Zoekresultaten voor: psalm 97

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Ik kom spoedig’

De eerste dag 2019 03 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?

Bijbelwetenschappen

Een wolk bedekte Hem

De eerste dag 2019 03 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie geeft een sober bericht van Jezus’ hemelvaart: ‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God’ (24:50-53).

Prediking

Preekschets Psalm 97:11

Postille 2014 | Marco Batenburg | Preekschets | Gerechtigheid

Psalm 97:11 Negende zondag na Pinksteren Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart. Schriftlezing: Psalm 97 Uitleg Psalm 97 heeft verschillende zinnen gemeenschappelijk met andere Psalmen, in het bijzonder met de Psalmen 96-99. Toch heeft deze Psalm een eigen kleur. Inhoudelijk lijkt hij in twee nogal verschillende delen uiteen te […]

Bijbelwetenschappen

De laatste dingen

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Angst, Vrede | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Bij Daniël 12,1-4, Psalmen 97, 1 Tessalonicenzen 5,1-11 en Matteüs 24,14-35 Soms word ik wat nerveus als ik zie wat er voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar is ingeroosterd. Het gaat dan om de voltooiing van de geschiedenis, de finale van het wereldgebeuren. Dat is op zich het probleem niet, want daarover zou […]

Prediking

Preekschets Marcus 1:17

Postille 2004 | Ferdinand van Melle | Preekschets | Epifanie, Missionaire gemeente

Preekschets Marcus 1:17 Eerste zondag van Epifaniën Komt achter Mij en Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. Schriftlezingen: Marcus 1:14-20; Psalm 97 Het eigene van de zondag Zie bij de preekschets voor Epifanie (Marcus 1:10) Uitleg Vers 4 paradidoomi Marcus gebruikt het geladen woord ‘overleveren’ en brengt zo niet alleen een oorzakelijk […]

Prediking

Preekschets Lucas 12:54-56 – Zesde zondag na Epifanie

Preekwijzer 2015 | Bert Loonstra | Preekschets | Bekering | Epifanie

Lucas 12:54-56 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! […]

Prediking

Preekschets Micha 1:2

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Gerechtigheid | God, Israël, Pastoraat

Micha 1:2 Vijfde zondag na Pinksteren Luister (…) hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal. Schriftlezing: Micha 1 Het eigene van de zondag De zomer leent zich goed voor korte series over relatief onbekende stof. Profetische teksten hebben de kracht om de gemeente wakker te schudden met hun aanklacht en appèl. Ze verkondigen een […]

Bijbelwetenschappen

Hemelvaart

De eerste dag 2015 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij Psalm 47, Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,46-53 Het beeld van ‘de hemel’ wordt in de Bijbel nooit gebruikt om een verre afstand te suggereren. De hemel is woonplaats van God omdat hij over heel de aarde gespannen staat. Miskotte zegt: ‘Er is maar één azuur voor het mensenhart, om in wèg te staren; er […]

Prediking

Preekschets Hebreeën 12:29 – Eerste zondag van de zomer

Preekwijzer 2015 | Frans (W.F.) Wisselink | Preekschets | Heilig

Hebreeën 12:29 Onze God is een verterend vuur! Schriftlezing: Hebreeën 12:14-29 Thema: Eerbiedig onderweg Het eigene van de zondag We leven in de tijd na Pinksteren en zien uit naar de grote zomer. Daar sluit de thematiek van Hebreeën 12 en 13 heel goed bij aan. We zijn onderweg. Uitleg Zie de preekschets Hebreeën 12:1 […]

Prediking

Preekschets Exodus 9:10

Preekwijzer 2016 | L.W. de Graaff | Preekschets | Seculariteit

Exodus 9:10 Dus haalden ze as uit een oven en dienden zich bij de farao aan. Toen Mozes de as in de lucht wierp, kwamen mensen en dieren onder de etterende puisten te zitten. Schriftlezing: Exodus 9:8-12Thema: Egypte krijgt het merkteken van het beest opgedrukt Het eigene van de zondag De zondagen in de maand […]