Actievoorwaarden Zomeraanbieding

Lidmaatschap ingang & einde
De zomeraanbieding is een kennismaking voor nieuwe leden met theologie.nl. Het lidmaatschap gaat in op de datum van afsluiten en stopt automatisch op 31-12-2021.

Tijdschriften
Je kunt kiezen uit 3 tijdschriften:

Handelingen
Verschijningsdatum: 27 augustus en 6 november
Normaal: 62,94, nu: 30,-

Herademing
Verschijningsdatum: 7 september en 7 december
Normaal: 54,94, nu: 30,-

Schrift
Verschijningsdatum: 13 augustus en 12 november
Normaal: 56,44, nu: 30,-

Je krijgt 2 nieuwe nummers van het tijdschriften toegestuurd + toegang tot theologie.nl online basis in 2021. In de kolom ‘Verschijningdatum’ zie je wanneer je het tijdschrift thuis kunt verwachten.

Nummers die in augustus verschijnen, worden nagestuurd als je na de verschijningsdatum lid wordt.

De waarde ‘Normaal’ is gebaseerd op 6 maanden theologie.nl online lezen en aankoop van 2 losse nummers.

Wat lees je in Handelingen?
Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen.

Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het oog op hun dienstverlening aan kerkleden, cliënten of personeel, een inhoudelijke oriëntatie wensen voor thema’s rondom geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor jouw eigen spiritualiteit. Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen en kort nieuws op het gebied van spiritualiteit.

Wat lees je in Schrift?
Schrift biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen Bijbelboeken, Bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het tijdschrift aandacht aan archeologie en geografie, en ook aan niet-Bijbelse geschriften uit de oude wereld van het Nabije Oosten.
Schrift is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar culturele en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden.

Wat lees je in Herademing?
Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil je inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden.

Geldig
De zomeraanbieding is geldig t/m 31-08-2021.