Zoekresultaten voor: psalm 22

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Ik kom spoedig’

De eerste dag 2019 03 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?

Bijbelwetenschappen

Woorden voor de toekomst

De eerste dag 2019 03 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Hier, zes zondagen na Pasen, wanneer voor velen van ons de herinnering aan de blijdschap en inspiratie van het hoogfeest wat begint te vervagen, worden ons lezingen gegeven die ons kunnen helpen het paasvuur weer wat aan te wakkeren.

Bijbelwetenschappen

Psalm 22 – in het licht van het Nieuwe Testament

19 april 2021 | Arie Maasland | Blog

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Een aangrijpende vraag, de openingsregel van Psalm 22. Hoe ga je daar als berijmer mee om?

Bijbelwetenschappen

De lofzang, niet de wanhoop heeft het laatste woord

De eerste dag 2014 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Psalm 22 en Matteüs 27,45-54 Als Psalm 22 gekozen wordt als schriftlezing, lijkt het me niet goed om de laatste tien verzen weg te laten zoals het rooster suggereert. Ten eerste omdat de psalm een eenheid is, een lied dat pas ‘zijn ding gedaan heeft’ als het uitgezongen is. Maar ten tweede ook omdat […]

Geloofsopbouw

Psalmen keuren niet één emotie af

9 mei 2014 | Redactie Theologie.nl | Blog

“Het mooie aan psalmen is dat alle gemoedstoestanden erin voorkomen. Bij liedbundels zijn woede, wraakgevoelens of twijfel ondervertegenwoordigd. Bij psalmen niet. Dat is niet voor niets: het is niet Gods bedoeling om negatieve emoties te onderdrukken of in een keldertje op te potten. Bij psalmen kun je volledig ‘ademen’.” Dat zegt Liesbeth Goedbloed, schrijfster van […]

Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag

De eerste dag 2012 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Wie een aantal jaargangen van De Eerste Dag doorbladert, zal ontdekken dat voor deze dag elk jaar dezelfde teksten ingeroosterd staan. De lezer die met deze pagina onvoldoende geholpen is, kan dus ook te rade gaan bij vorige jaargangen. Op Goede Vrijdag past ons, predikers, grote bescheidenheid. We laten […]

Bijbelwetenschappen

De Schrift vervuld

De eerste dag 2021 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-28 of Exodus 12,21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat is verteld over de tiende slag die Egypte treft – de dood van de eerstgeborenen – en dat Egypte rouwt (Exodus 11). Het […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Gestorven

Credo 2011 | J.P. Strietman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Gestorven. Een klein woordje is het maar. Voor wie de apostolische geloofsbelijdenis leest of zingt, valt het niet eens op. Het klinkt gewoon mee in heel die reeks van woorden. Opgenomen in de litanie van geleden, gekruisigd en begraven. Zo van: o ja, gestorven, dat ook nog. Maar eigenlijk zouden we de adem in moeten […]

Dag 37 – Psalm 22

Redactie Theologie.nl

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David. 2 Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. 3 ‘Mijn God!’ roep ik overdag, en u antwoordt niet, ’s nachts, en ik […]

Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, (Jesaja 52,13-53,12,) Psalmen 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Het ophanden zijnde Paasfeest bepaalde de keuze van de Exoduslezing van vandaag. Deze slaat de brug naar het Pascha der Joden, waarzonder ons christelijke Paasfeest niet kan worden begrepen. Er worden voorbereidingen in getroffen voor de uittocht uit Egypte en, verweven […]