Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Systematische theologie

De catechismusprediking

Goed Gelovig 2015 | Ab Noordegraaf | Artikel, Overige artikelen | God

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Een nieuwe postille voor de leerdienst Praktijkvoorbeelden Ter inleiding Dit is een inleidend artikel uit het boek Goed gelovig, met preekschetsen bij de Heidelbergse Catechisus. In het boek Kennen en vertrouwen. Handreiking bij de prediking van de Heidelbergse Catechismus (Zoetermeer, 1993) schreef dr. A. Noordegraaf een artikel over de catechismusprediking […]
Prediking

Preekschets Matteüs 10:31

Postille 2010 | Ab Noordegraaf | Preekschets | Lijden | God, Navolging

Matteüs 10:31 Derde zondag na Epifanie Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Schriftlezing: Matteüs 10:24-32 Het eigene van de zondag De verschijning van Jezus betekent een storing in ons bestaan. Volgelingen die in het spoor van Jezus hun weg gaan, moeten rekenen op tegenstand. We horen in de […]
Prediking

Preekschets Matteüs 4:13

Postille 2010 | Ab Noordegraaf | Preekschets | Epifanie

Matteüs 4:13 Tweede zondag na Epifanie Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Schriftlezing: Matteüs 4:12-22 Het eigene van de zondag Op de tweede zondag in de verschijningstijd horen we hoe Jezus verschijnt onder zijn volk. De gekozen preektekst sluit […]
Prediking

Preekschets Daniel 12:13

Postille 2006 | Ab Noordegraaf | Preekschets | Openbaring | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

Daniel 12:13 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. Schriftlezing: Daniël 12 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 5 november. In vele gemeenten worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar […]
Prediking

Preekschets Daniël 9:20,21

Postille 2006 | Ab Noordegraaf | Preekschets | Openbaring, Schuld, Verlossing | Bidden, God

Daniël 9:20, 21 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Terwijl ik nog sprak en bad, en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbede omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de Heer, mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriël, die ik eerder in […]
Prediking

Preekschets Daniël 5:25-28

Postille 2006 | Ab Noordegraaf | Preekschets | Dienen, Openbaring | God

Daniël 5:25-28 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Dit is wat er geschreven staat: Mene, mene, tekel, ufarsin. En dit is wat het betekent: mene – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekel – u bent gewogen en te licht bevonden; peres – uw koninkrijk is verdeeld en aan […]
Prediking

Preekschets Daniël 3:16-18

Postille 2006 | Ab Noordegraaf | Preekschets | Dienen, Verlossing | God, Navolging

Daniël 3:16-18 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, […]
Bijbelwetenschappen

Bouwen, opbouwen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Ab Noordegraaf | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Vrede | Biddag, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Geloofstaal & cultuurtaal De metafoor van het ‘bouwen’ wordt gebruikt voor de opbouw van de christelijke gemeente en het geloof van haar leden. De laatste decennia is het min of meer een technische term geworden voor het organisatorische en beleidsmatige proces van het functioneren van de gemeente. Het woord roept tal van associaties op: groei, […]
Bijbelwetenschappen

Eenheid, één

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Ab Noordegraaf | Artikel, Overige artikelen | Vrede | God

Geloofstaal & cultuurtaal In de Bijbel wordt de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, beleden als de ene en de enige God. Hoe breng je dit belijden ter sprake in een cultuur waarin de gedachte aan een persoonlijke God door velen niet gedeeld wordt? Voor sommigen is het zelfs de vraag of men […]
Bijbelwetenschappen

Evangelie, evangelist

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Ab Noordegraaf | Artikel, Overige artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘evangelie’ (goede boodschap) vormt een kernwoord in het kerkelijk spraakgebruik. Het Nieuwe Testament begint met de vier evangeliën, maar we gebruiken het woord ook vaak voor de (inhoud van) de boodschap als zodanig in de woordverbinding ‘evangelieverkondiging’. Daarnaast gebruiken we woorden die er van afgeleid zijn, zoals evangeliseren, evangelist, evangelisch. […]