Liturgie | Praktische theologie

Een nieuwe lente

Redactie Theologie.nl | Hanna Rijken | Column | Opstanding, Schepping, Theologencolumn | Muziek

Het is bijna lente. Hoewel de temperatuur op het moment van schrijven niet ver boven nul uitkomt, schijnt de zon al uitbundig en is er overal uit de grond een schitterende kleurenpracht van bloemen opgekomen. De dagen worden langer, de natuur loopt uit – nu nog voorzichtig, straks in uitbundig groen. In deze column bespreek ik twee middeleeuwse gezangen die de hernieuwde natuur op aanstekelijke wijze in verband brengen met de opstanding van Christus of met spirituele groei. Beide zijn geschreven in de twaalfde eeuw, het ene door Adam van St. Victor (circa 1112-circa 1192); het andere door Hildegard van Bingen (1098-1179).
Pastoraat | Praktische theologie

Pastoraat en dementie

Redactie Theologie.nl | Artikel, Dossier | Geestelijke verzorging | Pastoraat, Ziekte

Wat moet je doen als leden van je geloofsgemeenschap dement worden? Kunnen ze naar de kerkdienst blijven komen? Wat zegt je wel (of juist niet) tijdens een pastoraal bezoek. Theologie.nl geeft je praktische handreikingen over de manier waarop je als kerk invulling kan geven aan de pastorale zorg aan mensen met dementie. Op deze themapagina ‘Pastoraat en dementie’ staan artikelen, tips, een podcast en boeken voor vrijwilligers en professionals in de kerk.
Praktische theologie

Kerk-zijn in de stad is bouwen én wonen

17 maart 2023 | Willem Jan de Hek | Dienen, Missionair, Theologisch drieluik | Kerk in de wereld

‘Kerken zouden veel vaker hun deur moeten openzetten.’ Je hoort het regelmatig iemand zeggen. En terecht natuurlijk. Want zo’n open-deur-beleid kan veel opleveren. De ervaringen van Christina Pumplun in de Westerkerk in Amsterdam zijn er een mooie illustratie bij. Nu is de ‘Wester’ natuurlijk niet zomaar een kerk: met haar rijke geschiedenis, dynamische locatie, majestueuze toren en indrukwekkende binnenruimte. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook andere kerken er wél bij zouden varen wanneer zij wat vaker de deuren zouden opzetten. Uiteraard elk om een eigen unieke manier.
Top 5 boeken
1
Godenschemering
2
Storm over de wereld
3
Katholiek
4
Verbonden voor het leven
5
Aan tafel met Jezus
Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Prediking

Preekschets Johannes 11:21

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Rein Bos | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Lazarus' opwekking door Jezus heeft een teken-karakter, een ander karakter dan Jezus' opstanding. Het kan ter voorbereiding op Pasen goed gelezen worden om het reliëf dat Pasen vervolgens biedt, goed te doorleven. Rein Bos levert hiervoor een mooie preekaanzet.

Thema: op zoek naar klimaatrechtvaardigheid

Redactie Theologie.nl | Artikel, Dossier | Samenleving

Hoe kwam dominee Rozemarijn van ‘t Einde terecht tussen rebellen en activisten? En hoe reageert haar omgeving op disruptieve acties voor een rechtvaardiger klimaat waaraan ze deelneemt? Elsbeth en Mark gaan in gesprek met Rozemarijn, die hen meeneemt in de wereld van de klimaatbeweging. Ze spreekt openhartig over haar zoektocht naar een goede balans tussen haar gezondheid en de urgentie van de klimaatcrisis.
Bijbelwetenschappen

Gender

Schrift 2023 01 | Willien van Wieringen | Artikel, Overige artikelen | Diversiteit, Gender, Inclusie, LHBTQIA+

Gender, LGBTQIA+, queer theologie, mannelijkheid versus vrouwelijkheid en meer. De redactie van Schrift heeft het onderzocht en plaatst het in een bijbelwetenschappelijke context.
Spiritualiteit

Inspirerende personen

Herademing 2023 01 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Levenskunst

De bijbelse en christelijke traditie kent vele voorbeelden van mensen die geïnspireerd werden en Godsgetrouw leefden. Denk maar aan Abraham, Mozes, Judith, Esther, Maria, Paulus. Zij werden persoonlijk aangesproken door God. Heiligen en martelaren zijn van alle tijden. Waar halen zij hun inspiratie vandaan? Wat maakt dat zij God willen volgen, zelfs met gevaar voor eigen leven?
Systematische theologie

Wie is Hauerwas?

24 februari 2023 | Jan Martijn Abrahamse | Blog | Toptheologen, Verlossing | Levenskunst

Of je nu colleges van hem volgt, of een lezing bijwoont, één ding komt sowieso terug: de uitbundige lach van ‘Stanley,’ zoals hij altijd liefkozend door zijn studenten wordt genoemd. Deze gulle lach is typerend voor de theoloog die zo bepalend is geworden voor mijn eigen theologische ontwikkeling. Hoewel ik in de afgelopen jaren kritischer ben geworden, is zijn humoristische manier van theologiseren nog steeds een belangrijke bron van inspiratie.