Menu

Basis

Agenda

Bij het thema samen en alleen

Agenda getypt op een mechanische typemachine

Hannah Arendt en de liefde voor de wereld

Wat betekent het om vandaag van de wereld te houden? Lezing van de filosofe Ivana Ivkovic.

12 december, 19.30 uur; Christus Triumfatorkerk, Den Haag; € 8,–; DEZINNEN

Toewijding

De School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut biedt een cyclus aan over toewijding – de relatie van het zelf tot iets of iemand anders. Het proces van toewijding in christelijke scholen van spiritualiteit vertoont veel overeenkomsten met huidige vragen rond commitment en loyaliteit.

Het programma omvat een introductieavond, een retraiteweekend en een lezingencyclus. De lezingen zijn van Judith Koelemeijer over Etty Hillesum, Inigo Bocken over Titus Brandsma, Willy Eurlings over Thomas Merton en Barbara Zwaan over Henri Nouwen.

16 februari, Stiltecentrum Hoog Catharijne, Utrecht (introductieavond); 9-15 juni, Abdij Maria Toevlucht, Zundert (retraiteweekend); lezingencyclus: 9 en 30 maart (Nijmegen), 20 april (Utrecht) en 25 mei (Den Haag), 19.30 uur; € 420,–; lezingen € 10,– per avond; Programma Maatschappelijke Spiritualiteit 2023 – Titus Brandsma Instituut (ru.nl)

Compassie in de zorg

Vijf dagdelen en een terugkomdag van de ZINacademie voor geestelijk verzorgers. Het inhoudelijke programma start met het ervaren van zelfcompassie (persoonlijk). Dit wordt gekoppeld aan de rol van geestelijk verzorger (professioneel) binnen haar / zijn organisatie (contextueel). Begeleiding: Anne Stael en Nico van der Leer.

12–14 maart en een terugkomdag, Kloosterhotel ZIN, Vught, € 1.095,– (incl. btw); compassie@zinvught.nl; Compassie in de zorg voor geestelijk verzorgers – Kloosterhotel ZIN

Advent en Kerstmis

Maria Maria Maria

Muziektheatervoorstelling van het Leidse gezelschap de Veenfabriek voor de Remonstrantse Broederschap. Niet-remonstranten zijn welkom!

10 en 11 december; Arminiuskerk Rotterdam; www.remonstranten.nl/agenda/muziektheater-maria-maria-maria en www.remonstranten.nl/agenda/muziektheater-maria-maria-maria-2

Bachs Weihnachts-oratorium

Dit oratorium is onderdeel van de kerkdiensten rond Kerstmis. Dat geeft de mogelijkheid er met een liturgisch-spiritueel oor en oog naar te kijken en te luisteren. De fragmenten zijn gekozen uit deel II en III. Begeleiding: Ad de Keyzer.

15 december, 11–16 uur; Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, Parkstraat 1, Haarlem; €22,–; (023) 527 46 75; www.kcs-haarlem.nl/programma

Heilige nachten

Als donkerste en stilste tijd van het jaar zijn de heilige nachten (24 december – 6 januari) van nature een meditatieve tijd om – met alle feestelijkheden die erbij horen – te ontdekken waartoe iemand in het nieuwe jaar geroepen is. Tijdens het weekend worden instructies gegeven voor het vervolg. De tijdsinvestering bedraagt 2 x 20 à 30 minuten per dag. Begeleiding: Mariek de Jong.

16 t/m 18 december en 6 januari 2023 (14 uur); Hooge Berkt 16, Bergeijk; €165,– (excl. persoonlijke begeleidingsgesprekken); https://hoogeberkt.nl/heilige-nachten/

Festival of Nine Lessons and Carols

Kerstviering. Muziek en samenzang zijn afwisselend van stijl, de lezingen zijn in het Nederlands.

