3-4

Postille 2013 | Willem Klamer | Preekschets | Heilig, Hemel, Openbaring, Verdriet | God, Pastoraat

Openbaring 21:3-4 Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. (…) Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. (…) wat er eerst was is voorbij. Schriftlezing: Openbaring 21:1-5a, 9-14, 15-23, 25; 22:1-5 Het eigene van de zondag In deze eerste dienst uit een serie van drie over het hiernamaals wordt de […]

Bijbelwetenschappen

De Heer wordt zichtbaar in de zijnen

De eerste dag 2016 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Joël 2,21-27, Openbaring 21,10-14.22-23 en Johannes 14,23-29 (31) De evangelielezing van vandaag bestaat uit Jezus’ antwoord op een vraag van ‘Judas, niet Iskariot’ (Johannes 14,22). Deze Judas is de zoon van Jakobus, die later een brief zou schrijven die in het Nieuwe Testament werd opgenomen. Hij draagt – evenals zijn beruchte naamgenoot – de […]

Prediking

Preekschets Johannes 1:1 – Jaarwisseling

Preekwijzer 2014 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Jaarwisseling

Johannes 1:1 In het begin was het Woord Schriftlezingen: Johannes 1:1-18; Openbaring 21:1-6 Het eigene van de dagen Oudjaar behoort niet tot de orde van het kerkelijk jaar. De dag maakt deel uit van die van het burgerlijk jaar. Voor Nieuwjaar ligt dat iets anders. In Dienstboek I staat voor die dag ‘Naamgeving en besnijdenis […]

Prediking

Preekschets Openbaring 21:24,26 – Epifanie

Postille 2009 | J. Vree | Preekschets | Openbaring | Epifanie

Openbaring 21:24, 26 Epifanie De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Schriftlezing: Openbaring 21:1-22:7 Het eigene van de zondag In gemeenten waar op nieuwjaarsmorgen geen dienst (meer) wordt gehouden, vindt op deze zondag de eerste […]

Bijbelwetenschappen

Waar blijft plan(eet) B?

Schrift 2021 03 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Leiderschap

Waarom zou je voor de aarde zorgen als die toch zal vergaan? Als God van plan is de aarde te vernietigen, is het dan zo’n probleem als we die ondergang nog wat bespoedigen? Voor een behoorlijk aantal mensen, vooral gelovigen van Amerikaanse fundamentalistische snit, zijn dit reële vragen. En hebben ze niet een punt? Want in tegenstelling tot wat de klimaatbeweging beweert is er in de Bijbelse traditie wel degelijk de hoop en verwachting dat er een nieuwe aarde, een ‘planeet B’ zal komen.

Prediking

Preekschets Openbaring 21:5

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Hemel, Openbaring | Epifanie

Openbaring 21:5 Epifanie Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ Schriftlezing: Openbaring 21:1-8 Het eigene van de zondag Op deze zondag staat de openbaring van Jezus Christus centraal; ‘de hemel gaat popelend open’ (De adem van het jaar). Gods verschijning in lichtglans, onder andere verbonden met de ster van Betlehem, is […]