Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Woorden voor de toekomst

De eerste dag 2019 03 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Hier, zes zondagen na Pasen, wanneer voor velen van ons de herinnering aan de blijdschap en inspiratie van het hoogfeest wat begint te vervagen, worden ons lezingen gegeven die ons kunnen helpen het paasvuur weer wat aan te wakkeren.

Bijbelwetenschappen

Een nieuw oud gebod

De eerste dag 2019 02 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Het ‘nieuwe gebod’ dat Jezus in Johannes 13 aan zijn discipelen geeft, is niet nieuw. Het liefhebben, de zorg voor de naaste, werd ook al voor Jezus’ tijd, samen met het grote gebod in Deuteronomium 6, door gelovige joden gezien als een van de grondbeginselen waarop een gelovig leven gebouwd is.

Bijbelwetenschappen

Kerstavondromantiek?

De eerste dag 2019 01 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Kerst

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door helder licht beschenen’ (Jesaja 9:1). Al te gemakkelijk is het om op Kerstavond deze regels te verbinden met hartje winter en de donkere winteravond, en het oergevoel dat komt met de viering van de zonnewende. Er komen andere tijden! Het donker gaat wijken en het licht is bezig door te breken.

Bijbelwetenschappen

Alleen op God vertrouwen

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet, Vertrouwen | Navolging

Bij Deuteronomium 15,1-11 en Marcus 10,17-31 Ze begrijpen het niet. Het is belangrijk om dat in ons achterhoofd te houden als we het Marcusevangelie lezen. De boodschap die Jezus brengt en die Hij gestalte geeft blijkt moeilijk te vatten, ontmoet verzet en roept overal vragen op. Bij buitenstaanders, bij de religieuze autoriteiten en zelfs bij […]

Bijbelwetenschappen

Twee dochters

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Jezus

Bij Marcus 5,22-43 De twee verhalen in Marcus 5 bieden een scala aan aanknopingspunten voor exegese. Het Griekse woordje gar is een van die aanknopingspunten. Het is het woordje waar het evangelie mee eindigt (Marcus 16,8), en dat binnen de verhaalstructuur ervan vaker wordt gebruikt om de aandacht van de lezer te vangen: ‘want (Gr.: […]

Bijbelwetenschappen

Zes vaten vol

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verzet | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes (1,29-)2,1-11 In het verhaal over de bruiloft te Kana draagt elk woord een oceaan aan betekenissen in zich. Het is doorspekt met verwijzingen naar het Oude Testament, symbolische getallen, symbolische handelingen, met verwijzingen naar het toekomstige optreden van Jezus en naar het toekomstig handelen van God. Voor de goede verstaander […]

Bijbelwetenschappen

God en de keizer

De eerste dag 2017 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Jesaja 45,1-7 en Matteüs 22,15-22 Wat sommigen in deze tekst horen, is een simpele, eenduidige uitspraak. Geef de keizer wat van de keizer is, en God wat van God is. Ieder zijn deel. Keurig je belasting betalen en op zondagmorgen netjes naar de kerk. Kerk en staat gescheiden werelden die weinig met elkaar van […]

Bijbelwetenschappen

De rijke dwaas

De eerste dag 2013 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Hemel, Rijkdom | Levenskunst

Bij Lucas 12,13-21 De gelijkenis van de rijke dwaas is een gelijkenis die de spiegel voorhoudt aan al degenen die, toen en nu, zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid, terwijl hun voorraadschuren goed gevuld zijn en hun banksaldo gezond genoeg om ruim in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. De gelijkenis stelt een levenshouding van ‘meer […]

Bijbelwetenschappen

Over het geven van aalmoezen, vasten en bidden

De eerste dag 2013 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen | Levenskunst

Bij Amos 5,6-15, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 De lezing uit Matteüs 6 vormt een goed uitgangspunt voor een reflectie op Aswoensdag. En voor wie dat wil, zijn er van daar uit relatief gemakkelijk verbindingen te leggen met de lezingen uit 2 Korintiërs en Amos 5. Aswoensdag luidt het begin in van een tijd […]

Bijbelwetenschappen

Een stem die roept in de wildernis

De eerste dag 2012 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God, Navolging

Bij Maleachi 3,1-4 en Lucas 3,1-6 Een roepende stem in de woestijn. Een boodschapper gestuurd om de weg van de Heer gereed te maken. Iemand die mensen oproept tot inkeer te komen en zich te laten dopen. Dat is hoe de evangelieschrijvers het werk van Johannes de Doper beschrijven. Als het werk van een boodschapper, […]