Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Van crisis tot hoop

Schrift 2017 02 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Ezechiël is een opmerkelijk mens, opgeleid tot priester, geroepen tot profeet. Zijn boek trekt de aandacht omdat het zich beweegt van crisis naar hoop en aan die hoop gestalte geeft in uitgebreide visioenen. Het wordt nooit saai in dit boek, want het spreekt in parabels en metaforen.

Bijbelwetenschappen

Utopie en rebellie

Schrift 2018 02 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het boek Numeri laat zich lezen als een boek voor na de ballingschap. Aan de ene kant biedt het een utopie, een hoopvol perspectief voor de opbouw van de gemeenschap na de crisis. Aan de andere kant is het een ‘boetespiegel’, een profetische oproep om niet in de oude fouten te vervallen, nu men na de ballingschap opnieuw begint.

Praktische theologie | Prediking

Dienst: Bevrijdende woorden

Altijd een preek op zak 2021 | Aarnoud Jobsen | Preek of meditatie | God

Voorbereiding Begroeting en mededelingen Drempelgebed Heer onze God, Met de herinnering aan de afgelopen week komen we hier bij elkaar. Er is zo veel dat ons in beslag neemt. Beelden van geweld en onrecht dringen zich aan ons op. Is er een tegenstem die ons aanspreekt? Is er ruimte voor hoop en vreugde? We komen […]

Bijbelwetenschappen

De gave van de profetie

Interpretatie 2012 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Over de roeping van Jeremia (1:4-19) Evenals de twee andere grote schriftprofeten ontvangt ook Jeremia een goddelijke roeping als profeet. Voor Jeremia is er geen uitzonderlijke verschijning in de tempel, zoals Jesaja overkomt, en ook geen duizelingwekkende overtuigende presentie van de Heer in de ballingschap, zoals Ezechiël meemaakt. Zijn roeping kent op het eerste gezicht […]

Bijbelwetenschappen

Twee eenzame profeten: Jeremia en Ezechiël

Interpretatie 2011 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Profeten als Jeremia en Ezechiël hebben een zware opdracht. Hun oordeelsprofetie roept veel verzet op. Bij Jeremia is dit verzet heel sterk aanwezig. Typerend voor deze profeet is dat hij zijn wanhoop uitspreekt voor God. Van het begin af aan lijkt de profeet Jeremia te lijden onder zijn roeping. De profeet heeft door zijn roeping […]

Bijbelwetenschappen

Het einde komt!

Interpretatie 2011 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Israël

Een donderpreek in Ezechiël 7 We krijgen nogal wat over ons heen als we Ezechiël 7 lezen. Het is een van woede doortrokken tekst. De vele herhalingen versterken de retorische effecten die deze tekst kennelijk wil sorteren. De God die hier bij monde van de profeet aan het woord is, richt zich in een uitermate […]

Bijbelwetenschappen

4. Leviticus en Numeri

De Bijbel theologisch 2011 | Aarnoud Jobsen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verlossing

De boeken Leviticus en Numeri vertonen in theologisch opzicht veel overeenkomsten. Ze staan ingeklemd tussen de boeken Exodus en Deuteronomium. Bevrijding en een daarbij passend integer leven zijn daarin belangrijke thema’s. In het midden van het bevrijdingsverhaal van het volk Israël heeft Leviticus een belangrijke functie. De vraag is: in welke samenleving gaan bevrijde slaven […]

De tempelbeek als genezende bron

Interpretatie 2010 | Aarnoud Jobsen | Bijbels Theologische Artikelen | God

(Ezechiël 47:1-12) Het boek Ezechiël stelt hoge eisen aan de moderne lezer. In de eerste 24 hoofdstukken overheerst het thema van het oordeel. In niet mis te verstane woorden en met indringende beelden wordt de afkeer van de Heer over de afgoderij in Jeruzalem uitgebeeld. Het algemene beeld is dat de Heer de stad aan […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Onderweg

Interpretatie 2010 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Inmiddels heb ik een aardig voorraadje boeken over de pelgrimsreis naar Santiago de Compostella. Boeken over mensen die in hun eentje de lange weg naar de stad zo vlak bij Finisterra, het ‘einde van de wereld’ in het noordwesten van Spanje ondernamen. Een reis naar het Keltische gedeelte van het Iberisch Schiereiland. Een reis die […]

Bijbelwetenschappen

Egypte in tijden van nood

Interpretatie 2010 | Aarnoud Jobsen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Israël

Geld en macht. Die combinatie wordt in het Oude Testament vertegenwoordigd door Egypte. Egypte is de plek waar ook in tijden van een wereldwijde crisis nog brood te koop is. Wie Egypte wil bereiken, moet steeds ‘afdalen’. Afdalen naar Egypte lijkt in theologische zin vaak te betekenen: compromissen sluiten in morele zin, concessies doen, waarbij […]