Zoekresultaten voor: psalm 145

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

In het spoor van Jesaja

De eerste dag 2015 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Profeet | Jezus

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21, 1 Korintiërs 12,12-27 en Lucas 4,14-21 Bij Johannes (2,1-11) begint Jezus zijn openbare leven met het doen van zijn eerste teken bij de bruiloft in Kana. Bij Lucas (4,14-21) begint de volwassen Jezus met de verkondiging van zijn roeping en programma, aan de hand van Jesaja 61,1-2a, in de synagoge […]

Bijbelwetenschappen

De klankrijke wereld van de psalmen

Interpretatie 2013 | Thijs Booij | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Muziek

De Hebreeuwse psalmen zijn dichterlijke teksten. Zijn het in oorsprong ook liederen? Een beknopte, vreugdevolle tekst als Psalm 98 wekt zeker de indruk een lied te zijn: een ‘nieuw lied voor de Heer’. Maar nu Psalm 119: een meditatief getint dichtwerk van 22 stanza’s in 176 lange versregels. Het zingen van zo’n tekst vergt wel […]

Bijbelwetenschappen

Gezwoeg en Gods gulheid

De eerste dag 2017 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij Prediker 2,20-27, Psalmen 145 en Matteüs 6,19-23 Biddag Op de Biddag voor gewas en arbeid valt de tekst uit Prediker met de deur in huis. Meteen al in het eerste vers van de perikoop gaat het over ‘amal, te vertalen met ‘gezwoeg’. In de Hebreeuwse tekst komt het woord in vers 20 tweemaal voor, […]

Bijbelwetenschappen

Verzamel je schatten in de hemel

De eerste dag 2014 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Gerechtigheid | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij Prediker 2,20-26, Psalm 145 en Matteüs 6,19-23 Het gedeelte uit Prediker opent met de woorden ‘Vertwijfeling beving me’. Deze woorden sluiten naadloos aan bij het huidige crisisgevoel. Te midden van de actuele economische crisis, waarvan inmiddels duidelijk is dat deze niet zomaar over zal waaien, bevangt velen een gevoel van vertwijfeling. Twijfel over welke […]

Bijbelwetenschappen

De Geest van God die bevrijdt

De eerste dag 2013 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21 en Lucas 4,14-21 Alle drie teksten beschrijven situaties waarin mensen niet verder kunnen, waarin zij het gevoel hebben niet tot hun recht te komen, geen waardig leven te leiden, door allerlei gehinderd worden of geblokkeerd zijn – en als het heel erg wordt zich als ‘levende doden’ voelen. En in […]

Bijbelwetenschappen

De arbeiders in de wijngaard

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad | Navolging

Bij Matteüs 20,1-16,1 Voor Matteüs 20,1-16 zie ook 1 november 2017, Dankdag voor gewas en arbeid. Jona 3,10-4,11, Psalmen 145,1-12 en Filippenzen 1,21-27 De lezingen die het rooster voorstelt bij Matteüs 20,1-16 geven kleur aan de gelijkenis. Jona lijkt wel een werker van het eerste uur. De psalm bezingt de Eeuwige als rechtvaardig, de Filippenzen […]

Prediking

Preekschets Jona 4:2

Postille 2014 | Theo Hettema | Preekschets | Vergeving | Bidden, God, Relaties

Jona 4:2 Zesde zondag na Pinksteren U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Schriftlezing: Jona 3-4 Uitleg Wanneer het bijbelboek Jona een toneelstuk was, dan zou Jona 1-2 het eerste bedrijf vormen, met twee scènes bij en op de zee, en Jona 3-4 het tweede bedrijf, […]

Dag 2 – Zing mee met het adventslied

Redactie Theologie.nl

Ria Borkent heeft speciaal voor advent een stapellied gecomponeerd. Als voorbereiding op de kerst kunt u zo elke week een nieuw couplet zingen. Hieronder kunt u de bladmuziek, melodie lezen en luisteren. Zingt u ook mee? 1e advent – Marcus 13: 34 De deurwachter   Psalm 25 Thema: Verder kijken vanuit de nood1. Door de ramen […]

Prediking

Preekschets Johannes 11:40

Preekwijzer 2019 | J. van Amstel | Preekschets

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Johannes 11:40 (HSV) Lezen: Johannes 11:1-46 Thema: De heerlijkheid van God zienVerdeling in punten: 1. bij het graf van Lazarus, 2. op dit tijdstip, 3. door het geloof. Het eigene van deze zondag Na Pasen […]

Prediking

Preekschets Psalm 103:17-18 – Nieuwjaar

Postille 2011 | Wim Dekker | Preekschets | Gerechtigheid, Verbond | God, Jaarwisseling

Psalm 103:17-18 Nieuwjaar Maar de vriendschap van de ENE is van eeuwig tot eeuwig over wie hem vrézen, zijn geréchtigheid voor zónen van zónen;voor wie zijn verbónd bewaken, voor wie gedenken zijn ópdrachten om die te dóen. (NB) Schriftlezing: Psalm 103 Het eigene van de dienst In veel gemeenten is er geen kerkdienst op nieuwjaarsochtend. […]