Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Thema

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Efeziërs 5:18 – voor de vijfde zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Arjen Velema | Preekschets

`Bedrink u niet want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen´. Schriftlezing: Efeziërs 5: 6-20 Zie ook: Preekschets bij 1 Korintiërs 4:5 voor de vierde zondag van de herfst Het eigene van de zondag Deze zondag maakt deel uit van de herfsttijd in het kerkelijk jaar. Zo van de 18e tot de […]

Prediking

Preekschets bij 1 Korintiërs 4,5 – voor de vierde zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Arjen Velema | Preekschets

‘Houdt dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’ 1 Korintiërs 4:5 […]

Prediking

Preekschets Lucas 14:23

Preekwijzer 2015 | Arjen Velema | Preekschets

7e zondag na Trinitatis Lucas 14:23 (…) want mijn huis moet vol zijn. Schriftlezing: Lucas 14:12-24 Het eigene van de zondag Vanouds is de lezing op de 7e zondag na Trinitatis uit Johannes 6, over brood dat uit de hemel komt en levend brood blijkt. Nu, in deze zomertijd, lezen wij over een maaltijd die […]

Prediking

Preekschets Lucas 18:14

Preekwijzer 2015 | Arjen Velema | Preekschets | Gerechtigheid

6e zondag na Trinitatis Lucas 18:14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Schriftlezing: Lucas 18:9-14 Het eigene van de zondag Deze zondag kent vanouds de combinatie van Jesaja 2 en Lucas 3, en wel de profetie over de vrede en […]

Prediking

Preekschets 2 Korintiërs 5:10

Preekwijzer 2015 | Arjen Velema | Preekschets | Kwaad

5e zondag na Trinitatis 2 Korintiërs 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:1-10 Het eigene van de zondag Deze zondag kent vanouds lezingen uit Lucas 15. Deze keer een alternatief. We gaan een tekst van Paulus lezen en wel een ernstige. Het is uitermate zinvol om in […]

Prediking

Preken in 1914 – Karl Barth

Preekwijzer 2014 | Arjen Velema | Overige artikelen | Vrede

Het is mij een eer en een voorrecht om hier in deze prachtig gerestaureerde oude kerk een verhaal te houden over, jawel, preken in 1914. U weet wellicht dat een preekstoel een buitengewoon gevaarlijke plaats is. Uit de geschiedenis van de kerk weten wij dat vanaf een preekstoel werkelijk van alles kan klinken. De meest […]

Prediking

Preekschets Johannes 12:7

Postille 2005 | Arjen Velema | Preekschets | Armoede, Dienen | Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Palmzondag, Relaties, Veertigdagentijd

Johannes 12:7 Palmarum Jezus dan zeide: Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis. Schriftlezing: Johannes 12:1-11 Het eigene van de zondag De laatste zondag voor Pasen breekt aan. Vanouds stond de intocht in Jeruzalem centraal, al dan niet in kleurrijke en spirituele processies verbeeld. In de reformatorische traditie ontstond de gewoonte […]

Prediking

Preekschets Johannes 8:11

Postille 2005 | Arjen Velema | Preekschets | Schuld, Seksualiteit | Relaties, Veertigdagentijd

Johannes 8:11 Judica Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! Schriftlezing: Johannes 7:53-8:11 Het eigene van de zondag Zondag Judica (de vijfde in de ‘veertig dagen’), kent vanouds het accent op het oordeel. De psalmen 42 en 43 weten van een mens die zich opmaakt om voor God te […]

Prediking

Preekschets Johannes 16:20

Postille 2005 | Arjen Velema | Preekschets | Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Johannes 16:20 Laetare Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Schriftlezing: Johannes 16:16-24 Het eigene van de zondag Deze vierde zondag in de ‘veertig dagen’ heeft vanouds een geheel eigen karakter. Lezingen uit Jesaja 66 […]