Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

Het concentratiekamp als heilige ruimte

Herademing 2020 03 | Bettine Siertsema | Artikel, Overige artikelen | Conflicten

Het concentratiekamp is in Europa deel geworden van ons collectieve geheugen. Kun je de plekken waar de kampen lagen heilig noemen? Heilig, waar zoveel geleden is, zoveel onrecht is aangedaan, de menselijkheid zo met voeten is getreden? Ja, juist daarom. En omdat er intens en op creatieve wijze gebeden en gevierd is. Het zijn monumenten […]
Bijbelwetenschappen

Met de ogen van Sara

Interpretatie 2014 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verdriet | Gender, Inclusie

Genesis 11-23 Dit najaar staan de verhalen rondom Abraham op het leesrooster. Sara speelt slechts een bijrol, maar wel één die cruciaal is voor het ontstaan van het volk Israël. De aartsvaderlijke belofte krijgt alleen via haar een begin van vervulling: Isaak, de zoon die tegen alle verwachting in geboren wordt, en haar graf dat […]
Dogmatiek | Systematische theologie

God in de beklaagdenbank

Interpretatie 2013 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Van Elie Wiesel is de anekdote afkomstig dat een groepje rabbijnen op een nacht in een proces tegen God heeft gevoerd, met de aanklacht dat hij het verbond met Israël verbroken had. Mede door de ontknoping heeft deze oncontroleerbare anekdote de status van legende gekregen. Na een nacht delibereren komen de rabbijnen tot de conclusie […]
Bijbelwetenschappen

Bijbelteksten als troost en steun

Interpretatie 2011 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Nood leert bidden, wil het gezegde. Hoe blijvend die les is, staat nog te bezien, maar zeker is dat mensen in noodsituaties graag teruggrijpen op woorden en rituelen die ze kennen uit hun jeugd. Al zijn ze intussen andere wegen ingeslagen, die oude woorden bieden dan toch vaak de steun waar ze naar verlangen als […]
Bijbelwetenschappen

Saul als tragische held

Interpretatie 2011 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Wanneer we de brave navertellingen met een evangeliserende intentie van auteurs als de Amerikaanse Francine Rivers buiten beschouwing laten, moeten we concluderen dat romanciers die een bijbelse figuur als hoofdpersoon kiezen, meestal een dwarse kijk op hun personages hebben. Guus Kuijer brak een lans voor de goddeloze Izebel, die hij een heel wat verlichter en […]
Kerk- en religiegeschiedenis

Pleidooi voor inlevingsvermogen

Interpretatie 2010 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Ziel | Israël

David Grossmann over Israël Anna Karenina, Emma Bovary, Eline Vere – het is niet ongebruikelijk dat een mannelijke auteur een vrouwelijke hoofdpersoon kiest. Er zal wel een meer dan gewone portie verbeeldingskracht en inlevingsvermogen aan te pas moeten komen, maar dan kan het ook onvergetelijke literatuur opleveren. David Grossman lukt het glansrijk in zijn laatste, […]
Liturgie | Praktische theologie

Broeder- en zusterschap in liedteksten

Interpretatie 2010 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gender, Inclusie

Bij de samenstelling van het nieuwe liedboek voor de Protestantse Kerk dat in 2012 moet verschijnen, zijn een achttal werkgroepen behulpzaam, die ieder een bepaald segment bestrijken, zoals psalmen, kinderliederen en liturgica (acclamaties, kyriës, e.d.). In de werkgroep voor moderne Nederlandse liederen, waar ik deel van uitmaak, is aandacht voor inclusief taalgebruik een vanzelfsprekendheid, en […]
Bijbelwetenschappen

Boom aan levend water

Interpretatie 2009 | Bettine Siertsema | Bijbels Theologische Artikelen | Levenskunst

Lied van de twee bomen Staan in winterlicht twee bomenstramgelaten kaal wanhopig. Horen zij de stormaankomensluit de één zijn oren, ogen,wordt een zwaluw in zijn dromen. Grijpt de andermet zijn wortelsin nog onderaardser donker naar nog dieper waterstromen. (Huub Oosterhuis) Het ‘lied van de twee bomen’ is geen hertaling of bewerking van psalm 1. Het […]
Bijbelwetenschappen

De goddeloze Izebel

Interpretatie 2008 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Profeet | Israël

Een tegenstem De twee boeken Koningen zijn eigenlijk maar een vreemd stukje Heilige Schrift. De grote lijn is dat het koninkrijk Israël na Salomo in tweeën scheurt, en dat de koningen van het Noordrijk steeds doen wat slecht is in de ogen van de Eeuwige, en die van Juda meestal ook maar soms niet. En […]
Liturgie | Praktische theologie

De vreemdeling in eigentijdse liedteksten

Interpretatie 2007 | Bettine Siertsema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Migratie | God

Uittocht uit de onderdrukking, de tocht naar het beloofde land en ballingschap zijn centrale noties in onze geloofstraditie. Abraham die losbrak uit zijn stamverband, de vluchtende Jakob en Ruth de immigrante behoren tot de inspirerende voorbeeldfiguren. De zorg voor de vreemdeling maakt deel uit van de Tien Geboden, en Jezus noemt het huisvesten van de […]