Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Prediking

Registers Postille en Interpretatie

Preekwijzer 2021 | Arjan Berensen | Overig

Op deze pagina treft u een aantal registers aan voor papieren edities van de bronnen die ook online op Theologie.nl te staan. Postille (boekvorm) Theologie.nl is de opvolger van Postille. Wie oudere Postille-jaargangen wil raadplegen, treft hieronder de registers aan van 65 jaar Postille. Let op: gebruik deze registers niet voor PreekWijzer: gebruik daarvoor de zoekmachine van […]

Prediking

Onze Vader

Preekwijzer 2021 | Arjan Berensen | Liturgie

Onze Vader die in de hemelen zijt,uw naam worde geheiligd;uw Koninkrijk kome;uw wil geschiede,gelijk in de hemel als ook op de aarde.Geef ons heden ons dagelijks brood;en vergeef ons onze schulden,gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;en leid ons niet in verzoeking,maar verlos ons van den boze.[Want van U is het Koninkrijken de kracht en de […]

Geloofsopbouw

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Protestantse Kerk in Nederland 2019 | Arjan Berensen | Overig | Geloofsbelijdenis | God

Ware christelijke belijdenis van de Nederlandse Kerken, die de hoofdsom bevat van de leer van God en van de eeuwige zaligheid der zielen. Artikel 1 De enige God Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, […]

Liturgie | Praktische theologie

Register Kringvieringen

Kringvieringen (PKN) 2018 | Arjan Berensen | Complete Liturgie Kringviering | God

In 2018 en 2019 heeft de Protestantse Kerk in Nederland bijna maandelijks een ‘kringviering’ gepubliceerd. Dit is materiaal dat geschikt is voor gebruik in huisgemeenten, of een huiskamerviering. Van sommige vieringen zijn er twee bestanden: een compleet uitgewerkte viering (inclusief een overdenking), en een document met ‘bouwstenen’ (met extra bronmateriaal en keuzemogelijkheden). Tot dusver verschenen: […]

Prediking

Sacramenten

Preekwijzer 2017 | Arjan Berensen | Bijbels Theologische Artikelen

Rond de sacramenten is op theologie.nl uit PreekWijzer-bronnen het volgende te vinden: Heilige doop 15. Watermerk 15.1. Gereinigd 15.2. Met Christus gestorven en opgestaan 15.3. Benoemd tot Zijn kind 15.4. Kinderdoop: echt waar?! 15.5. Geloofsopvoeding Dienstboek II – PDF 29. Geboorte Doop Doop Kind, zoon, dochter, volwassenheid Heilig Avondmaal / maaltijd van de Heer 16. […]

Prediking

De tien geboden

Preekwijzer 2017 | Arjan Berensen | Bijbels Theologische Artikelen

PreekWijzer biedt rond het thema ‘de tien geboden’ o.a. de volgende bronnen: Tien geboden in het algemeen 28. De bijbelse geboden en hun betekenis (uit: De Bijbel theologisch) 6. De wegen van God: zijn wil, geboden en Wet (uit: Theologie van het Oude Testament) Wet, thora, gebod (uit: Woordenboek voor Bijbellezers) Gebod, geboden, wet, goed […]

Prediking

Preekschets Matteüs 5:13a – Startzondag

Protestantse Kerk 2016 | Arjan Berensen | Preekschets | Missionair | Kerkelijk jaar, Missionaire gemeente, Startzondag

Startzondag 2016 Jullie zijn het zout der aarde. Matteüs 5:13a (NBV) Voorstellen voor een thema ‘Deel je leven’ ‘Opzouten en wegwezen’ Het eerste thema wordt als jaarthema voorgesteld door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk In Nederland. Het sluit bovendien aan bij de vierde missionaire ronde van de afdeling van Missionair werk/Kerkgroei van diezelfde organisatie. […]

Prediking

Predikant in de Praktijk

Boeken 2016 | Arjan Berensen | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Leiderschap

Negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen spreken in ‘Predikant in de praktijk’ eerlijk, praktisch en prikkelend over preken en preekvoorbereiding. Elke week investeren predikanten veel tijd en energie in de voorbereiding van de preek. Gemeenteleden zien daar doorgaans weinig van, het is een eenzaam ambacht. In dat proces maakt een voorganger keuzes die samenhangen met de […]

Prediking

Predikant in de Praktijk – voorgangers over preken en preekvoorbereiding

Boeken 2016 | Arjan Berensen | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Leiderschap

Negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen spreken in ‘Predikant in de praktijk’ eerlijk, praktisch en prikkelend over preken en preekvoorbereiding. Elke week investeren predikanten veel tijd en energie in de voorbereiding van de preek. Gemeenteleden zien daar doorgaans weinig van, het is een eenzaam ambacht. In dat proces maakt een voorganger keuzes die samenhangen met de […]

Prediking

Preekschets Lucas 5:32

Postille 2012 | Arjan Berensen | Preekschets | Bekering, Verlossing | Avondmaal, Navolging

Lucas 5:32 Zesde zondag na Epifanie Ik ben gekomen (..) om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Schriftlezing: Lucas 5:27-32 Uitleg Nadat in de verzen 1-11 en 17- twee levensechte voorbeelden duidelijk is geworden wat de ontmoeting met de Verlosser kan betekenen, komt Lucas in het slot van zijn vijfde hoofdstuk tot […]