Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De dood van de dood in Openbaring

Schrift 2022 02 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

We zien hoe Johannes in zijn visioenen met de dood, en met name de dood van de dood omgaat. Het boek Openbaring beschrijft een complex eschatologisch scenario, waarin Jezus Christus zal komen om een duizendjarig rijk te installeren, waarna de tweede dood zal komen over de mensen wier namen niet geschreven staan in het Boek des Levens. Uiteindelijk loopt de komst van de tweede dood uit op de dood van de dood zelf. Hoe spreekt Openbaring over de dood? Hoe moeten we de complexe beschrijving van het einde der tijden opvatten?

Bijbelwetenschappen

En Jezus schreef in het zand

Schrift 2022 01 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit, Vergeving | Jodendom, Relaties

Het verhaal van de overspelige vrouw roept tal van vragen op. Wat heeft die vrouw gedaan? Wat verstaat het evangelie onder de term ‘overspel’? Dat ze dat gepleegd heeft wordt in heel het verhaal niet betwist of bevraagd. Wat schrijft Jezus op de grond? Schrijft hij wel of zit hij te tekenen? Waarom komen de schriftgeleerden en farizeeën met deze casus ‘om hem op de proef te stellen’. En dan als laatste, maar misschien wel belangrijkste vraag: hoe zit het met de tekstuele status van dit verhaal?

Bijbelwetenschappen

Ascese, woestijnvaders en corona

Schrift 2021 02 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Rust | Monastiek

In zijn Overwegingen (Pensées) uit 1670 geeft de wiskundige, filosoof en theoloog Blaise Pascal een analyse van waar de problemen uit het menselijk leven volgens hem vandaan komen: ‘Al de ellende van mensen komt voort uit één oorzaak, namelijk deze: dat zij niet in staat zijn rustig in een kamer te blijven zitten’. Laten we eens in de spiritualiteit van het vroege christendom duiken om te zien hoe men daar met deze zaak omging.

Bijbelwetenschappen

De visionaire werkelijkheid van Openbaring

Schrift 2021 01 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

In apocalyptische literatuur spelen dromen en visioenen een belangrijke rol. De twee canonieke teksten die tot het genre van de apocalyptiek gerekend mogen worden, het boek Daniël en het boek Openbaring, maken bij uitstek gebruik van dit middel. Hier zal het laatstgenoemde boek centraal staan en het zal de moeite waard blijken eens naar Openbaring te kijken vanuit het perspectief van de ziener: Johannes ziet en hoort van alles en schrijft zijn ervaringen neer.

Bijbelwetenschappen

Het Nieuwe Testament als Joodse literatuur

Schrift 2020 03 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Kerkelijk jaar, Pasen

Het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de christelijke Heilige Schrift, is een verzameling Joodse geschriften. Deze op het oog zo eenvoudige constatering levert de nodige ingewikkelde vragen op, zeker, maar niet alleen wanneer het gaat om de verhouding van kerk en synagoge, christendom en jodendom. Eigenlijk behoeft ieder element van de gemaakte constatering nadere […]

Kerk- en religiegeschiedenis

Sacramentaliteit, avondmaal en de eerste christenen

Kerk en Theologie 2017 04 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Jezus

In de kerkelijke traditie heeft het avondmaal, meer nog dan de doop, de reputatie terug te gaan op Jezus zelf. Immers, in de liturgie worden de inzettingswoorden als prominent onderdeel van de viering gereciteerd. In de woorden van Jan Muis uit 2016:

Bijbelwetenschappen

Letter en geest

Schrift 2018 04 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het gaat ergens over in Galaten, dat voel je vanaf de eerste woorden die Paulus dicteert. Hij benadrukt meteen bij het begin zijn eigen gezag, onafhankelijk van andere mensen: hij is rechtstreeks geroepen door Jezus Christus en door God zélf!

Bijbelwetenschappen

Hogepriester en Sanhedrin

Schrift 2018 03 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

De figuur van de hogepriester is de christelijke bijbellezer misschien wel het bekendst uit de lijdensgeschiedenis van Jezus. In alle vier de evangeliën speelt de hogepriester een belangrijke rol en in deze bijdrage kijken we naar een aantal details uit dit materiaal.

Bijbelwetenschappen

Jona in de vroege kerk

Schrift 2019 04 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Profeet | Pasen

In een historisch overzicht vanaf de evangeliën tot in de derde eeuw, en tot in de catacomben van Rome, zien we hoe de vroege kerk Jona interpreteert en uiteindelijk kerstent.

Bijbelwetenschappen

Geloof

Schrift 2019 01 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen

Over moeilijke woorden gesproken. Het lijkt zo simpel: in de Bijbel draait het om ‘geloof’. Alleen is de vraag hoe het woord dat meestal met ‘geloof’ vertaald wordt opgevat moet worden.