Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Thuis. Over de betekenis van de kerk

Bram van de Beek | Artikel, Boek | Kerk in de wereld

In de tijd dat ik student was, had de kerk een duidelijk zicht op de toekomst en op haar taak daarin. De kerk is het licht van de wereld en zij is geroepen om dat licht te laten schijnen. Zij geeft de wereld hoop en de aarde wordt spoedig een tuin van vrede en recht. Weidse vergezichten ontplooiden zich en de kerk zou een prominente rol spelen in het banen van de weg naar deze toekomst.
Systematische theologie

De gekruisigde regeert

Redactie Theologie.nl 2022 | Bram van de Beek | Blog, Column | Hemel, Theologencolumn, Wederkomst | Jezus

Als laatste van de christelijke feestdagen die direct betrekking hebben op Jezus’ komst op aarde, vieren we Hemelvaart. Het is de dag van zijn intronisatie: het is de bevestiging van zijn koningschap. Al te makkelijk vergeten we daarbij dat Hij is weggegaan naar de hemel en dat de gestalte van zijn koningschap op aarde die van de aan het kruis doodgemartelde man is.
Systematische theologie

Verborgen Pasen

Redactie Theologie.nl 2022 | Bram van de Beek | Blog, Column | Angst, Lijden, Theologencolumn | Kerkelijk jaar, Pasen

Pasen. Christus heeft de machten van de dood overwonnen. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ik kijk naar het nieuws. Waar gaat Pasen eigenlijk over? De moed om te geloven maar opgeven? Ook het Nieuwe Testament is niet zo eenduidig. Juist dat geeft ons hoop.
Systematische theologie

Terecht veroordeeld

Redactie Theologie.nl 2022 | Bram van de Beek | Blog, Column | Gerechtigheid, Schuld, Theologencolumn | Jezus, Kerkelijk jaar, Pasen

Jezus is onschuldig terechtgesteld na een schijnproces. Dat is de algemene opvatting over zijn dood. Maar je kunt er ook anders naar kijken: het is helemaal terecht dat Hij gedood werd. De hogepriester Kajafas had gelijk.
Geloof

Jezus van Nazareth

Redactie Theologie.nl 2022 | Bram van de Beek | Blog, Column | Openbaring, Theologencolumn | Epifanie, Kerkelijk jaar, Navolging

In de periode tussen Kerst en de veertigdagentijd wordt in de kerk meestal bijzondere aandacht geschonken aan het leven van Jezus. Er wordt gepreekt en verteld over verhalen uit de evangeliën. Wat heeft Jezus allemaal gedaan en wat betekent dat voor ons leven? Maar wat weten we eigenlijk over Jezus? Vrijwel niets!
Praktische theologie

Verhouding van geloof en wetenschap

Bram van de Beek | Blog

Van den Brink heeft een mooi boek geschreven over de verhouding van geloof en wetenschap. Bram van de Beek heeft hier een artikel over geschreven.
Bijbelwetenschappen

Je partner inruilen – Lucas 16:16-18

God lééft 2020 | Bram van de Beek | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Boek | Rijkdom | Relaties

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Die gesproken heeft door de profeten

Boeken 2019 | Bram van de Beek en Herwi Rikhof | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Geest

Hoofdstuk 9 uit Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof Geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel 1. Geïnspireerde tekst 2. Woord van God 3. In de Geest van Christus 4. Geïnspireerde mensen 5. Allegorische lezing 6. Oud en Nieuw als één canon 7. Welke boeken […]
Prediking

Hasselelponi

Redactie Prediking en liturgie 2018 | Bram van de Beek | Preek | God

Hasselelponi? Nooit van gehoord. Theoloog Bram van de Beek haalt haar en andere bijbelse onbekenden uit de vergetelheid op in deze bundel prachtige meditaties. Drie meditaties zijn gratis te lezen via PreekWijzer.nl: In het stof schrijven Gedenken De leugenaar Er zijn teksten in de Bijbel die vrijwel nooit worden gelezen. Er zijn verzen die worden […]

In het stof schrijven

Hasselelponi 2018 | Bram van de Beek | Preek | Jezus

Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Johannes 8:6 Het is de dag na het feest. Het Loofhuttenfeest is een uitbundig gebeuren, met optochten, verlichting, dans en muziek. De volgende morgen na zo’n feest is altijd wat onwezenlijk. De overgang naar het gewone leven is groot. Iedereen is ’s avonds naar […]