Geloofsverdieping | Kerkmuziek

Alsof de hemel even opengaat

Uit Open Deur 2021 - uitgave 06
Door Hanna Rijken

ZingenDit artikel is een gratis introductie op het themanummer van Open Deur over zingen (2021, nr. 6). Onderaan het artikel vind je de andere bijdragen uit het nummer. Ben je benieuwd naar andere nummers van Open Deur? Bekijk dan alle artikelen. Zingen is aards en hemels. Je zingt met je hele lijf, maar zingen is […]

Systematische theologie

Een filosofie van de liefde

Door Jan Prij

Liefde als bron van waarheid, goedheid en schoonheid (deel 2) "De werkelijkheid zien voor wat ze is, is een morele prestatie, en het is de liefde die daartoe aanspoort."Filosofisch drieluikDit is deel 2 van een drieluik over liefde als bron van waarheid, goedheid en schoonheid, geschreven door Jan Prij.Lees deel 1 over het oneindige verlangen […]
Spiritualiteit

Ken de wegen

Uit Herademing 2019 - uitgave 02 - Mieke Kock-Rademakers

De meeste liederen van Hildegard van Bingen zijn opgenomen in de Symfonie van de harmonie van hemelse openbaringen. Met deze titel geeft Hildegard aan dat ze in haar visioenen zowel Gods woord ervoer als muziek in allerlei toonaarden. Is er in haar visioenentrilogie Liber Scivias sprake van symfonie en harmonie en in hoeverre speelt spiritualiteit daarbij een rol?
Top 5 boeken
1
maria
2
onderzoek-alle-dingen
3
de-hemel-op-aarde
4
het-raadsel-van-god
5
eenvoudig-leven
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Spiritualiteit

Overal, maar niet onder de douche

Uit Open Deur 2021 - uitgave 06 - Willem van Reijendam

Column Als ik een poosje alleen ben, tijdens het studeren in huis of het wandelen bijvoorbeeld, ga ik eerst hardop in mezelf praten, dan fluiten en ten slotte zingen. Schubert, Weill, of Brel, maar ook mooie songs van Lou Reed, The Sound, The Smiths of The Stranglers. En als ik zin heb om God te […]
Bijbel en exegese

Bijbel en context in Nederland

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 02 - Joep Dubbink, Peter-Ben Smit & Klaas Spronk

Contextuele Bijbelinterpretatie heeft vaak een wat exotische reputatie. Exotisch omdat het zich buiten de gebaande paden van de ‘gewone’ Bijbelwetenschap beweegt en exotisch omdat het zich vaak met Bijbelinterpretatie ‘overzee’ bezighoudt. Beide zijn ze echter wel degelijk van belang omdat ze verder leren kijken dan het gebruikelijke, hoe waardevol dat ook is, en zo buiten de eigen bubbel laten stappen. De keerzijde is dat de eigen context, in dit geval de Nederlandse, buiten beeld raakt.
Kerk en wereld | Kerkopbouw

Portretten van de zorggemeente

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 06 - Gerry Kramer-Hasselaar & Roelof de Wit

In het kader van 'De gemeente als zorggemeenschap' spreken Gerry Kramer-Hasselaar en Roelof de Wit, vier mensen die betrokken zijn bij een kerk die actief een zorgende rol op zich neemt: Hart van Vathorst, Seinpost Slinge, Het Pand en Hebron.
Kerkopbouw | Liturgie

Waar blijft de liturgische ruimte?

Uit Laetare 2021 - uitgave 02 - Marian Geurtsen

Vanaf maart 2020 hebben kerkgemeenschappen veel ervaring opgedaan met online liturgie vieren. Veel gemeenten, parochies en kloosters zijn begonnen met het registreren van kerkdiensten zonder publiek. Kerkdiensten worden vooraf opgenomen of live gestreamd. Het kleinst mogelijke aantal mensen dat nodig is om een viering te doen is bij elkaar in de kerkruimte en daarnaast is iedereen welkom om via de camera bij de liturgie aan te sluiten. Ook wanneer de liturgische actanten doen wat ze altijd doen, brengt een feestelijke intochtsprocessie vooral lege banken in beeld.
Geloofsverdieping

Missie en contemplatie bij jongeren

Uit TussenRuimte 2021 - uitgave 01 - Catharinus van den Berg, Frans Hoogendijk & Conny Stuart

Als één op de vijf twintigers ervaring heeft met klachten van burnout of depressie, hoe is het dan met die andere vier? Zouden zij in de chaos en de druk van hun leven niet gebaat zijn bij een beetje eenvoud, een beetje rust en een beetje aandacht? Zouden zij met al die ruis in hun hoofd niet snakken naar rust in hun hart?
Bijbel en exegese

Visioenen en visuele beperkingen

Uit Schrift 2021 - uitgave 01 - Susanne Luther

Terwijl dromen volgens moderne inzichten voortkomen uit ons eigen innerlijk en gezien kunnen worden als een product van het onderbewustzijn, werden ze in de oudheid beschouwd als een middel waarmee de goddelijke sfeer met de mensen kon communiceren. Dromen en visioenen worden in de literatuur van de periode van het Nieuwe Testament dan ook niet strikt van elkaar onderscheiden. In feite vertegenwoordigen beide een openbaring in de vorm van visuele of auditieve ervaringen. In deze bijdrage gaan we in op dromen en visioenen in het verhaal over de geboorte van Jezus in de canonieke en de apocriefe evangeliën. De leidende vraag is: welke betekenis en functie hebben dromen en visioenen in deze vroeg-christelijke teksten?
Kerk en wereld

Inbedding van theologische opleidingen in kerk en maatschappij

Uit Handelingen 2021 - uitgave 01 - Jack Berentsen

Sinds de publicatie van Practical Theology: An Introduction van Richard Osmer in 2008 beleeft het genre van inleidingen praktische theologie een ware hausse. Toen Collaborative Practical Theology van Henk de Roest verscheen, liep ik dan ook niet direct over van enthousiasme, behalve dan dat een collega praktisch-theoloog van Nederlandse bodem dit had gepubliceerd, en nog wel bij Brill in de goede serie Theology in Practice. Echter, De Roest slaagt er overtuigend in een nieuwe weg te wijzen voor wat hij ‘een ernstige tekortkoming’ in de uitoefening van praktische theologie noemt, namelijk ‘om academische praktisch-theologen, professionele praktijkbeoefenaars, alledaagse gelovigen, adviseurs en studenten bij onderzoek te betrekken’ (blz. 129, mijn vertaling). Ik wil graag een reactie geven op wat dit boek kan betekenen voor opleidingen theologie.