Ethiek | Kerk en wereld

Machteloosheid bestaat niet

Uit Open Deur 2020 - uitgave 03
Door Maarten van der Werf

Vrijwilligers van Christian Peacemaker Teams werken als waarnemers en bemiddelaars op plekken in de wereld waar conflicten zijn. Dat doen ze op strikt geweldloze wijze. Maarten van der Werf kwam in Hebron terecht, op de Westelijke Jordaanoever. Zonder wapens, met alleen een rode pet.

Kerk en wereld

Heiligheid in een terloopse samenleving

Door Sake Stoppels

Het is al weer even geleden dat het autobiografische boek van Lale Gül verscheen. In Ik ga leven beschrijft ze het streng Turks-islamitische milieu waaraan ze zich ontworstelt. Dat gaat verbaal gezien met grof geweld, zeker als ze het over haar moeder heeft. Het boek getuigt van een vrijheidsstrijd waarin heel veel kapot gaat.
Geloofsverdieping

De doop als transitie-ritueel

Uit Herademing 2021 - uitgave 01 - Neely Kok

Bij de doop laat de dopeling het oude leven achter zich, en neemt hij of zij de ‘nieuwe mens’ aan. De doop markeert het moment van de transitie. Tegelijk is het een levenslang proces om Jezus werkelijk na te volgen.
Top 5 boeken
1
de-hemel-op-aarde
2
wandelen-in-het-licht
3
vertrouw-op-je-gevoel
4
het-raadsel-van-god
5
leven-met-euthanasie
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Bijbel en exegese

De NBV vernieuwd

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 05 - Matthijs de Jong

In oktober verschijnt een vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Waarom nu al weer? Was de vertaling uit 2004 niet goed? Of nu al verouderd? Nee, dat niet, schrijft Matthijs de Jong, maar er lagen zoveel reacties dat we daar iets mee moesten – zoals beloofd...
Bijbel en exegese

Visioenen en visuele beperkingen

Uit Schrift 2021 - uitgave 01 - Susanne Luther

Terwijl dromen volgens moderne inzichten voortkomen uit ons eigen innerlijk en gezien kunnen worden als een product van het onderbewustzijn, werden ze in de oudheid beschouwd als een middel waarmee de goddelijke sfeer met de mensen kon communiceren. Dromen en visioenen worden in de literatuur van de periode van het Nieuwe Testament dan ook niet strikt van elkaar onderscheiden. In feite vertegenwoordigen beide een openbaring in de vorm van visuele of auditieve ervaringen. In deze bijdrage gaan we in op dromen en visioenen in het verhaal over de geboorte van Jezus in de canonieke en de apocriefe evangeliën. De leidende vraag is: welke betekenis en functie hebben dromen en visioenen in deze vroeg-christelijke teksten?
Kerk en wereld

Inbedding van theologische opleidingen in kerk en maatschappij

Uit Handelingen 2021 - uitgave 01 - Jack Berentsen

Sinds de publicatie van Practical Theology: An Introduction van Richard Osmer in 2008 beleeft het genre van inleidingen praktische theologie een ware hausse. Toen Collaborative Practical Theology van Henk de Roest verscheen, liep ik dan ook niet direct over van enthousiasme, behalve dan dat een collega praktisch-theoloog van Nederlandse bodem dit had gepubliceerd, en nog wel bij Brill in de goede serie Theology in Practice. Echter, De Roest slaagt er overtuigend in een nieuwe weg te wijzen voor wat hij ‘een ernstige tekortkoming’ in de uitoefening van praktische theologie noemt, namelijk ‘om academische praktisch-theologen, professionele praktijkbeoefenaars, alledaagse gelovigen, adviseurs en studenten bij onderzoek te betrekken’ (blz. 129, mijn vertaling). Ik wil graag een reactie geven op wat dit boek kan betekenen voor opleidingen theologie.
Bijbel en exegese

Gods zegen gebeurt in de ontmoeting

Uit Open Deur 2021 - uitgave 04 - Walther Burgering

Een meditatie over de woorden van een zegen uit de Bijbel, die heel vaak klinken aan het einde van een kerkdienst of viering: de zegen van Aäron. De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:‘Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge […]
Liturgie | Pastoraat

Netflix en reflectie

Uit Laetare 2021 - uitgave 01 - Kees van der Zwaard

Leven in lockdown betekent niet meteen dat ik een stap zet op de weg naar binnen. Afstand houden van anderen heeft niet automatisch tot gevolg dat ik meer verbinding met mijzelf maak. In plaats van reflectie kijk ik meer televisie. Ik kijk zelfs Netflix, dat verslavende medium, waarvan ik ooit afscheid nam omdat ik niet tot mijn dood series wil kijken. Hoe goed gemaakt ook.
Spiritualiteit

Het gelaat van God in de schepping

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 01 - Wessel Stoker

De natuur wordt vanouds als Gods boek beschouwd. De Nederlandse landschapsschilderkunst van de zestiende en zeventiende eeuw heeft dan ook calvinistische wortels. Verschillende schilders hebben deze traditie, elk op eigen wijze, voortgezet, zoals Van Gogh en Emily Carr.
Kerk en wereld | Wereldkerken

Witheid en publieke theologie. Luisteren onderzocht

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 04 - Cobus van Wyngaard

Onze idealen over hoe het publieke debat eruit moet zien, blijven gecompliceerd door de realiteit van hoe we ingebed zijn in machtsverhoudingen en systemische onrechtvaardigheid. Wat zijn de uitdagingen van ras voor witte theologen die deelnemen aan de Zuid-Afrikaanse publieke sfeer?