Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Kleurensymboliek in het boek Openbaring

Interpretatie 2012 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Relaties

Wit staat in onze cultuur symbool voor alles wat schoon en smetteloos is. Witter dan wit wast het beste wasmiddel. Ook bij Johannes speelt wit een grote rol. Als contrast tot kleuren als rood, purper en zwart verwijst het wit in Openbaring naar zuiverheid, reinheid. ‘Laten uw kleren altijd wit zijn’, maant hij met een […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Onze zuster Febe, de diaken

Interpretatie 2011 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rijkdom | Leiderschap

De vertaling van Romeinen 16:1-2 Het mag inmiddels wel bekend zijn dat de apostel Paulus niet de vrouwenhater was waarvoor men hem tot voor kort gehouden heeft. Aan dat foute beeld van Paulus hebben mannelijke uitleggers, maar vooral vertalers bijgedragen. In feite heeft Paulus vrouwen in de christelijke gemeenschappen een hoge plaats toegekend, die hun […]
Bijbelwetenschappen

Grof gedrag van Jezus

Interpretatie 2011 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Jezus

Marcus 7:24-30 Het evangelie naar Marcus bevat een verhaal over een merkwaardige woordenwisseling, dat zich afspeelt in de buurt van de Syrische stad Tyrus (Marcus 7:24). Marcus vertelt dat Jezus daar in een huis verbleef toen een wanhopige vrouw zich bij hem aandiende met het verzoek haar ernstig zieke dochter te genezen. De reactie van […]
Bijbelwetenschappen

De discriminatie van Simon de Cyrener

Interpretatie 2010 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Discriminatie | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Aan Simon van Cyrene wordt in elk van de synoptische evangeliën slechts één vers gewijd. Maar het blijkt bij aandachtige lezing wel een veelzeggend vers te zijn. Simon werd gedwongen een deel van het kruis, de dwarsbalk, die Jezus droeg, over te nemen en naar Golgota te dragen. We mogen aannemen dat Jezus zelf daartoe […]
Bijbelwetenschappen

De levensbomen in het laatste bijbelboek

Interpretatie 2009 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

In de Hof van Eden stond in het midden van de hof, naast de boom van de kennis van goed en kwaad, de ‘boom des levens’. Adam en Eva werden na de zondeval uit de hof verdreven, ‘opdat zij niet zouden eten van de boom des levens en in eeuwigheid zouden leven‘ (Gen. 3:22). Van […]
Bijbelwetenschappen

Moeten buitenstaanders buiten blijven

Interpretatie 2009 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Diversiteit, Inclusie

Vertaalproblemen bij Marcus 4: 11-12 Zij die buiten blijven staan krijgen alles te horen in gelijkenissen ‘opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen’. Het zou toch kunnen gebeuren dat een buitenkerkelijke in de Bijbel wil lezen en daarbij het […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Friedrich Christian Bauer en de Tübinger school

Interpretatie 2009 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

Enkele episodes uit het historisch-kritisch onderzoek van het Nieuwe Testament F.C. Baur was een der eersten die de historisch-kritische methode toepaste bij de bestudering van het Nieuwe Testament. In 1826 werd Baur benoemd tot hoogleraar aan het Stift te Tübingen, aanvankelijk alleen voor historische vakken. Zijn benoeming had heel wat voeten in de aarde gehad; […]
Bijbelwetenschappen

De derde weeroep van de adelaar

Interpretatie 2009 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

Openbaring 8:13 Er komen veel dieren voor in het laatste bijbelboek. Allereerst natuurlijk het Lamals aanduiding van Christus. Verder normale zowel als tot monsters vertekende dieren, paarden en sprinkhanen die met paarden worden vergeleken, schorpioenen, kikkers, draken en slangen, en ook enkele keren een adelaar. In hoofdstuk 4 staan vier wezens in het hemelse paleis […]
Bijbelwetenschappen

‘Kleding’ in de Openbaring van Johannes

Interpretatie 2008 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | God

Al dadelijk aan het begin van het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring wordt Christus getekend in zijn heerlijkheid. Johannes is op Patmos, en hij raakt daar in vervoering des geestes, op de Dag des Heren. Johannes hoort de klank van een trompet achter zich, hij draait zich om en ziet dan te midden van […]
Bijbelwetenschappen

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt

Interpretatie 2008 | Adriaan Soeting | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Navolging

Johannes 1:29 Deze tekst, een van de meest bekende teksten van het Nieuwe Testament, wordt in vele kerken wekelijks gezongen in het Gloria in excelsis en in het Agnus Dei. In deze liturgische bestanddelen komt de tekst voor als gebed tot Jezus: ‘Lam van God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons’. […]