Zoekresultaten voor: psalmen 49

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Tussen wereld en onderwereld

Schrift 2022 02 | Jurgen Zangenberg | Artikel, Overige artikelen | Overlijden, Overlijden, Rituelen

In dit artikel staat de vraag centraal: wat we weten over de begrafenisrituelen in het oude Israël, in de hellenistische periode en in de tijd waarin het vroege christendom ontstond? Dergelijke rituele weerspiegelen heel direct maatschappelijke ideeën over de dood en het lot van de gestorvenen.

Prediking

Preekschets Johannes 1:12

Preekwijzer 2019 | Piet Houtman | Preekschets | God

Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Johannes 1: 12 Schriftlezing Johannes 1: 1-18. Preektekst Johannes 1: 10-13. Het eigene van de zondag Ook al staat vers 14a ons voor ogen in de context van Kerst, de ‘proloog’ van Johannes is niet […]

Prediking

Preekschets Matteüs 16:26

Postille 2006 | G. Kuiper | Preekschets | Lijden, Ziel | Navolging

Matteüs 16:26 Zevende zondag na Epifanie Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet?Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Schriftlezing: Matteüs 16:21-28 Het eigene van de zondag Dit is de laatste zondag voordat de tijd voor Pasen begint. In de Romeinse traditie werd […]

Bijbelwetenschappen

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Missionair, Schuld, Ziel | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘hel’ heeft in de samenleving een sterk negatieve gevoelswaarde. ‘Een hel op aarde’ geeft een verschrikkelijke situatie aan. Het woord ‘dodenrijk’ wordt nauwelijks gebruikt. De woorden ‘afgrond’ en ‘duisternis’ kunnen een neutrale betekenis hebben, maar in de bijbelse context zijn ze vaak negatief gekleurd. God heeft de mensen gemaakt en […]

Bijbelwetenschappen

Herders, schapen en een Lam

De eerste dag 2019 02 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Het is een overbekend bijbels beeld, de herder en zijn schapen. Deze zondag komt het in de drie lezingen op heel verschillende wijze steeds terug, als beeld van de relatie tussen God en mensen.

Systematische theologie

Exilische identiteit als post-exilische ideologie: Psalm 137 opnieuw gelezen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Bob Becking | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Israël

1. By the Rivers of Babylon Psalm 137 is sinds een jaar of dertig vooral bekend vanwege de muzikale bewerking door Boney M. Wat opvalt in deze bewerking zijn twee zaken. Allereerst hebben de songwriters twee elementen uit de Bijbelse tekst weggelaten, namelijk de oproep aan God om de dag van de verwoesting van Jeruzalem […]

Prediking

Preekschets Lucas 24:48

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Marinus Treuren | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Nadat Jezus op de dag dat Hij opstaat aan al zijn discipelen verschijnt en de instructie uit de Schrift hun een bevrijdend inzicht geeft, ontvangen ze de opdracht te getuigen en de belofte dat de Geest hun kracht zal geven. Op die opdracht leg ik de nadruk, hoewel het verleidelijk is dit compacte verhaal (‘een commissioning story’) na te vertellen.

Bijbelwetenschappen

Opstanding, (uit de doden) opstaan

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Hemel, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Geloofstaal & cultuurtaal Buiten de invloedssfeer van het jodendom en het christendom speelt het geloof in de opstanding van de doden nauwelijks of geen rol. Volgens velen is dit aardse leven alles wat er is en houdt het bij de dood definitief op. ‘Dood is dood’ is een veelgehoorde zegswijze. De dood is het definitieve […]

Bijbelwetenschappen

Huiswerk: leef de Tora en het evangelie

De eerste dag 2019 02 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

De boodschap die uit de profetie en het evangelie van deze zondag klinkt, is heel eenvoudig: leef de Tora, leef het evangelie. Zweer er niet bij, maar belichaam het. Als je leerling van Jezus bent, is het leven je stage. Of je erbij hoort (bij de tempel, de kerk, de Jezusbeweging) zal uit je gedrag en je gezindheid blijken, niet uit je lidmaatschapskaart of contributie.

Prediking

Preekschets Jesaja 49:16 – Israëlzondag

Preekwijzer 2017 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Israël

Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49: 16 Thema: Onuitwisbaar Liturgie De tekst komt uit het gedeelte Jesaja 49: 14-20(21). In de synagoge is het de lezing uit de profeten, wanneer tevoren de lezing uit de Thora, Deuteronomium 7: 12-26, is voltooid. De psalmen bij de […]