18 december, 16–17 uur en 19.30–20.30 uur; Nieuw Sion, Vulikerweg 6, Diepenveen; met deurcollecte; Festival of Nine Lessons and Carols – Nieuw Sion

Kerstliederen in de Dominicanenkerk

18 december, 19.30 uur; Dominicanenkerk Zwolle, Kerstliederen zingen

Winterwendeweek

In de donkere tijd op zoek naar de stilte van de winter, de creativiteit met licht, de weg naar buiten in de natuur. ’s Ochtends een meditatie buiten, ’s avonds een avondmeditatie.

19 t/m 22 december, De Huijberg, Boomstraat 7, Huijbergen; €290,–; post@dehuijberg.nl; https://dehuijberg.nl/winterwendeweek

Meeleven naar en met Kerstmis

Samen met anderen de kerstdagen doorbrengen in de gemeenschap. Inhoud en sfeer van het kerstfeest staan centraal. Begeleiding: Berti Parqui.

24–26 december; Hooge Berkt 16, Bergeijk; € 115,–; https://hoogeberkt.nl/kerstmis

Overig

Doen en laten

Kunstretraite met Marlieke Overmeer.

19–23 december, Dominicanenklooster Huissen, https://kunstretraites.marliekeovermeer.nl of m.o@marliekeovermeer.nl

Juliane van Norwich

Middag over Juliane van Norwich van Remonstranten Leeuwarden. Leiding: Marjan van Hal.

11 januari 2023, 14 uur, Odd Fellowhuis Leeuwarden, leeuwardenremonstranten@gmail.com; Cursus mystici: Juliane van Norwich | Remonstranten

Week van gebed voor eenheid 2023

Het materiaal voor deze week werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ (Jesaja 1:17) met de nadruk op het bestrijden van racisme en onderdrukking. Ook als voorbereiding op het herdenkingsjaar Slavernijverleden.

15 t/m 22 januari; www.weekvangebed.nl

Thérèse van Lisieux

Bij gelegenheid van het 150ste geboortejaar van Thérèse van Lisieux worden teksten gelezen uit haar autobiografie. Begeleiding: Minie Pasop o.carm. en Nicola van de Rakt o.carm.

31 januari, 14 en 28 februari, 19.45–21.30 uur; Karmel Boxmeer, Steenstraat 39, Boxmeer; (0485) 56 21 56; https://karmelcentra.nl/boxmeer/programma

Leven zonder waarom

Uitgangspunt van deze middagen is een vierregelig vers van Angelus Silesius over de roos. Daarnaast wordt te rade gegaan bij andere mystieke auteurs. Begeleiding: Wil Simis en Riet Spierings.

2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart, 14–16.30 uur; Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, Parkstraat 1, Haarlem; € 55,–; (023) 527 46 75; www.kcs-haarlem.nl/programma

Ons lichaam, tempel van de geest

Een weekend met meditatie, natuurbeleving, lichaamswerk, uitwisseling, verdiepende teksten en toepasselijke liederen. Leiding: Annie Naber, Liesbeth Smulders en Hein Stufkens.

10 t/m 12 februari; La Cordelle, Mariastraat 45, Cadzand; €270,–; methartenhanden@gmail.com; (0117) 39 11 88; www.lacordelle.nl

Over de ziel gesproken

Drie bijeenkomsten over de dialoog tussen Macrina en haar broer Gregorius van Nyssa. Ook in de laatantieke wereld werd verschillend gedacht over (het bestaan van) de ziel. Docent: dr. Piet Hein Hupsch.

