Zoekresultaten voor: psalm 29

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 29:3

Postille 2007 | Jaap Doolaard | Preekschets | Heilig, Vrede | God

Psalm 29:3 Eerste zondag na Pinksteren Trinitatis De stem van de Heer… Schriftlezing: Psalm 29 Het eigene van de zondag Gezang 100 begint met de regel: ‘Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar!’ Die pinksterervaring laat zich goed verkennen met behulp van de psalmen, zeker ook met de antwoordpsalmen die voor deze eerste […]

Bijbelwetenschappen

In vertrouwen opstaan en gaan

De eerste dag 2014 | Henk van Olst | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Navolging

Bij Jona 2,2-11, Psalm 29 en Matteüs 14,22-33 Volgens sommige geleerden is ‘Het lied van Jona’ een fremdkörper binnen het grote geheel van het boek. Binnen de joodse traditie wordt daar anders over gedacht. Ieder jaar wordt op Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, in Israël en wereldwijd in de synagoge het hele profetenverhaal in één […]

Liturgie | Praktische theologie

In vertrouwen opstaan en gaan

15 augustus 2014 | Redactie Theologie.nl | Blog

Viermaal per jaar verschijnt tijdschrift De Eerste Dag dat op grote schaal wordt gebruikt voor de voorbereiding op de wekelijkse eredienst. Zo verscheen onlangs het herfstnummer van De Eerste Dag. Waardevol voor de voorgangers en kerkmusici in parochies en gemeenten die het Oecumenisch Leesrooster dan wel het Gemeenschappelijk leesrooster volgen, maar ook ideaal voor wie het r.k.- […]

Bijbelwetenschappen

Ceder

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

De ceders van de Libanon zijn wereldberoemd. Elke bijbellezer(es) kent ze. Grote altijd groene bomen die tot de familie der pijnbomen behoren. De takken zijn laagsgewijs gerangschikt en kunnen een aanzienlijke omvang bereiken. Grondtekst Het Hebreeuwse woord ‘èrèz (ceder) komt in het Oude Testament niet minder dan 70x voor. Dit opmerkelijke aantal kan als een […]

Bijbelwetenschappen

Donder

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Schepping | God

onweer Wanneer bij ons na enkele warme zomerse dagen een onweersbui losbarst, kan ons dat hevig doen schrikken. Vooral de harde donderslagen waarmee het onweer gepaard gaat, veroorzaken schrik. Anders dan in de oudheid zoeken wij achter zulk ruw weer geen hemelse krachten. Voor ons is onweer een gewoon verschijnsel waarbij veelal bliksem, donder, regen […]

Prediking

Preekschets voor Beloken Pasen – bij Filippenzen 4:19

Preekwijzer 2021 | Hilbrand van Eeken | Preekschets | Pasen

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19 • Schriftlezing: Filippenzen 4:10-20 • Thema: Overvloed en gebrek Liturgisch kader Voor de eerste zondag na Pasen is deze tekst gekozen om uit te werken welke rijkdom er ligt in het mogen leven uit de werkelijkheid […]

Prediking en liturgie

Redactie Theologie.nl

Theologie.nl helpt je bij de viering Uitgelicht materiaal Relevante zoekopdrachten Lente in de KerkDossier Hemelvaartsdag (50)Dossier Pinksteren (81)Preekillustraties Pinksteren (3)Kindermomenten Pinksteren (6) Materiaal zonder specifieke zondag Preekschets bij Johannes 15:15: een zondag na Pasen Preekschets bij Handelingen 1:1-14 (volgt) kerkelijk jaar oecumenisch leesrooster geselecteerd materiaal 6e zondag van Pasen22 mei 2022 Joël 2:21-27; Psalm 67; […]

Bijbelwetenschappen

Labeling Numeri

Schrift 2018 02 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

U ontvangt per post een pakje thuis en daarop staat: breekbaar/fragile. Die aanduiding leidt ertoe dat u het pakje voorzichtig uit zult pakken. Het label, of als u wilt, het etiket met informatie zet u op dat spoor.

Bijbelwetenschappen

Psalmen in ’t groen

Schrift 2021 03 | Harm van Grol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Navolging

Deze bijdrage richt zich eerst op de taal van de Psalmen, biedt daarna een overzicht van groene Psalmen, peinst vervolgens over de positie van de mens in Psalm 105 en stelt ten slotte de vraag hoe giftig Psalm 8 is. De titel van deze bijdrage is gekozen met het oog op de biodiversiteit.

Liturgie

Psalmen zingen, een wereld openen?

Laetare 2021 04 | Roel Bosch | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Muziek

Ik volg De Nieuwe Psalmberijming (DNP)[1] al lang, sinds deze op internet psalm voor psalm tevoorschijn kwam. In een bewonderenswaardige samenwerking, met een consistente werkwijze, heeft een team zich ingezet om de Geneefse psalmen in een ‘hedendaags taalkleed’ aan te bieden voor de gemeentezang. Daarbij hebben ze vooral de gemeentezang in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en delen van de Protestantse Kerk Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken voor ogen gehad.