Zoekresultaten voor: psalm 110

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Systematische theologie

De gekruisigde regeert

2 mei 2022 | Bram van de Beek | Column | Hemel, Theologenblog, Wederkomst | Jezus

Als laatste van de christelijke feestdagen die direct betrekking hebben op Jezus’ komst op aarde, vieren we Hemelvaart. Het is de dag van zijn intronisatie: het is de bevestiging van zijn koningschap. Al te makkelijk vergeten we daarbij dat Hij is weggegaan naar de hemel en dat de gestalte van zijn koningschap op aarde die van de aan het kruis doodgemartelde man is.

Bijbelwetenschappen

Debat op het scherp van de snede

De eerste dag 2014 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden | Jezus

Bij Psalm 110 en Matteüs 22,41-46 Zal deze zondag Laetare – ‘Verheug je, Jeruzalem!’ – ons vreugde doen scheppen? Lijken Psalm 110 en de woorden van Jezus niet eerder vijandigheid te kweken? Stoot Jezus zijn gesprekspartners door zijn vraagstelling niet juist van zich af? Heeft Hij zijn vijanden wel lief? Of speelt Hij een spelletje […]

Bijbelwetenschappen

Jezus als hogepriester naar de orde van Melchizedek

Schrift 2018 03 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Rondom de figuur Melchizedek ontwikkelden zich in het vroege jodendom en het vroege christendom verschillende tradities, zowel in bijbelse als in buitenbijbelse bronnen

Bijbelwetenschappen

Voetbank

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Op een afbeelding uit het oude Egypte zien we een kind dat op de schoot van de verzorgster zit. Het is de toekomstige koning, wiens voeten rusten op een voetenbankje. Op het bankje staan de traditionele vijanden van Egypte afgebeeld. De tekening verwijst naar de heerschappij van de toekomstige koning over volkeren die Egypte bedreigen. […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

10.2. Jezus is Heer

Goed Gelovig 2015 | Willem Maarten Dekker | Artikel, Overige artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Jezus, Kerkelijk jaar

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 10. Zijn hemelvaart 10.1. Een plaats voor de hemel 10.3. Ons ten goede! Heidelbergse Catechismus Vraag 50: Waarom wordt daaraan toegevoegd: zittend aan de rechterhand van God? Antwoord: Omdat Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar het Hoofd van Zijn kerk te betonen, […]

Bijbelwetenschappen

De hemelse hogepriester en het aardse Jeruzalem

De eerste dag 2016 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Hebreeën 10,1-10 en Lucas 19,22-44 Op Palmzondag lezen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de termen van de brief aan de Hebreeën gaat het over de confrontatie van de hemelse hogepriester met het aardse heiligdom. Die horen bij elkaar, omdat het aardse een schaduw van het hemelse is, een voorbereiding […]

Prediking

Preekschets Kolossenzen 3:1

Preekwijzer 2021 | Maarten den Dulk | Preekschets | Pasen

1e zondag van Pasen Kolossenzen 3:1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-11 Het eigene van de zondag Naar Joodse gewoonte telt men de dagen vanaf Pasen tot en met Pinksteren simpelweg van 1 tot […]

Bijbelwetenschappen

Er ligt nog meer in het verschiet

De eerste dag 2013 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verzet, Wederkomst | Pastoraat

Bij 1 Korintiërs 15,20-28 Er stond niets meer te verwachten. Alles hadden zij ontvangen. Aangebroken was de tijd waarin alles, maar dan ook alles in vervulling was gegaan. De laatste dingen, zij waren er. Ze waren verlicht, hadden kennis, de Geest vervulde hen. Overal heerlijkheid, overal God aanwezig. Wat een rijkdom, wat een eer. Wat […]

Bijbelwetenschappen

Rechterhand

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Leiderschap

linkerhand, rechts, links De christelijke traditie kent bijzondere theologische betekenis toe aan het begrip rechterhand. De belijdenis van de verrezen Heer die zit aan de rechterhand van God wordt wekelijks in talloze geloofsgemeenschappen over de hele wereld uitgesproken of gezongen. Zij brengt onder woorden dat Christus deelt in Gods macht. Een beeld waaraan de gemeente […]

Bijbelwetenschappen

Lied, psalm

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | R.D. Anderson | Artikel, Overige artikelen | Hemel | Muziek

Geloofstaal & cultuurtaal Zingen is voor de christen wezenlijk voor zijn geloofsuiting. De Bijbel stimuleert dit zowel binnen als buiten de erediensten. Terwijl in onze maatschappij allerlei soorten liederen populair blijven, gebeurt het weinig meer dat serieuze levensbeschouwelijke visies worden verwoord in zang. Dit kenmerkt echter juist het christelijk geloof. De bijbelse psalmen maken geen […]