Zoekresultaten voor: spreuken 8

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Hoge christologie als Joodse scheppingstheologie

Schrift 2020 03 | Marius Heemstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Verbond

In dit artikel gaan we in op het verband tussen de hoge christologie van het christendom en de ontwikkeling van een Joodse ‘theologische’ kijk op de schepping. Onder hoge christologie wordt in de regel verstaan de hoge positie die Jezus Christus krijgt toebedeeld in de latere christelijke dogmatiek: Jezus is de Zoon van God, Jezus […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: alles wordt nieuw?

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Bekering | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Zondag Trinitatis Bij Spreuken 8, 22-31 en Johannes 3, 1-16 Uit de bijbel Zagen we in de vorige lezing nog dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen, nu komen alle feesten bij elkaar in het gesprek dat Jezus voert met Nikodemus. En dat op de zondag Trinitatis, waarop we stil staan bij het sluitstuk […]

Bijbelwetenschappen

Het beginpunt is het Woord

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Jeremia 23,5-8 en Johannes 1,1-14 In de hoofdstukken 21,11-23,8 spreekt Jeremia zich uit over het koning- schap en de koningen. Hij begint met het vermelden van de taken van een koning, toetst vervolgens de verschillende koningen aan deze criteria en besluit met een beeld van de ideale koning die in de toekomst zal opstaan. […]

Prediking en liturgie

Redactie Theologie.nl

Theologie.nl helpt je bij de viering Uitgelicht materiaal Relevante zoekopdrachten Lente in de KerkDossier Hemelvaartsdag (50)Dossier Pinksteren (81)Preekillustraties Pinksteren (3)Kindermomenten Pinksteren (6) Materiaal zonder specifieke zondag Preekschets bij Johannes 15:15: een zondag na Pasen Preekschets bij Handelingen 1:1-14 (volgt) kerkelijk jaar oecumenisch leesrooster geselecteerd materiaal 6e zondag van Pasen22 mei 2022 Joël 2:21-27; Psalm 67; […]

Dogmatiek | Systematische theologie

De schepper, de wijsheid en de ziel

Interpretatie 2014 | Evert van den Berg | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | God

Scheppingstheologie in Sirach 24 bij Meister Eckhart Bijbellezen is interpreteren. Dat gold ook voor de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart (ca. 1260 – ca. 1228). Hoe deed hij dat op zijn tijdsgebonden wijze en wat heeft hij ons er nog mee te zeggen? Hoe interpreteren wij zijn soms moeilijk te vatten woorden? ‘In het begin schiep […]

Bijbelwetenschappen

Gods Woord is mens (vlees) geworden

De eerste dag 2016 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vrede | Kerkelijk jaar, Kerst

Gods Woord is mens (vlees) geworden Bij Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-14 Hoe begin je een verhaal over Jezus, de man die in jouw gemeenschap als Messias beleden wordt? Marcus start bij het openbare optreden, Lucas en Matteüs bij de geboorte van een kind. De auteur van het Johannesevangelie maakt een andere keuze en grijpt […]

Spiritualiteit

Altijd al ben ik erbij

Herademing 2018 02 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | Gender

Vrouwe wijsheid bij Hildegard van Bingen Vrouwe Wijsheid heeft een enorme invloed gehad op de geschiedenis van de spiritualiteit. Aan haar werden eeuwige eigenschappen toegeschreven, die ons bestaan en ons samenleven kunnen verrijken. Zij is een eeuwige gestalte, niet gebonden aan tijd en plaats en roept ons op tot een verlossende ommekeer en een keuze […]

Bijbelwetenschappen

Schepping, vormen, maken, begin

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Stefan Paas | Artikel, Overige artikelen | God

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Scheppen’ wordt in het Nederlands gebruikt om aan te geven dat iets nieuws tot stand wordt gebracht. Vaak staat het in een kunstzinnig verband: een beeldhouwwerk ‘scheppen’. In het woord ‘creatief (van Lat. creare = scheppen) is die betekenis bewaard gebleven. Het woord ‘schepping’ is ook een alternatief voor ‘natuur’ of ‘heelal’, […]

Bijbelwetenschappen

Wijsheid, dwaasheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C.G. den Hertog | Artikel, Overige artikelen | Rijkdom | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal De gevoelswaarde van de begrippen ‘wijs’ en ‘wijsheid’ is in cultuur- en geloofstaal ongeveer gelijk, al is in de cultuurtaal het woord ‘wijs’ veelal vervangen door ‘verstandig’. Het komt voor in vaste verbindingen als ‘(een commissie van) wijze mannen’ of in de (retorische) vraag ‘Wat is wijsheid?’ Het woordveld ‘dwaas’ is in […]

Geloofsopbouw

Meditatie: Piëta

Raak de wonden aan 2019 | Tomas Halík | Preek of meditatie | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Dit is een gedeelte uit ‘Raak de wonden aan’ van Tomáš Halík. Zie ook: Veronica en de afdruk van het gezicht Nog een andere overpeinzing moeten we niet vergeten als we kijken naar de vrouwelijke kant van Pasen. Nog een ander beeld hangt heel nauw samen met die tijd van stilte tussen de middag van […]