Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Communicatie in het boek Jona

Schrift 2019 04 | Archibald van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Relaties

Het boek Jona is een intrigerend weefsel van tekstuele communicatielijnen. Niet alleen de verhaalpersonages communiceren onderling, ook de communicatie met de lezer van het Jonaboek voltrekt zich in de tekst. En al deze communicaties verlopen niet vanzelf. Er is veel aan de hand.
Bijbelwetenschappen

Abraham en zijn God

Schrift 2019 02 | Archibald van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

In de Abrahamcyclus zijn de verhaalfiguren God en Abraham de twee hoofdpersonages. In deze bijdrage wil ik ingaan op hun onderlinge relatie. Het is een wederzijdse omgang die intensief is, maar ook veel ongezegd laat.
Prediking

De Goede Herder en de blindgeborene

Preekwijzer 2020 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus, Veertigdagentijd

Over Johannes 9 – 10 In de meeste liturgische leesroosters worden de hoofdstukken 9 en 10 los van elkaar gelezen. Johannes 9 heeft een plek in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, en Johannes 10 in de Paastijd. Deze twee hoofdstukken vormen echter een eenheid die bij elkaar gelezen moet worden. Misschien mag zelfs gezegd […]
Prediking

De Maaltijd des Heren in Matteüs 14:13-21

Preekwijzer 2017 | Archibald van Wieringen | Overige artikelen | Avondmaal | Avondmaal

De Maaltijd des Heren komt door heen elk evangelie voor. Vandaag is dat het geval met het verhaal dat bekend staat als ‘de wonderbare broodvermenigvuldiging’. Maar het verhaal focust niet op een zogenaamd doorbreken van onze natuurwetten in een onverklaarbare toename van brood, maar op de theologie van de gemeenschapsmaaltijd die met Jesus de Heer […]
Systematische theologie

Claus Westermann, Grundformen prophetischer Rede

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Archibald van Wieringen | Artikel, Overige artikelen | Profeet | Zingeving

Wie een exegetische studie of commentaar raadpleegt op een van de oudtestamentische profetenboeken, komt in het literatuuroverzicht zeer vaak de studie Grundformen prophetischer Rede van Claus Westermann tegen, omdat er bijna altijd wel aandacht besteedt wordt aan de verschillende genres van de desbetreffende profetenteksten. Wie vervolgens de studie van Westermann zelf ter hand neemt, zal […]
Prediking

Marcus 2:14-20 en het Bijbelse vasten

Preekwijzer 2014 | Archibald van Wieringen | Overige artikelen | Pasen

Vasten komt in elke religie voor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we het in de Bijbel eveneens aantreffen. Hoe het daar functioneert, kunnen we het beste ervaren door te beginnen een concrete tekst daarover te lezen. een perikoop uit het Marcusevangelie In Marcus 2:18-20 komt het werkwoord ‘vasten’ maar liefst zesmaal voor. Deze […]
Bijbelwetenschappen

Profetische koningskritiek

Interpretatie 2013 | Archibald van Wieringen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | God

Jesaja 6-12 In de adventstijd zijn de hoofdstukken 6-12 uit het Jesajaboek weer populair. Beroemde beelden passeren de revue: de Immanu-El, het Kind dat geboren wordt, het Twijgje aan de stronk van Jesse. Zij willen allereerst gelezen worden als teksten vol profetische kritiek, in het bijzonder op het koningschap. Van daaruit gaan zij ook klinken […]
Bijbelwetenschappen

7. Het bijbelse profetisme

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Verbond

Profeten komen in alle culturen en in alle tijden voor, niet minder in de wereld van het oude Nabije Oosten dan in onze eigen tijd. Ook in de Bijbel komen profeten voor. De bijbelse profetische literatuur is een breed spectrum, waarin allerlei genres voorkomen: verhalen (zoals rond de verhaalfiguur Jesaja in Jes. 20), belijdenissen (zoals […]
Bijbelwetenschappen

8. Jesaja

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Verbond, Vertrouwen | Israël

Het boek Jesaja is een groots boek dat onderverdeeld kan worden in meerdere, door allerlei literaire technieken onderling verbonden eenheden en subeenheden. Theologisch getuigt het boek Jesaja eveneens van een doordachte samenhang, waarbij godsvertrouwen en Jeruzalem de twee vaste constanten zijn, ook naar de lezer van het boek Jesaja toe. Oproep tot godsvertrouwen Vertrouwen stellen […]
Bijbelwetenschappen

11. De twaalf kleine profeten

De Bijbel theologisch 2011 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet

De twaalf bijbelboeken Hosea tot en met Maleachi hebben ieder afzonderlijk, naast uiteraard een eigen wordingsproces, ook hun eigen theologische betekenis. Zij beantwoorden ook ieder apart aan de algemene kenmerken van profetie, zoals elders beschreven in dit handboek. Daarnaast worden zij zowel in joodse als in christelijke tradities als een eenheid beschouwd. De oorsprong daarvan […]