< Terug

5 lessen over lijden

Leven en lijden is onlosmakelijk verbonden bij elkaar. We hoeven maar naar het nieuws te kijken en het lijden dringt zich meteen aan ons op. Maar soms is het ook in ons dagelijks leven een groot thema. Het lijden is ook één van de belangrijkst thema’s in de Bijbel. Het begint al in Genesis, met de beschrijving van de intrede van het kwaad en de dood in de schepping. In Prediker, Spreuken en Job is te lezen over de zinloosheid van het bestaan en aan onverdiend lijden. In Psalmen kunnen we lezen hoe mensen in alle eerlijkheid uitschreeuwen naar God in hun ellende. Ook in het boek Job heeft men het dus over lijden. Job is een man die alles had. Toch werd alles van hem afgenomen. Job kan ons hierover veel leren. Hier volgen 5 lessen over lijden.

Les 1. Het kwaad is realiteit

“Toen zei de Heer tegen Satan: “Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.” (Job 2:6).
Bij deze tekst krijgen we een inkijkje in een bevreemdende situatie: Satan maakt zijn opwachting in de hemel tijdens een vergadering van hemelbewoners. Naast de dimensie die wij kennen, is er dus ook een andere dimensie: de spirituele werkelijkheid. Ook in andere Bijbelgedeeltes komt deze raadvergadering voor. Hemelse wezens moeten daar hun plannen voor hun werk op aarde voorleggen en er verantwoording over afleggen. Ook Satan. Satan krijgt van God toestemming om Job het leven zuur te maken. Door Satan krijgt het kwaad vat op Job en Job verliest alles wat hij heeft. De eerste van de lessen van Job over lijden is dus dat het kwaad en de aanstichter ervan reëel zijn. Maar: God is de schepper van alle geestelijke wezens, ook van Satan. God heeft de absolute macht en het gezag over hen. En daar komt bij: Wij mensen van het Nieuwe Testament hebben een pleitbezorger bij God: Jezus. We hoeven dus niet bang te zijn!

Les 2. Geluk is geen garantie

Job leert ons dat het leven heel anders kan lopen dan we dachten en dat we daar niet altijd invloed op hebben. In de maatschappij waarin we leven staat eigen succes centraal. We moeten hard werken om het leven vorm te geven. De Bijbel is echter heel nuchter hierover: Het lijden overkomt iedereen. Maar ook al is er geen garantie voor geluk, er is wel altijd hoop. Want wij kennen degene die de Hoop van de volken wordt genoemd!

Les 3: Klagen mag

Vaak hoor je om je heen: ‘Niet klagen, maar dragen’. Toch staat de Bijbel vol met klachten van mensen die te maken hebben met lijden. Job is hierin misschien wel de kampioen. God spreekt Job aan het eind van het boek streng toe, omdat hij te ver is gegaan in zijn oordeel over God. Maar God veroordeelt Job niet om het feit dat hij zoveel klaagde! Dat is de derde van de lessen van Job over lijden.

Les 4: God kan jouw waarom-vragen aan

Het bekende liedje Wat de toekomst brenge moge bevat het merkwaardig zinnetje: “Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag u niet waarom?”. Maar juist wanneer Gods wegen duister zijn, is het heel menselijk om te vragen waarom! We willen God graag begrijpen en begrijpen welke wegen Hij met ons gaat. En raad eens: de Bijbel staat vol met waarom-vragen. Het mag gewoon! Maar een antwoord zullen we helaas niet altijd krijgen. Dat is de uitdaging waarvoor we gesteld worden. Het komt neer op vertrouwen. Al krijgen we net als Job geen antwoorden op onze vragen, we zijn vrij ze aan God voor te leggen. Hij neemt ons serieus. En

Les 5: we mogen zonder schroom naderen tot God

De laatste van deze 5 lessen over lijden gaat over het naderen tot God. In het Oude Testament kon God niet zomaar benaderd worden. Eerst was er een tabernakel waarin God woonde en later was er een Tempel om God te ontmoeten. Maar voor men God kon ontmoeten, moest men eerst offers brengen. Ook Job en zijn vrienden konden God niet zomaar benaderen. Uit het verhaal kunnen we opmaken dat Job en zijn vrienden voorzichtig omgingen met het benaderen van God. Job bracht God offers in de eerste hoofdtukken. Ook spreken Job en zijn vrienden over de huiveringwekkende majesteit van God.
Maar hoe anders is dat voor ons! Door het offer van Jezus aan het kruis werd het voorhangsel in de Tempel in tweeën gescheurd. God laat zich vinden. De offerdienst is niet meer nodig, want het grote offer is gebracht. Doordat we door het offer van Jezus geheiligd zijn, mogen we altijd God naderen.
Wilt u meer leren van Job over het lijden? Lees dan het boek De lessen van Job van Elise Brouwer.

Over De lessen van Job

De lessen van Job Lijden Elise Brouwer hoopDit PUUR! Geloof-boek over het thema lijden zoomt in op het Bijbelboek Job. Het verhaal van Job behoort tot de meesterwerken van de wereldliteratuur. Een bekende vertelling over een man die alles had wat zijn hartje begeerde, maar die ook alles weer verloor en daardoor vreselijk moest lijden. Welke lessen kun je trekken uit dit fascinerende verhaal? In De lessen van Job neemt Elise Brouwer je mee op reis door het Bijbelboek Job en biedt je daarbij nieuwe inzichten en praktische lessen. Geschikt voor studie in een groep of voor je eigen stille tijd. Met een hervertelling van het hele Bijbelverhaal, overdenkingen en vragen om bij stil te staan. De lessen van Job sluit aan op de andere boeken in de PUUR! Geloof-reeks, De lessen van Esther en De lessen van Daniël.
button
Lees ook: Tot welk type kerk behoort uw kerk? en: 6 tips voor teleurgestelde bidders. 

< Terug