15 en 29 maart, 12 april, 14–16.30 uur; Nieuwegracht 61, Utrecht; € 165,– (incl. het boek Gregorius van Nyssa. Over de ziel en de verrijzenis). Over de ziel gesproken | Tilburg University

TBI-Masterclass Belijdenissen als spirituele autobiografie

Augustinus’ Belijdenissen (Confessiones) gaan over zijn bekering. Hij herinnert zich dat hij als redenaar in het keizerrijk de belangen van de Romeinen behartigde, ook dat hij heel lang alleen maar uit is geweest op applaus. Maar sinds hij God gevonden heeft, hoeft dat niet meer. Hij schrijft zijn belijdenissen dan ook niet om zichzelf te rechtvaardigen, maar om zichzelf beter te leren kennen. Hij heeft ontdekt dat die twee samenhangen: het kennen van jezelf en het dieper leren kennen van God. In deze collegereeks in Nijmegen, door dr. Kitty Bouwman en prof. dr. Marc de Kesel, lezen we vertaalde fragmenten uit de Belijdenissen.

Vrijdagen 27 januari, 10 en 24 februari, 10, 24 en 31 maart, 11 – 13 uur. Aanmelden: https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/collegereeksen/tbi-masterclass-belijdenissen-spirituele/

In de marge

Leven met de seizoenen

Wandelen, tuinieren, koken.

13–15 januari, 14–16 april, 14–16 juli, 13–15 oktober; De Huijberg, Huijbergen; https://dehuijberg.nl/leven-met-de-seizoenen

Stiltedag

Wandeling, workshop en meditatie.

21 januari en 13 mei, Hooge Berkt, Bergeijk; https://hoogeberkt.nl/stiltedag-in-de-hooge-berkt

‘Over jou staat geschreven’

Bijbelzondag 2023.

22 januari; www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag

Heibel in de kerk

36-uurs conferentie over crisissituaties waarin een predikant verzeild kan raken.

25–26 januari; L’Abri, Eck en Wiel; Heibel in de kerk – PEP (pepredikanten.nl)

Lezingen van Hein Stufkens

28 januari; De Woudkapel Bilthoven; www.woudkapel.nl

21 februari; Bibliotheek Twello; bi.twello@gmail.com

18 maart; Klooster Boekwinkel Wittem; www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Lezingen door Hein Stufkens (lacordelle.nl)

Tijd voor je hart

Hybride meditatiecursus over de grondbeginselen.

24 januari (start van de cursus); Christelijk Spiritueel Centrum

Retraite Geloof en Wetenschap

Tweedaagse met Cees Dekker en Emanuel Rutten.

11–12 februari; Klooster Nieuw Sion, Diepenveen; Retraite Geloof en Wetenschap – Nieuw Sion

Onzeker weten

Cursus met Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman.

Vanaf 6 maart, Utrecht; Onzeker weten: de praktijk | Tilburg University

Franciscaanse stille retraite

13–19 maart, Onze-Lieve-Vrouwe Abdij Oosterhout; www.franciscaansebeweging.nl

Vrijzinnige Lezing 2023

Willem Drees over vrijzinnige theologen die godsdienstwijsbegeerte doceerden.

24 maart, Geertekerk Utrecht; devrijzinnigelezing.nl

Tentoonstellingen

Kleuren van de ziel – verrast door de Joodse mystiek

Expositie van kunstenaar en theoloog Ruud Bartlema.

T/m 7 januari; Museum Sjoel Elburg; (0525) 68 5564; www.sjoelelburg.nl

Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop 

T/m 10 april; Museum Catharijneconvent Utrecht; (030) 2313 835; www.catharijneconvent.nl

Comenius en De Geer in oorlog en vrede 

Tentoonstelling over de relatie tussen de pacifist Jan Amos Comenius en de ‘kanonnenkoning van Europa’ Louis de Geer.

T/m 11 april; Comenius Museum Naarden; https://comeniusmuseum.nl

Kees de Kort | Iconen

Tentoonstelling met traditionele iconen en gouaches van kunstenaar Kees de Kort. Eerbetoon aan Kees de Kort die in augustus 2022 overleed.

23 december – 29 mei 2023; Stadhuismuseum Zierikzee; www.stadhuismuseum.nl; KEES DE KORT | IKONEN – Bijbels Museum


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken