Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Kerk- en religiegeschiedenis

Een wijze raad, mits goed verstaan

Kerk en Theologie 2020 04 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Conflicten | Levenskunst

Niet toe te geven aan de zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen… – 1 Petrus 2:11 (NBV) Bijbelteksten kunnen in de loop van de tijd soms een eigen leven gaan leiden en roepen dan – wanneer ze los van de oorspronkelijke context worden gelezen – soms andere associaties op dan ze ooit deden. […]

Judas Iskariot. De rare sprongen van een kat met (minstens) negen levens

Kerk en Theologie 2020 01 | Arie Zwiep

In Judas der Ertz-Schelm - het meest uitvoerige werk dat ooit over Judas Iskariot is geschreven - verzamelde Abraham a Sancta Clara - een beroemd zeventiende-eeuws prediker aan het keizerlijk hof te Wenen - alle legendes over Judas die er in de loop der tijd waren ontstaan.
Bijbelwetenschappen

Traditie, oraliteit en schriftelijkheid in Marcus 5:21-43 parr. (haemorrhoissa et filia jairi)

Kerk en Theologie 2018 03 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Diversiteit, Inclusie

Met de typisch protestantse nadruk op het Woord - vaak wordt dan bedoeld: het geschreven Woord, de Bijbel - kunnen veel hedendaagse lezers niet meer zo uit de voeten: ‘Ik ben geen lezer, teksten zijn aan mij niet besteed’.1 Soms wordt gedacht dat dat vroeger anders was en dat christenen vanaf het eerste uur fervente Bijbellezers waren; of dat het lezen van teksten toen minder urgent was omdat de verhalen mondeling werden doorgegeven en men bo-vendien over een fenomenaal geheugen beschikte.
Bijbelwetenschappen

(de)constructief gerommel in de marge

Kerk en Theologie 2018 03 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen

Het prestigieuze Institut für Neutestamentliche Textforschung in Münster - hofleverancier van ons Griekse Nieuwe Testament - beschikt sinds enige tijd over een imposante database van bijna 6000 conjecturen op de Griekse tekst van het Nieuwe Testament.1 Een conjectuur is, simpel gezegd, een voorstel tot aanpassing van de grondtekst die niet door handschriften wordt onder-steund.
Bijbelwetenschappen

Hermeneutiek

Schrift 2019 01 | Arie Zwiep | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Bij verwarring over woorden kun je steun zoeken in de hermeneutiek. Hermeneutiek gaat immers over lezen, verklaren en interpreteren: alles wat er gebeurt tussen tekst en lezer. Maar wat als hermeneutiek zelf een verwarrend woord blijkt?
Bijbelwetenschappen

‘Niet aan de engelen onderworpen…’

Interpretatie 2007 | Arie Zwiep | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Jezus

De rol van engelen in de brief aan de Hebreeën In het Nieuwe Testament vinden we een aantal concentraties van teksten waarin engelen een rol spelen, namelijk in de vier evangeliën (met name in het evangelie van Matteüs en het dubbelwerk van Lucas-Handelingen) en het boek Openbaring. Dan is er nog de brief aan de […]
Bijbelwetenschappen

Geest, Heilige Geest

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Ziel | Geest

Geloofstaal & cultuurtaal Van alle christelijke feestdagen is Pinksteren – het feest van de uitstorting van de Heilige Geest – wel het minst bekende en in ieder geval meest onbegrepen feest dat de christelijke kerk viert. Het wordt in de praktijk vaak in verband gebracht met een of twee vrije dagen in het voorjaar, zonder […]
Bijbelwetenschappen

God

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Hemel, Openbaring | God

Geloofstaal & cultuurtaal In onze cultuur wordt spreken over God vaak gezien als iets dat tot de privé-sfeer behoort en daar vooral ook toe beperkt dient te blijven. Geloven in God mag wel, zeker als je er zelf baat bij hebt, maar je moet er een ander vooral niet mee lastig vallen. Spreken over God […]
Bijbelwetenschappen

Hemel

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Hemel, Openbaring, Rust | Overlijden

Geloofstaal & cultuurtaal De hemel en het hiernamaals worden in onze tijd door velen als achterhaalde geloofsvoorstellingen beschouwd. Men ervaart het vaak als een zoethoudertje om mensen die het in dit leven moeilijk hebben in ieder geval de hóóp te geven dat het ooit (na dit leven) beter wordt. Geloven wordt dan ook al snel […]
Bijbelwetenschappen

Hemelvaart, ten hemel varen, opgenomen worden

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Hemel, Openbaring, Ziel | Hemelvaartsdag

Geloofstaal & cultuurtaal In een tijd waarin wetenschappers het grote publiek duizelingwekkende feiten en statistieken over de oneindigheid van het heelal presenteren, kunnen de bijbelse hemelvaarts-verhalen op de doorsneelezer al snel een naïeve indruk maken: alsof de hemel slechts een etage boven de (platte!) aarde is en je er fysiek met een wolk naar toe […]