Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Armoede, ellende, nood

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C. van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Gerechtigheid, Schuld | Biddag, Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofstaal bezigt het begrip ‘arm’ voor een mens die het heil in Christus niet kent. Zij gebruikt het woord echter ook voor de gelovige, die zich een arm zondaar weet en zijn heil alleen verwacht van de rijke Christus en de genadige God: ‘Moede kom ik, arm en naakt, tot de […]
Bijbelwetenschappen

Dood, doden, doden raadplegen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C. van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Hemel, Verdriet, Ziel | Levenseinde en rouw, Overlijden

Geloofstaal & cultuurtaal Voor de geloofstaal is de dood niet een definitief einde van het leven, maar een ontslapen om te ontwaken bij God. De christen gelooft dat de dood een ‘doorgang is tot het eeuwige leven’ (Heid. Cat. 42). In de cultuurtaal geldt ‘de dood’ doorgaans als het definitieve einde van het leven: ‘dood […]
Bijbelwetenschappen

Onderdrukking, vervolging, verdrukking

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C. van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Lijden, Missionair | Jezus

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal hebben ‘onderdrukking/verdrukking’ en ‘vervolging’ een vertrouwde klank. Christenen kunnen weten wat hun te wachten staat. Jezus Zelf heeft zijn volgelingen verdrukking en vervolging voorzegd, met name voor de eindtijd. De kerkgeschiedenis laat zien dat onderdrukking en vervolging van christenen (en van joden) de eeuwen door een harde realiteit zijn […]
Bijbelwetenschappen

Rijkdom

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C. van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Rijkdom, Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal geldt rijkdom aan aardse goederen soms als zegen, maar ook vaak als een gevaarlijke verleiding die afvoert van de ware rijkdom in Christus. Het jagen naar rijkdom staat voor Jezus gelijk met het dienen van de Mammon, de antigoddelijke macht. Daartegenover staat het verlangen God te dienen en de […]
Prediking

Preekschets Habakuk 1:2,12

Postille 2000 | C. van Leeuwen | Preekschets | Lijden, Verdriet

Habakuk 1:2,12 Hoe lang, Here, roep ik om hulp en Gij hoort niet; schreeuw ik tot U: Geweld! en Gij verlost niet?Zijt Gij niet vanouds, Here, mijn God, mijn Heilige… Schriftlezingen: Habakuk 1; Jakobus 5:1-5; Matteüs 24:1-13 Serie In een serie van drie preekschetsen werkt C. van Leeuwen drie teksten uit drie hoofdstukken van het […]
Prediking

Preekschets Habakuk 2:1-4 – Israëlzondag

Postille 2000 | C. van Leeuwen | Preekschets | Verlossing | Israël

Habakuk 2:1-4 – Israëlzondag Ik wil gaan staan op mijn wachttoren…ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal…Toen antwoordde de HERE mij:‘Schrijf het gezicht op….,.de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’. Schriftlezingen: Habakuk 2:1-11; Hebreeën 10:35-39 ; Lucas 18: 1-8 Serie Dit is het tweede deel van een serie van drie van C. […]
Prediking

Preekschets Habakuk 3:17-19

Postille 2000 | C. van Leeuwen | Preekschets | Zegen | Biddag, Bidden, Dankdag

Habakuk 3:17-19 Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren,de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.De […]