Bijbel en exegese

The dream machine

Uit Schrift 2021 - uitgave 01
Door Michaël van der Meer

Tempeldromen en hun interpretaties in de wereld van de Bijbel Hoe functioneerden dromen en droomuitleg in de wereld waarin het Oude en Nieuwe Testament zijn ontstaan? Dit artikel geeft aan de hand van vondsten van kleitabletten, inscripties en documenten op papyrus en perkament een beeld van de manier waarop mensen goddelijke dromen ontvingen en interpreteerden. […]

Kerkopbouw

Concentrisch denken over de kerk

Door Sake Stoppels

Bij het nadenken over de toekomst van de kerk en de kerk van de toekomst kom ik regelmatig het idee van the centered set tegen. Het vormt de tegenhanger van the bounded set. Bij deze laatste manier van denken kent de kerk een heldere grens: je hoort erbij of je hoort er niet bij. Dat is op z’n retour.
Pastoraat | Prediking

Predikant in tijden van Covid-19

Uit TussenRuimte 2021 - uitgave 02 - Henk de Roest & Theo Pleizier

Hoe gaan kerken om met de online werkelijkheid waarvan wereldwijd in allerlei samenlevingen sprake is sinds het uitbreken van de pandemie? Op een internationale conferentie in mei 2021 naar kerk-zijn in tijden van corona (CONTOC) waren er naast overeenkomsten tussen kerken ook boeiende verschillen te zien.
Top 5 boeken
1
maria
2
onderzoek-alle-dingen
3
de-hemel-op-aarde
4
het-raadsel-van-god
5
eenvoudig-leven
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Liturgie

Dominus vobiscum alaaf!

Uit Laetare 2021 - uitgave 03 - Ekkehard Muth

Het carnaval vierend deel van ons land kent de boerenbruiloft als vaste traditie op carnavalsdinsdag. Een uitgelezen kans om kerkelijk ritueel en humor met elkaar te verbinden. En een heilzame graatwandeling.
Kerk en wereld

Over naar het wereldwijde web

Uit Herademing 2021 - uitgave 02 - Nikolaas Sintobin

Een van de meest ingrijpende transities van onze tijd is de digitale revolutie. Deze biedt voluit nieuwe kansen aan kerk en christelijk geloof, waarbij marketing essentieel is en oecumene een welkome vrucht blijkt. Pioniers balanceren tussen oud en nieuw, digitaal en fysiek, individu en gemeenschap.
Kerkopbouw

Moeilijke menselijke trekjes

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 07 - Gerry Kramer-Hasselaar

In het gewone dagelijkse leven kunnen we elkaar soms behoorlijk onder druk zetten. We willen gelijk hebben of iets van iemand gedaan krijgen. Vaak hebben we zelf niet door dat we de ander te weinig ruimte geven. Hoe kunnen we overheersend gedrag voorkomen en veranderen?
Spiritualiteit

Hospitalero in een pelgrimsherberg

Uit Open Deur 2021 - uitgave 07 - Herman Rabbers

Aan grote pelgrimsroutes als die naar Santiago liggen talloze pelgrimsherbergen. Een daarvan is die bij het klooster van Roncesvalles in noord-Spanje. Vrijwillige ‘hospitaleros’ zijn hier gastheer en gastvrouw. Voor ons hospitaleros begint de dag om 6 uur. De pelgrims worden gewekt. De ene groep loopt de zalen rond en wenst goedemorgen. In andere groepen speelt […]
Geloofsverdieping

De wijze zaaier

Uit Handelingen 2021 - uitgave 02 - René Rosmolen

Zaaiers hielden Van Gogh (1853-1890) zijn hele kunstenaarsleven bezig. In totaal maakte hij meer dan dertig tekeningen en schilderijen met hetzelfde thema. Deze zaaier schilderde hij in het najaar van 1888. Van Gogh gebruikte hier kleuren die emotie en hartstocht moesten uitdrukken. Hij gaf de hoofdrol aan het groengeel van de lucht en het paars van het veld. De helgele zon lijkt wel een stralenkrans die van de zaaier een heilige maakt.
Bijbel en exegese

Elia

Uit Schrift 2021 - uitgave 02 - Anne-Marie Bos

De profeet Elia wordt van oudsher gezien als een voorbeeld voor een leven in stilte en eenzaamheid, innig verbonden met God. Vooral de woestijnmonniken probeerden in navolging van Elia afstand te nemen van wereldse invloeden, om zich alleen te laten leiden door God. Deze distantiëring werd zo mogelijk bevorderd door daadwerkelijke terugtrekking uit de bewoonde wereld, de woestenij in. In de dertiende eeuw liet de Karmelorde zich inspireren door deze traditie van woestijnmonniken en de profeet Elia. Welke rol speelde die stilte en eenzaamheid in het leven van Elia?
Bijbel en exegese

Wild of weerloos? Johannes de Doper in beeld

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 02 - Caroline Vander Stichele

Vorig jaar verscheen in Kerk en Theologie een artikel van Marco Rotman over de plaats van het optreden van Johannes de Doper.1 Het ging daar meer concreet om een narratieve analyse van het geografische kader waarin dit optreden in de context van de verschillende evangeliën wordt gesitueerd. Mijn bijdrage gaat eveneens over de figuur van Johannes de Doper, maar heeft een andere insteek. De vraag die hier centraal staat is hoe Johannes wordt verbeeld.