Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Lucas 2:1-20 voor Kerstdag

Redactie Prediking en liturgie 2021 | Alida Groeneveld | Preekschets | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Deze dag is voor veel mensen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De geboorte van een kind roept vertedering op. De vermeende erbarmelijke omstandigheden waarin de geboorte plaatsvindt, versterken een gevoel van medelijden. Het is een jaarlijks terugkerende spanning hoe om te gaan met de kerkgangers die één keer per jaar komen, en in hoeverre je hen tegemoet moet komen - door de keuze van bekende liederen bijvoorbeeld. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze onregelmatige kerkgangers al in de kerstnacht geweest, maar ook op de kerstochtend kunnen zij aanwezig zijn. Een musicus, zoals een fluitist of een trombonist, kan deze viering met bekende kerstmuziek een extra feestelijk tintje geven.
Prediking

Preekschets bij Lucas 1:28

Preekwijzer 2021 | Alida Groeneveld | Preekschets | Advent

Voor de tweede zondag van Advent Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’(Lucas 1:28) Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 Het eigene van de zondag Deze zondag is de tweede zondag van Advent. De vier zondagen voor 25 december gelden als voorbereidingsperiode op Kerst. Advent betekent ‘komst’ […]
Prediking

Preekschets voor zondag Trinitatis – bij 2 Korintiërs 13:13

Preekwijzer 2021 | Alida Groeneveld | Preekschets | Vrede, Zegen

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiërs 13:13 Schriftlezing: 2 Korintiërs 13:11-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heet Trinitatis of zondag van de Drie-eenheid. Van de kerkelijke feesten is dit het minst bekende feest. De hervormer […]
Prediking

Preekschets voor de 2e zondag na Epifanie – 1 Korintiërs 2:4

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Epifanie, Geest, Jezus

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest. 1 Korintiërs 2:4 Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:1-10 Het eigene van de zondag Deze zondag behoort in het kerkelijke jaar tot de tijd van Epifanie, een liturgisch hoogfeest. Kerst is weliswaar voorbij, maar de vreugde ervan werkt in […]
Pastoraat

‘Voor mij is geluk…’

Ouderlingenblad 2019 10 | Alida Groeneveld | Artikel, Overige artikelen | Vrede

Pastorale overwegingen bij Liedboek 783 […]* ALIDA GROENEVELD Mw. drs. A. Groeneveld was van 1996 tot 2016 gemeentepredikant; eerst in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Naarden-Bussum en daarna in de Protestantse Gemeente Weesp & Driemond. Sinds 2016 is zij als parttime predikant-geestelijk verzorger verbonden aan ’s Heeren Loo Zorggroep. Haar werkterrein beslaat de bewoners met een verstandelijke […]
Pastoraat

‘Voor mensen die naamloos… door het leven gaan.’ (liedboek 647)

Ouderlingenblad 2017 09 | Alida Groeneveld | Artikel, Overige artikelen

In het pastoraat is elkaar bij name kennen belangrijk. Lied 647 bezingt de belangrijke zaken van het leven die bij elkaar horen om mens te zijn voor Gods aangezicht: je naam, brood, gehoord worden en de naam van Adam.
Prediking

Preekschets Efeziërs 5:8b – Vierde zondag in de veertigdagentijd

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Doop, Veertigdagentijd

Ga de weg van de kinderen van het licht. Efeziërs 5:8b Schriftlezing: Efeziërs 5:8-14 Het eigene van de zondag en de veertigdagentijd Deze zondag valt in het midden van de veertigdagentijd. De naam Laetare is ontleend aan Jesaja 66:10a en betekent ‘verheugt u’. Midden in de tijd van voorbereiding op Pasen licht het aankomende feest […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:9b – vijfde zondag in de veertigdagentijd

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Geest, Veertigdagentijd

U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Romeinen 8:9b Schriftlezing: Romeinen 8:6-11 Het eigene van de zondag en de veertigdagentijd Deze zondag is de 5e zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar de goede of stille week en Pasen. De naam Judica, die […]
Prediking

Preekschets Matteüs 28:19 – Hemelvaart van de Heer of 40e dag na Pasen

Preekwijzer 2017 | Alida Groeneveld | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag, Jezus, Navolging

Hemelvaart van de Heer of 40e dag na Pasen Matteüs 28:19 ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.’ Schriftlezing: Matteüs 28:16-20 Zie ook Kindermoment: Geloof jij in God? Het eigene van de dag Deze […]
Prediking

Preekschets Jakobus 2:8 – 6e zondag van Pasen

Preekwijzer 2017 | Alida Groeneveld | Preekschets | Heilig | Navolging

Rogate of 6e zondag van Pasen Jakobus 2:8 ‘Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.’ Schriftlezing: Jakobus 2:1-18 Zie ook Preekschets Jakobus 1:26 – 5e zondag van Pasen Kindermoment: Snottebel Het eigene van de zondag Deze zesde paaszondag met de naam […]