Liturgie

Beamer/beeld & muziek in de (online) kerkdienst

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 08
Door Jonathan Kooman

In het afgelopen jaar zijn veel kerkelijke gemeenten gaan experimenteren met de digitale mogelijkheden van beamers, schermen en camera’s. Dit heeft impact op de vormgeving en inrichting van kerkdiensten. Ook roept het inhoudelijke vragen op over zingen, muziek en zorgvuldig gebruik van camera’s. Hier worden deze elementen besproken ter inspiratie voor gesprekken en/of het formuleren van beleid.

Bijbel en exegese

De Grote Reset en Openbaring

Door Stefan Paas

Die preek over ‘The Great Reset’ aan de hand van Openbaring 13 hield me deze week bezig. Kun je überhaupt iets zinnigs zeggen over dat visioen van twee ‘beesten’ die opkomen uit de zee en de aarde?
Systematische theologie

Goede Vrijdag en Pasen op afstand

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 03 - Jan Martijn Abrahamse

Heil is vanuit christelijk oogpunt sterk verbonden met de gestalte van de lijdende Christus. Daarom is Pasen, waartoe traditiegetrouw ook Goede Vrijdag wordt gerekend, het liturgisch zwaartepunt van het kerkelijk jaar. In maart 2020 moesten kerken vanwege de coronapandemie plotsklaps omschakelen van fysieke samenkomsten naar online video-opnames. Ook Goede Vrijdag en Pasen op 10 en 12 april moesten zo online gevierd worden. In deze bijdrage wil ik over het voetlicht brengen hoe er tijdens die vieringen betekenis werd gegeven aan de lijdende Christus; oftewel hoe de heilzaamheid van het lijden, sterven en opstaan van Jezus toen werd uitgelegd.
Top 5 boeken
1
maria
2
onderzoek-alle-dingen
3
de-hemel-op-aarde
4
het-raadsel-van-god
5
eenvoudig-leven
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Kerkopbouw

De Geest en de kansel

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 08 - Jan Bouma

Velen van ons zullen nog herinneringen hebben aan de totstandkoming van de Protestantse Kerk in 2004. Maar de Geest waait verder en breder... Hier een schets vanuit gereformeerde gezindten over hún onderlinge samenwerking en toenadering tot elkaar, én de PKN.
Kerk en wereld | Pionieren

Pionieren: Huis van Dominicus

Uit Open Deur 2021 - uitgave 09 - Walther Burgering

  ‘Het kan toch niet zo zijn dat we dit laten gebeuren. Dat er een kerkelijk beleid is dat vooral gericht is op krimp.’ Hier maakt Erik Borgman, voorzitter van het bestuur van Huis van Dominicus, zich al jaren druk om. En dit was dé beweegreden van Hermen van Dorp om te solliciteren bij het […]
Pastoraat | Prediking

Predikant in tijden van Covid-19

Uit TussenRuimte 2021 - uitgave 02 - Henk de Roest & Theo Pleizier

Hoe gaan kerken om met de online werkelijkheid waarvan wereldwijd in allerlei samenlevingen sprake is sinds het uitbreken van de pandemie? Op een internationale conferentie in mei 2021 naar kerk-zijn in tijden van corona (CONTOC) waren er naast overeenkomsten tussen kerken ook boeiende verschillen te zien.
Liturgie

Dominus vobiscum alaaf!

Uit Laetare 2021 - uitgave 03 - Ekkehard Muth

Het carnaval vierend deel van ons land kent de boerenbruiloft als vaste traditie op carnavalsdinsdag. Een uitgelezen kans om kerkelijk ritueel en humor met elkaar te verbinden. En een heilzame graatwandeling.
Kerk en wereld

Over naar het wereldwijde web

Uit Herademing 2021 - uitgave 02 - Nikolaas Sintobin

Een van de meest ingrijpende transities van onze tijd is de digitale revolutie. Deze biedt voluit nieuwe kansen aan kerk en christelijk geloof, waarbij marketing essentieel is en oecumene een welkome vrucht blijkt. Pioniers balanceren tussen oud en nieuw, digitaal en fysiek, individu en gemeenschap.
Ethiek | Systematische theologie

‘De samenleving is gebaat bij een zoektocht naar het goede’

Uit Handelingen 2021 - uitgave 02 - Tom Lormans

We spreken met Paul van Tongeren (1950). Hij is een Nederlands filosoof en theoloog, gespecialiseerd in ethiek. Vanaf april 2021 mag hij als Denker des Vaderlands de stem van de filosofie in het publieke debat laten klinken.
Bijbel en exegese

Elia

Uit Schrift 2021 - uitgave 02 - Anne-Marie Bos

De profeet Elia wordt van oudsher gezien als een voorbeeld voor een leven in stilte en eenzaamheid, innig verbonden met God. Vooral de woestijnmonniken probeerden in navolging van Elia afstand te nemen van wereldse invloeden, om zich alleen te laten leiden door God. Deze distantiëring werd zo mogelijk bevorderd door daadwerkelijke terugtrekking uit de bewoonde wereld, de woestenij in. In de dertiende eeuw liet de Karmelorde zich inspireren door deze traditie van woestijnmonniken en de profeet Elia. Welke rol speelde die stilte en eenzaamheid in het leven van Elia?