Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Alleen op God vertrouwen

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet, Vertrouwen | Navolging

Bij Deuteronomium 15,1-11 en Marcus 10,17-31 Ze begrijpen het niet. Het is belangrijk om dat in ons achterhoofd te houden als we het Marcusevangelie lezen. De boodschap die Jezus brengt en die Hij gestalte geeft blijkt moeilijk te vatten, ontmoet verzet en roept overal vragen op. Bij buitenstaanders, bij de religieuze autoriteiten en zelfs bij […]

Bijbelwetenschappen

Twee dochters

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Jezus

Bij Marcus 5,22-43 De twee verhalen in Marcus 5 bieden een scala aan aanknopingspunten voor exegese. Het Griekse woordje gar is een van die aanknopingspunten. Het is het woordje waar het evangelie mee eindigt (Marcus 16,8), en dat binnen de verhaalstructuur ervan vaker wordt gebruikt om de aandacht van de lezer te vangen: ‘want (Gr.: […]

Bijbelwetenschappen

Zes vaten vol

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verzet | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes (1,29-)2,1-11 In het verhaal over de bruiloft te Kana draagt elk woord een oceaan aan betekenissen in zich. Het is doorspekt met verwijzingen naar het Oude Testament, symbolische getallen, symbolische handelingen, met verwijzingen naar het toekomstige optreden van Jezus en naar het toekomstig handelen van God. Voor de goede verstaander […]

Bijbelwetenschappen

God en de keizer

De eerste dag 2017 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Jesaja 45,1-7 en Matteüs 22,15-22 Wat sommigen in deze tekst horen, is een simpele, eenduidige uitspraak. Geef de keizer wat van de keizer is, en God wat van God is. Ieder zijn deel. Keurig je belasting betalen en op zondagmorgen netjes naar de kerk. Kerk en staat gescheiden werelden die weinig met elkaar van […]

Bijbelwetenschappen

De rijke dwaas

De eerste dag 2013 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Hemel, Rijkdom | Levenskunst

Bij Lucas 12,13-21 De gelijkenis van de rijke dwaas is een gelijkenis die de spiegel voorhoudt aan al degenen die, toen en nu, zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid, terwijl hun voorraadschuren goed gevuld zijn en hun banksaldo gezond genoeg om ruim in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. De gelijkenis stelt een levenshouding van ‘meer […]

Bijbelwetenschappen

Over het geven van aalmoezen, vasten en bidden

De eerste dag 2013 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen | Levenskunst

Bij Amos 5,6-15, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 De lezing uit Matteüs 6 vormt een goed uitgangspunt voor een reflectie op Aswoensdag. En voor wie dat wil, zijn er van daar uit relatief gemakkelijk verbindingen te leggen met de lezingen uit 2 Korintiërs en Amos 5. Aswoensdag luidt het begin in van een tijd […]

Bijbelwetenschappen

Een stem die roept in de wildernis

De eerste dag 2012 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God, Navolging

Bij Maleachi 3,1-4 en Lucas 3,1-6 Een roepende stem in de woestijn. Een boodschapper gestuurd om de weg van de Heer gereed te maken. Iemand die mensen oproept tot inkeer te komen en zich te laten dopen. Dat is hoe de evangelieschrijvers het werk van Johannes de Doper beschrijven. Als het werk van een boodschapper, […]

Bijbelwetenschappen

Een drieluik

De eerste dag 2012 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Dienen | Israël

Bij Judit 7,19-32 Judit 7,19-32 vormt het dieptepunt en, achteraf gezien, het keerpunt van de gebeurtenissen die in het boek Judit verhaald worden. Vanaf hoofdstuk 8 wordt, eindelijk, de figuur van Judit ten tonele gevoerd, die handelend begint op te treden. Zover is het in hoofdstuk 7 echter nog niet. Dat staat nog geheel in […]

Bijbelwetenschappen

De spijziging van de vierduizend

De eerste dag 2012 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Jezus

Bij Marcus 8,1-21 Het evangelie van Marcus kent twee wonderbare spijzigingverhalen, één in hoofdstuk zes en één in hoofdstuk acht. Er is veel gespeculeerd over de vraag waarom Marcus het (bijna) zelfde verhaal twee keer vertelt. Iedereen is het erover eens dat het geen toeval kan zijn. En dat er een verband moet zijn met […]

Bijbelwetenschappen

Sterven om te leven

De eerste dag 2012 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing, Vertrouwen | Navolging

Bij Johannes 12,20-33 Zelfs Grieken, bekend om hun honger naar alles wat wijs en waar is, willen Jezus’ woorden horen. Wat Hij ze biedt, is geen abstracte, diepgravende filosofie, maar een beeld dat elke boer in Galilea begrepen zal hebben. Het beeld van de graankorrel die sterft om vrucht te dragen. Een prachtig beeld van […]