Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

In relatie tot een bezielde wereld en een levend landschap

Schrift 2021 03 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Schepping | God

De verbinding tussen God en Israël is in de Hebreeuwse Bijbel niet alleen een menselijke zaak, maar iets dat gevoeld wordt door alle schepselen die de wereld delen met Gods volk. Het gaat daarbij niet alleen om dierlijke schepselen, maar om allerlei elementen in de natuur. Rivieren, bomen, bergen en zelfs sterren blijken op complexe manieren met God en met het volk Israël in relatie te staan. De teksten beschrijven hoe dit soms gepaard gaat met vreugde, soms met treurnis, maar ook met zaken als oor
Bijbelwetenschappen

Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat…

Schrift 2020 04 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Rituelen

Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd. In deze bijdrage sta ik stil […]
Bijbelwetenschappen

Jezus als hogepriester naar de orde van Melchizedek

Schrift 2018 03 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Rondom de figuur Melchizedek ontwikkelden zich in het vroege jodendom en het vroege christendom verschillende tradities, zowel in bijbelse als in buitenbijbelse bronnen
Bijbelwetenschappen

Voorbij de ballingschap

Schrift 2020 02 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Schuld | Bidden

Het bijbelboek Jeremia kent een ontwikkelingsgeschiedenis van een aantal eeuwen. In al die tijd is niet alleen de tekst zoals we die nu uit het bijbelboek kennen gegroeid, maar ontstonden ook buiten die tekst verschillende tradities die met Jeremia geassocieerd werden.
Bijbelwetenschappen

Een wildernis is het geworden…

Schrift 2020 02 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet, Vertrouwen

De bijbelboeken Jeremia en Klaagliederen kunnen allebei tot de literatuur van de Babylonische ballingschap gerekend worden, een periode uit de geschiedenis van het volk Israël die grote sporen heeft nagelaten in de literatuur en theologie.
Bijbelwetenschappen

Abraham en zijn vrouwen

Schrift 2019 02 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

In een bijdrage over Abraham en zijn vrouwen – Sarah, Hagar en Ketura – komen onvermijdelijk de complexe verhoudingen van (familie)relaties aan de orde.
Bijbelwetenschappen

Profeet

Schrift 2019 01 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Profeet

Gewoonlijk stellen we ons profeten voor als mensen die de toekomst voorspellen. Dit beeld is mede ontstaan door de benadering van het Oude Testament en het Nieuwe Testament als één geheel.