Zoekresultaten voor: psalm 47

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Liturgie | Praktische theologie

Koning van de aarde – psalm 47 – live door de Psalmen voor Nu-band

26 april 2012 | Redactie Theologie.nl | Blog

De Psalmen voor Nu-band zingt psalm 47 ‘Koning van de aarde’ live in Houten.  Psalm 47 is een van de nummers op het nieuwe album Heilig boven alles.  

Prediking

Preekschets Psalm 47:9 – Hemelvaart

Postille 2007 | Henk de Roest | Preekschets | God, Hemelvaartsdag

Psalm 47:9 Hemelvaartsdag God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon. Schriftlezing: Psalm 47 Het eigene van de dag Het is een kleine binnenkring van de kerkgangers die ervoor kiest om op Hemelvaartsdag naar de kerk te gaan. Hier en daar is de gewoonte bewaard (of weer teruggekeerd) om eerst […]

Bijbelwetenschappen

Hemelvaart

De eerste dag 2015 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij Psalm 47, Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,46-53 Het beeld van ‘de hemel’ wordt in de Bijbel nooit gebruikt om een verre afstand te suggereren. De hemel is woonplaats van God omdat hij over heel de aarde gespannen staat. Miskotte zegt: ‘Er is maar één azuur voor het mensenhart, om in wèg te staren; er […]

Bijbelwetenschappen

Hemelvaart van de Heer

De eerste dag 2012 | Sabine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Wederkomst | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij Ezechiël 1,3-5a.26-28a, Psalm 47, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 In de turbulente geschiedenis van Israël hebben geloofsgemeenschappen zich telkens opnieuw afgevraagd, welke macht uiteindelijk het grootst zou zijn: die van hun God of die van de goden van de volkeren die hen met man en macht overvallen? De God die opkomt voor […]

Bijbelwetenschappen

Hemelvaart: Christus’ macht bevestigd

De eerste dag 2014 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij Psalm 47, Efeziërs 1,17-23 en Lucas 24,49-53 Het is nog niet eenvoudig om goed en begrijpelijk uit te leggen waar het bij de hemelvaart van Christus precies om gaat. Zo simpel als het hemelvaartsverhaal verteld wordt, is het niet. De theologische implicaties zijn groot. God werd mens in Jezus, nu wordt de mens weer […]

Prediking

Preekschets Lucas 24:45 – Hemelvaart

Postille 2010 | Annette Driebergen | Preekschets | Zegen | Hemelvaartsdag, Navolging

Lucas 24:45 Hemelvaartsdag Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Schriftlezingen: Lucas 24:44-53; Handelingen 1:1-11 Het eigene van de dag Pas in de vierde eeuw werd de veertigste dag na Pasen gevierd als de dag van de hemelvaart van Christus. Tot die tijd bleef de herinnering aan de opneming van […]

Prediking en liturgie

Redactie Theologie.nl

Theologie.nl helpt je bij de viering Uitgelicht materiaal Relevante zoekopdrachten Lente in de KerkDossier Hemelvaartsdag (50)Dossier Pinksteren (81)Preekillustraties Pinksteren (3)Kindermomenten Pinksteren (6) Materiaal zonder specifieke zondag Preekschets bij Johannes 15:15: een zondag na Pasen Preekschets bij Handelingen 1:1-14 (volgt) kerkelijk jaar oecumenisch leesrooster geselecteerd materiaal 6e zondag van Pasen22 mei 2022 Joël 2:21-27; Psalm 67; […]

Bijbelwetenschappen

Meetsnoer

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Israël

Meetstok Bij het maken en uitwerken van bestemmingsplannen zijn landmeters onmisbaar; zij stellen grenzen vast en geven scheidingen aan. Op alle bouwplaatsen komen opzichters en bouwvakkers met hun meetinstrumenten in actie; zij dragen zorg voor de juiste verhoudingen. Ook de bijbelse mens was vertrouwd met het meten van land en bouwwerken, al beschikte hij over […]

Prediking

Preekschets Efeziërs 1:20b – Hemelvaart

Postille 2012 | Pim Verhoef | Preekschets | Hemel | Geest, God, Hemelvaartsdag

Efeziërs 1:20b Hemelvaart … en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Schriftlezing: Efeziërs 1:15-23 Het eigene van deze dag Enerzijds gaat het om stamelend nazeggen wat er is gebeurd, anderzijds om het hoopvol vooruitzien dat Hij zal weerkomen. Gods macht is openbaar geworden in Christus’ opstanding en nu in zijn hemelvaart. […]

Prediking

Preekschets Deuteronomium 11:10-17 – Biddag voor gewas en arbeid

Dienstenbureau Christelijke Gereformeerde Kerken 2019 | A.P. van Langenvelde | Preekschets | Biddag, Kerkelijk jaar

Afhankelijk leven Het doel van biddag Voor het moderne levensgevoel is een bidstond voor gewas en arbeid een vreemd fenomeen. Hebben wetenschap en techniek bidden niet overbodig gemaakt? Voor problemen waarmee we vroeger naar God gingen hebben we vandaag allerlei specialisten. Vroeger gaf God zekerheid, nu gewoon even Apeldoorn bellen. Als christenen eenmaal per jaar […]