Zoekresultaten voor: psalm 31

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Ik kom spoedig’

De eerste dag 2019 03 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?

Bijbelwetenschappen

Wezenzondag

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Weeszondag

Bij 1 Samuel 12,19b-24, Psalm 31,1-9, Openbaring 22,12-21 en Johannes 14,15-21 Wat de lezingen samenbindt, is de naam van deze zondag: Weeskinderen- of Wezenzondag; dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Die naam dankt zij natuurlijk aan Johannes 14,18, waar Jezus zegt dat Hij zijn leerlingen niet als wezen zal achterlaten. Ook in de […]

Ecclesiologie | Wereldkerk

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Overige artikelen | Missionair, Rust, Verlossing, Vrede | Bidden, Overlijden, Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Het ergste is nog, dat je je niet meer veilig voelt in je eigen huis.’ Een herkenbaar gevoel voor wie een inbraak heeft meegemaakt. Veiligheid in huis, op straat en in relaties is een eerste levensbehoefte. Mensen willen volgens hun eigen overtuiging kunnen leven, zonder bedreigd te worden door criminaliteit, terrorisme of […]

Prediking

Preekschets Handelingen 28:30,31 – 5e zondag van de zomer

Preekwijzer 2021 | Gerard den Hertog | Preekschets

Achtste zondag na Trinitatis Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Handelingen 28:30,31 Schriftlezing: Handelingen 28:16-31 Het eigene van […]

Bijbelwetenschappen

Schoftentuig!

Interpretatie 2011 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | God

Over ‘goddelozen’ als bijbels trefwoord ‘Laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk’, zo lezen we in Psalm 31:18 in de Nieuwe Bijbelvertaling. En in de NBG-vertaling 1951 wordt de prachtige intieme Psalm 139 zelden in haar geheel voorgelezen, omdat de dichter in vers 19 plotseling uitroept: ‘O God, breng de goddeloze […]

Geloofsopbouw

Boos? woest!

Open Deur 2018 09 | Marga Haas | Artikel, Overige artikelen

Al weken loop ik ertegenaan te hikken. Een column over boosheid. Maar ik ben nooit boos. Ik smijt niet met deuren, ik gooi geen borden op de vloer, ik schreeuw niet. Toegegeven: ik bijt wel eens van me af. Maar dat is gewoon gezonde zelfbescherming. Als ik het probleem voorleg aan mijn echtgenoot, lacht hij […]

Prediking

Preekschets Handelingen 7:56

Postille 2007 | H.J.C. Wilschut | Preekschets | Hemel | Geest, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden

Handelingen 7:56 Dertiende zondag na Pinksteren Ik zie (…) de Mensenzoon, Heer en knecht. Schriftlezing: Handelingen 7:51-8:3 Uitleg Bij het gewelddadig levenseinde van Stefanus valt op, hoezeer er een lijn loopt van de Heer naar de knecht. Daarop wil deze uitleg zich concentreren. De joodse raad is hoorbaar en zichtbaar razend van woede over Stefanus’ […]

Prediking

Preekschets Deuteronomium 28:8

Postille 2014 | Alex van Ligten | Preekschets | Dienen, Zegen | Israël

Deuteronomium 28:8 Achtste zondag na Epifanie Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. Schriftlezing: Deuteronomium 28:1-10 Het eigene van de zondag Quinquagesima is van het rijtje zondagen in de voorvasten de enige zondag waarvan de naam klopt: het is de vijftigste dag voor Pasen. Ontleend aan de psalm voor deze zondag […]

Prediking en liturgie

Redactie Theologie.nl

Theologie.nl helpt je bij de viering Uitgelicht materiaal Relevante zoekopdrachten Lente in de KerkDossier Hemelvaartsdag (50)Dossier Pinksteren (81)Preekillustraties Pinksteren (3)Kindermomenten Pinksteren (6) Materiaal zonder specifieke zondag Preekschets bij Johannes 15:15: een zondag na Pasen Preekschets bij Handelingen 1:1-14 (volgt) kerkelijk jaar oecumenisch leesrooster geselecteerd materiaal 6e zondag van Pasen22 mei 2022 Joël 2:21-27; Psalm 67; […]

Bijbelwetenschappen

Schorpioen

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Kwaad | Levenseinde en rouw, Overlijden

gesel Schorpioenen zijn onaangename beesten. Ze behoren tot de spinachtige dieren. Hun onderkaken bestaan uit scherpe scharen en verder beschikken ze over een staart die in een giftstekel eindigt. Grondtekst Het Hebreeuwse woord voor ‘schorpioen’ (‘aqrav) komt in het Oude Testament slechts op een beperkt aantal plaatsen voor (Deut. 8:15; Ez. 2:6). Hetzelfde woord kan […]